(10.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Já bych chtěl říci, že pan guvernér tím podle mě napravuje chyby vlády, protože to je podle mě velmi zlé, že dneska nemáme vládu, nemáme premiéra, ministra financí, který by podobným způsobem v této zemi vystoupil a řekl, že tato země není taková, že by to bylo všechno prožráno a proflákáno, jak slyšíme od pana ministra financí, protože to je jediné, co můžeme slyšet od pana ministra, něco podobně povzbudivého, čím řekne lidem, že je třeba dělat všechno pro to, abychom nespadli zas do nějakého pekla nebo kotle. Jestli před dvěma lety pan ministr Kalousek strašil lidi tím, že spadneme do Řecka, tak teď má nové téma, teď straší tím, že spadneme do Portugalska. Rozumíte, před těmi dvěma lety, když strašil Řeckem, tak jsme měli růst 2,7 %. Za dva roky jeho úspor a škrtů jsme se propracovali k minus 1 %! Nicméně pan ministr plynule přešel z Řecka na Portugalsko. To je jediné, čeho se může veřejnost od pana ministra dočkat.

A proto říkám, že oceňuji vystoupení guvernéra, který zaplať pánbůh tady konečně řekl, že není všechno prožráno a proflákáno, jak si myslí pan ministr Kalousek, ale že tady je šance oživit tu ekonomiku. Jenom by to chtělo vládu, která by chtěla v tomhle směru něco podniknout a která by místo dohadování o nekonečných daňových změnách, které schvaluje každého půl roku, řekla, že chce něco udělat pro růst a pro to, aby se v této zemi ekonomika točila. Je to smutné, že je to jediný hlas, který takto zazněl, a byl to zrovna hlas guvernéra. Já tady říkám rovnou, že mě to velmi potěšilo. Připadá mi, že tohle je to, co ukazuje cestu ven.To je něco úplně jiného, než představuje vláda Petra Nečase! (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. A teď se do podrobné rozpravy hlásí zpravodaj, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci červenec 2012 (Zprávu o měnovém vývoji za první pololetí 2012.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že můžeme podrobnou rozpravu ukončit a že budeme nyní hlasovat. Budeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru. Já jsem zagongoval a nyní zahajuji hlasování.

 

Kdo je pro, přijmout usnesení, tak jak bylo předneseno zpravodajem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 107, přihlášeno je 161, pro hlasovalo 102, proti 8. Usnesení bylo přijato.

 

Končím bod číslo 144 a přecházím k bodu číslo 148. To je

 

148.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého
výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
/sněmovní dokument 3587/

To není tisk, to je sněmovní dokument 3587, tak je to přesně, a ten obsahuje usnesení rozpočtového výboru číslo 320 ze dne 4. září. Návrh by měl uvést předseda výboru pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím pana poslance, aby si vzal slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, rozpočtový výbor na své schůzi dne 4. září 2012 schválil návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech. Je to standardní postup, je to každý rok v podstatě stejný harmonogram, takže bych chtěl Sněmovnu požádat, aby toto usnesení podpořila a tento tisk odhlasovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a prosím předsedu výboru pana Pavla Suchánka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Otevírám tímto rozpravu, ale vidím, že se do ní nikdo nehlásí. V tom případě můžeme rozpravu zřejmě ihned ukončit a přistoupíme k rozpravě podobné. Také se do ní nikdo nehlásí, tak můžeme rozpravu... Ale ne, ne, tady bych požádal pana poslance Suchánka, aby vystoupil v podrobné rozpravě, samozřejmě.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych se přihlásil k usnesení rozpočtového výboru ze dne 4. září k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech. Je to sněmovní dokument číslo 3587 a obsah tohoto usnesení všichni poslanci obdrželi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a podrobnou rozpravu můžeme ukončit. Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení, se kterým jsme byli seznámeni. Jen vám připomínám, že se jedná o časový harmonogram projednávaného vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2013 a střednědobého výdajového rámce, tedy způsob, jak to budeme projednávat ve Sněmovně. To je to, o čem hlasujeme a co nám bylo předloženo, aby si to všichni uvědomili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh harmonogramu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 148... Ne, pardon, hlasování má číslo 108. Hlasování má číslo 108, přihlášeno je 165, pro hlasovalo 139, proti 1, takže jsme návrh harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu přijali. Můžeme ukončit bod číslo 148.

 

A máme tady bod číslo 151, tady už máme přihlášky.

 

151.
Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů
/sněmovní tisk 772/ - druhé čtení

Tak, jsme ve druhém čtení. Pozor, nyní měníme režim, ocitáme se ve druhém čtení tisku 772 a já bych požádal ministra Chalupu, aby v tomto druhém čtení návrh z pověření vlády uvedl Sněmovně. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval za vstřícný přístup při zrychleném projednávání návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a to zejména členům výboru životního prostředí a hospodářského výboru za projednání ve zkrácené lhůtě.

Podstata tohoto zákona, dovolte mi zopakovat, spočívá v několika věcech. Za prvé je snaha o zapracování nových předpisů Evropské unie v oblasti obchodování, jednak směrnic a jednak několika navazujících nařízení z let 2009, 2010, 2011 a 2012. Transpoziční lhůta pro implementaci této směrnice končí 31. prosince letošního roku.

Návrh zákona upravuje podmínky v oblasti obchodování s povolenkami od roku 2013 a podstatně je mění. Systém přechází od systému dosavadního, tedy přidělování bezplatných emisních povolenek, k systému prodeje v aukcích. Přidělení bezplatných povolenek bude probíhat podle harmonizovaných pravidel se sekundární evropskou legislativou. Od roku 2013 platí zásada, že se výrobcům elektřiny nepřidělují žádné bezplatné povolenky, nicméně Česká republika a spolu s ní dalších sedm evropských zemí má možnost přidělit část povolenek výrobcům zdarma, ovšem výměnou za investice, které jsou uvedeny v národním plánu investic. Tato výjimka má řadu podmínek a v návrhu zákona jsou upraveny tak, aby proces vykazování provedených investic a následné bezplatné alokace mohl začít již v listopadu roku 2012.

Kromě směrnice z roku 2009 budou systém emisního obchodování upravovat také další předpisy, a to, jak jsem zmínil, z nichž některé nabyly účinnosti anebo byly vyhlášeny Evropskou komisí v průběhu prvního pololetí letošního roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP