Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. září 2012 v 10.03 hodin
Přítomno: 192 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 46. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Zároveň vás prosím, abyste mi oznámili, kdo máte kartu náhradní. Náhradní kartu číslo 7 má pan poslanec Igor Svoják, další karty náhradní mi zatím oznámeny nebyly. Paní poslankyně Putnová má náhradní kartu číslo 18.

A nyní k omluvám. Z dnešního dne se omlouvají z poslanců: Jiří Koskuba - zdravotní důvody, Josef Novotný ml. - zahraniční cesta, Petr Skokan se omlouvá z odpoledního jednání pro pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá Jan Kubec pro pracovní důvody.

Další omluvu předložila paní poslankyně Kateřina Konečná, která se omlouvá dnes ve středu od 10 do 14.30 hodin ze zdravotních důvodů. Včera, myslím, ještě dávala omluvu paní poslankyně Marie Nedvědová. Myslím, že ta omluva platí pro dnešek, akorát jsem ji tady neměla v seznamu. Ale vzpomínám si, že mi jim sem na dnešek dávala, takže tato omluva platí. To jsou omluvy.

Sděluji vám, že na dnešní jednání máme již pevně zařazené body 2 až 8, které nám vrátil prezident republiky a Senát, poté bychom pokračovali dalšími body z bloku druhých čtení, případně projednávali zákony z bloku prvních čtení. To jsou tedy oznámení k programu schůze.

K programu schůze pan kolega Stanjura, poté pan kolega Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Nejdu k programu schůze, nicméně včera byl zařazen bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny jako volební bod. Dovoluji si vyhlásit lhůtu do pátku 14 hodin na podávání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Pátek 14 hodin na volební komisi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to bylo upozornění pro poslanecké kluby. Platí tedy, opakuji, do pátku do 14 hodin podávání návrhů na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny.

Pan kolega Stanjura má slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Chci navrhnout vyřazení několika bodů vždy v prvém čtení z programu schůze, a to bod číslo 32, sněmovní tisk číslo 717, prvé čtení, bod číslo 76, sněmovní tisk 763, prvé čtení, a bod číslo 92, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., sněmovní tisk 759. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Ptám se, zda ještě k programu schůze jsou nějaké jiné návrhy. Pokud ne, rozhodneme o těch, které nám sděluje pan kolega Stanjura. Ten žádá o vyřazení tří bodů, všechny v prvém čtení, jsou to body 32, 76 a 92, sněmovní tisky 717, 763 a 759.

 

O tomto návrhu na vyřazení bodů rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 56.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení těchto tří bodů z pořadu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 56, přítomno 149, pro 139, proti 4, tento návrh tedy jsme přijali.

 

Dámy a pánové, než přistoupíme k projednávání dalších bodů, tedy bodů vrácených a zamítnutých Senátem, na žádost předsedy Senátu navrhuji umožnit vystoupení těmto senátorkám: paní senátorce Soně Paukrtové, paní senátorce Jiřině Rippelové a paní senátorce Boženě Sekaninové. Dále osmi senátorům: pan senátor Miroslav Antl, Petr Bratský, Jiří Dienstbier, Pavel Eybert, Jan Hajda, Jiří Lajtoch, Miroslav Nenutil, Josef Řihák, Radek Sušil a Václav Vlček. Tedy tato vystoupení by byla možná samozřejmě zde v Poslanecké sněmovně. Jenom dodám, že informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

 

Nejprve se tedy zeptám, kdo souhlasí s tím, aby paní senátorky a páni senátoři mohli vystoupit, ti, které jsem četla.

Zahajuji hlasování číslo 57. Kdo prosím souhlasí s vystoupením těchto členů horní komory? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přítomno 156, pro 134, proti 2, tento návrh tedy byl schválen.

 

A my se můžeme věnovat prvnímu z pevně zařazených bodů. Zahajuji projednávání bodu číslo

 

2.
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 622/4/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 622/5.

Nejprve se zeptám pana ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, zda se chce ke stanovisku prezidenta vyjádřit. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vrací se nám od prezidenta zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Já myslím, že o tomto zákonu už toho bylo řečeno hodně. V téhle chvíli je důležité, aby zazněly dvě nebo tři klíčové informace.

Celá diskuse se vedla o to, jestli tento zákon a jeho novela je skutečně pouze implementací té směrnice Evropské unie, která nám nařizuje implementovat tyto věci do zákona, anebo jestli v sobě obsahuje i něco navíc, co Evropská unie nenařizuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP