Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. září 2012 v 9.03 hodin
Přítomno: 166 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji dobré ráno.

Prosím, abyste se nejdříve přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Paroubek požádal o vydání náhradní karty číslo 6.

Nejprve přečtu omluvy. Z poslanců se dnes omlouvá paní předsedkyně Miroslava Němcová, Adam Vojtěch, Jan Bauer, Jana Drastichová, Stanislav Grospič, Michal Hašek, Pavel Hojda, Václav Klučka, Kristýna Kočí, Jiří Koskuba, Pavel Kováčik, Václav Kubata, Václav Mencl, Marie Nedvědová, Jaroslav Plachý, Anna Putnová, Adam Rykala, Bořivoj Šarapatka, Jaroslav Škárka, Martin Vacek.

Z členů vlády se omlouvá ministr Pavel Blažek, Petr Fiala, ministr Martin Kuba, Jan Kubice, Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra.

Pan poslanec Křeček má náhradní kartu číslo 18.

Vážení kolegové, na dnešní jednání máme pevně zařazené body 142, 143, 144. Jsou to body předkládané Českou národní bankou. Dále je to bod 148 - časový harmonogram státního rozpočtu.

Pak bychom se měli zabývat zbývajícím bodem z bloku druhých čtení, což je bod 22. Na konec budou bloky z prvního čtení.

Jako první se hlásí pan poslanec Stanjura, dále mám přihlášku pana poslance Husáka na změnu programu. Poslechneme si nyní návrhy na změnu. Prosím pana poslance.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, mám několik jednoduchých návrhů k pořadu schůze. V úterý jsme projednali v prvním čtení vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise. Navrhuji zařadit na program schůze druhé a třetí čtení sněmovního tisku 772, a to tak, že dnes po pevně zařazených bodech by bylo druhé čtení a třetí čtení příští středu jako první bod v bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jestli se nepletu, můžete zařadit pouze druhé čtení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, chci zařadit druhé i třetí čtení na program. Druhé zařadit na dnešek po pevně zařazených bodech a třetí čtení příští středu v prvním bloku třetích čtení.

Další návrh. Pokud bychom tento návrh schválili, zařadili bychom za něj bod číslo 10, druhé čtení sněmovního tisku 686, občanský soudní řád, poté bod číslo 22, sněmovní tisk 733, což je stávající bod číslo 22, sněmovní tisk 736, a potom třetí čtení - stávající bod 118, sněmovní tisk 689, úrazové pojištění. Zařadit je v tom pořadí, jak jsem je načetl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám ještě písemné přihlášky, ale pane poslanče, můžete hned.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Dovolím si navázat na pana předsedu Stanjuru a požádal bych o pevné zařazení bodů, které budou z bloku prvních čtení, neboť se první čtení velmi hromadí. Jsou to zákony, o kterých jsme ještě nejednali, přestože jsou již několik měsíců nebo týdnů zařazeny na programu jednání Sněmovny. Dovolím si navrhnout, abychom o nich dnes jednali, aby byly pevně zařazeny po bodech, které zřejmě budou zařazeny jako první, tedy po bodech, o nichž hovořil pan předseda Stanjura.

Jednalo by se o sněmovní tisk 752, novela zákona o specifických zdravotních službách, měl by to být bod 47, dále by to byl bod 62, sněmovní tisk 676, o majetkových přiznáních, dále by to měl být bod 72, sněmovní tisk 742, obchodní zákoník, kterým bychom měli docílit zrušení anonymních akcí, dále bod 64, sněmovní tisk 702, změna trestního zákoníku, která by dala větší ochranu učitelům před fyzickými útoky, dále by to měl být bod 81, sněmovní tisk 640, změna Ústavy, která specifikuje nové úpravy zániku mandátu poslance. Bodem číslo 6 by byl sněmovní bod 59, sněmovní tisk 661, také novela Ústavy, která by měla zakotvit celostátní referendum.

To jsou návrhy, o kterých bych dnes rád jednal s tím, že novela zákona o specifických zdravotních službách podle mého názoru nemusí být konfliktní. Je to bod, kterým bychom měli docílit stavu, kdy už nebude povinná zdravotní lékařská prohlídka při uzavírání dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti, což je věc, která byla zavedena nově a podle mého názoru se neosvědčila, a s velkou pravděpodobností to ani nebylo v úmyslu zákonodárce. Mohli bychom zbavit zaměstnance, kteří pracují na základě těchto smluv, této povinnosti.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jde vám o to, aby se to zařadilo pevně na začátku prvních čtení. (Ano.)

Pan poslanec Babák má náhradní kartu číslo 30.

Mám zde ještě písemné přihlášky. Požádám nejdříve pana poslance Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, čekal jsem, že někdo z poslanců s přednostním právem využije svého práva. Domnívám se, že věci jsou velmi naléhavé a že už dnes nebudu muset hovořit. Připomínám, že jsem v úterý navrhl a podrobně zdůvodnil svůj návrh, aby premiér podal Sněmovně informaci o postupu vlády proti výrobě a distribuci nelegálního alkoholu. Podobné návrhy dali někteří další kolegové poslanci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP