(18.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Zeptejte se podnikatele v této zemi, jestli ví, jaké přesně sazby DPH se budou v příštím roce platit. No málokdo vám to řekne, prostě proto, že v tom chaosu už ztratil dávno přehled. To si myslím, že je chyba. Nejistota, kterou vnášíte do podnikatelského prostředí, do společnosti, a nekoncepční daňová politika, kterou v naší zemi bohužel už řadu let pravicové vlády realizují.

A zase říkám: Proboha, já to nekritizuji, že budou dvě sazby. My jsem jako sociální demokraté volali po tom, aby byly dvě sazby, ale vy jste nás tady přehlasovali, říkali jste, jací jsme hlupáci, jací jsme tupci, jak jsme nemoderní, že celý svět chce jednu sazbu a že vy tady prosadíte jednu sazbu a že to bude vynikající pro veřejné rozpočty. A teď najednou místo jedné sazby 17,5 % hnedle dvě sazby! A jako by se nic nestalo. Jede se dál, nikdo to neokomentuje, nikdo nedá argumenty, nikdo se neomluví. Chaos, improvizace, neustálá změna podmínek, to je další výhrada, kterou my tady velmi silně v této chvíli uplatňujeme vůči daňové politice této vlády!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Faktická poznámka má přednost před panem místopředsedou, čili nejdřív pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Zaorálek. A ještě jedna omluva, pan poslanec Pavel Ploc z dnešního dne po 16. hodině.

Prosím, pane poslanče Stanjuro.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já překvapivě budu souhlasit s dvěma věcmi, které řekl pan poslanec Sobotka. Jenom dodám podmínky, za kterých to bude platit. Je pravda, že v roce 2017 nebude vyrovnaný státní rozpočet, pokud bude v ČR vládnout levice. Tak je to naprostá pravda, přesně tak to bude. A jistota pro podnikatele je, že pokud bude vládnout levice, tak daňové zatížení se zvýší o 120 až 160 miliard ročně. Jestli tomu říkáte, že toto je jistota, kterou podnikatelský sektor vítá a po které volá, tak já asi mluvím s jinými lidmi, kteří podnikají. Možná že neděláme všechno úplně nejlépe, to tak je, že když někdo něco činí, že dělá i chyby. Sám jste tady citoval koaliční vládu, a i v rámci koaličního vládnutí dochází k nějakým politickým kompromisům.

Ano, je pravda, kdyby tady měla ODS většinu a měli jsme to sílu prosadit, tak prosadíme jednu sazbu DPH. Na tomto našem názoru se nic nezměnilo. Tak jako vy, kdybyste tady měli většinu, prosadíte svůj názor na daňovou politiku. A pokud budete mít někdy ve vládě koaličního partnera a budete s ním hledat kompromis a možná neprosadíte stoprocentní pohled na daňovou politiku, jako má vaše politická strana, a budete rádi, že prosadíte nějaký společný kompromis, který se bude blížit tomu, co chcete prosadit.

Ale velmi elegantně jste se vyhnul - mluvil jste o tom, jak se mají plnit volební sliby a jak voliči jsou chudáci, když se jim neříká před volbami pravda. Takže já to znovu řeknu: Zdroje jsou, zdroje jsou, slibujeme všechno všem. Promiňte, my jsme se spletli, zdroje nejsou.

Začněte, prosím, u sebe, a pak mluvte o cti a o morálce jiných politických stran. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A nyní s přednostním právem vystoupí místopředseda pan Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přeji vám dobré odpoledne, dobrý večer.

Já se přiznám, že jsem si myslel v posledních dnech, týdnech, že už pan ministr Kalousek, který tady, tuším, opět není, že už nebude pokračovat v tom, co tady v minulosti předváděl, kdy tak rád nálepkoval a rozdával známky, kdo je dobrý, špatný, nejhorší. A překvapilo mě, že v tom dneska pokračuje. Tak mi dovolte, abych pokaždé, pokud pan ministr Kalousek něco podobného předvede, tak budu v této sněmovně opakovat několik základních faktů.

Protože já nevím, kdy skončí ministr Kalousek jako ministr financí, ale rozhodně se bude vědět, že ministr financí v roce 2009 pan Kalousek snížil daně takovým způsobem, který ekonomice nepomohl, a naopak pomohl vytvořit mohutný deficit a on tomu pomohl desítkami miliard, se kterými si dodnes nevíme rady. A to bude zapsáno do učebnic ekonomie.

A stejně tak bude zapsáno do učebnic ekonomie to, co dneska stojí v auditní zprávě Evropského účetního dvora. V té osmdesátistránkové zprávě najdete věty, ve kterých se jasně říká, že důvod, proč v březnu Evropská komise zastavila fakturaci v České republice, že ten důvod je selhání auditního orgánu Ministerstva financí. Tohle je jasně napsaný důvod, proč od března se neproplácejí faktury v České republice.

A důsledky? O těch bych tady mohl mluvit dlouho. Jenom připomenu, že ve zprávě předložené ministrem Jankovským vládě, v tom tzv. akčním plánu, se říká, že díky špatné administraci a chybám přicházíme už dnes spolehlivě o něco přes 32 miliard korun, díky špatným výběrovým řízením, špatným kritériím apod., a v té zprávě se naznačuje, že o další a ještě větší prostředky přijdeme tím, že nebudeme prostě stíhat utrácet peníze v časových limitech, které jsou k dispozici. Tohle tam pan ministr Jankovský bohužel nevyčísluje, takže si to můžeme nějakým způsobem kalkulovat sami. A ty odhady budou na úrovni, to si mohu dovolit jen odhad, 80 až 100 miliard. To budou ty ztráty, které se rýsují. V této chvíli vůbec nevíme, kdy budou čerpání obnovena. Optimisté říkají v září, ale vlastně ani to není jisté. A každý měsíc znamená další ztráty.

Přátelé, tohle všechno jde na konto současného ministra financí Miroslava Kalouska. Má za to přímou odpovědnost a za tímhle prohlášením stojím. Přímo ze zákona mu to prostě patří.

A kromě toho si ještě pan ministr Kalousek tady dovolí podporovat církevní restituce, které i v analýze Ministerstva financí mluví o tom, jak zatíží státní rozpočet, a Evropská komise nás varuje před tím, že tím budeme zvyšovat zadlužení státu.

Já bych tedy nechtěl být v kůži ministra Kalouska, až bude odcházet ze své funkce. Ta bilance opravdu nevypadá dobře. A vůbec jako občan tohoto státu neříkám to s žádnou radostí. Naopak. To je tragédie. Ale já bych se na místě takového ministra financí neodvážil tady vystoupit v této situaci ve sněmovně a někomu říkat, že nebyl dobrý ministr financí. To mi připadá v jeho pozici nestoudné! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Já bych do této vášnivé debaty rád vsunul trošičku, řekl bych, konejšivý až přátelský tón. Já bych strašně rád poděkoval kolegovi Stanjurovi prostřednictvím paní předsedající za lekci politického zeměpisu. Člověk nikdy netuší, kdy se co dozví, jak se poučí.

Já jsem se dnes dozvěděl, že tam, kde je dluh, tam vládne levice. Takže kdybych jako hloupý český Honza vyrazil do světa, tak abych věděl, kde číhá to červené nebezpečí. Nejvíc zadlužené země jsou např. Spojené státy nebo Japonsko už po desítky let. Takže abych věděl, abych se v tom světě neztratil. Děkuji za tuto lekci. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. O slovo se hlásí ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Konkrétně ve vašem případě jsem přesvědčen, že byste se neztratil ani ve Spojených státech ani v Japonsku, pane poslanče.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Oslovujte, prosím, poslance mým prostřednictvím, pane poslanče.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jako ministr vlády ČR mám, paní předsedající, tu výsadu, že mohu přímo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane ministře, vy jste současně i poslanec, a můžeme se tedy dopustit každý jiného výkladu.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek A protože nevím, jak dlouho tím ministrem budu, tak si to chci užít. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: (S úsměvem:) Tak se zbavte poslaneckého mandátu prosím. (Potlesk části poslanců.)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dovolte mi tedy, abych vystupoval jako ministr české vlády, protože jinak bych neměl přednostní právo. Jako řadovému poslanci byste mi to slovo nemohla dát. Takže vystupuji jako ministr české vlády a nechci tu situaci nijak hrotit. Ale přece jenom nemůžu nezareagovat na pana místopředsedu Zaorálka, který do diskuse o daních vmísil komplikovanou problematiku čerpání strukturálních fondů EU. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP