(18.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A já to nechci kritizovat. Já bych to tady mohl lehce populisticky kritizovat a říkat: Vy zvyšujete daně, ačkoliv jste před volbami říkali, že daně zvyšovat nebudete. Už jsem vám to tady připomínal mnohokrát a ještě budou další příležitosti, abych vám to připomenul. Ale tím, že zvyšujete daň z převodu nemovitosti, tak popíráte sami sebe a říkáte to, co říkala v minulosti sociální demokracie: My si nemůžeme dovolit další bezbřehé snižování majetkových a přímých daní nejenom z hlediska spravedlnosti, příjmové spravedlnosti, ale také z hlediska udržitelnosti našich veřejných rozpočtů.

A já si dobře vzpomínám na to, co říkal ministr financí Janota. Vzpomínám si na jeho výrok. Koneckonců ministr financí Janota byl pravicově orientovaný člověk, myslím si, že měl spíš jako volič blíže k TOP 09. Ale i ministr Janota jako spíše pravicově orientovaný státní úředník říkal: rovná daň je něco, co si naše veřejné rozpočty nemohou dovolit. A já to chci podepsat, souhlasím s tím. Je to něco, co si naše veřejné rozpočty nemohou dovolit, a jsem rád, že k tomuto poznání dospěla i současná pravicová vláda, byť se zaklíná dočasností některých opatření, která v tomto návrhu bude navrhovat. A uvidíme, jak nakonec návrh bude vypadat, až projde touto Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Myslím si, že je dobré si uvědomit, v jakém okamžiku se nacházíme teď v Poslanecké sněmovně. Tohle není běžný návrh zákona. Tohle ani není plnění vládního programového prohlášení. To je v zásadě zoufalý výkřik, zoufalá reakce vlády na to, že pravicový koncept daňové politiky v této zemi selhal. A je to korekce. A já za tu korekci děkuji, byť my ji podporovat nebudeme, protože je tam řada prvků, se kterými jako sociální demokraté prostě souhlasit nebudeme. Ale myslím si, že u některých opatření tím, že se vracíte zpátky mezi civilizované země, tak je to rozhodně lepší, než když jste tady zaváděli na tomto místě rovnou daň a zdanění superhrubé mzdy. Tehdy jsme mířili nevím kam, dneska se vracíme zpátky mezi slušné civilizované země, které mají standardní daňový systém, který plní nejenom funkci získání příjmů pro veřejné rozpočty, ale plní samozřejmě také i funkci jakési elementární spravedlnosti a příspěvku k tomu, aby se ve společnosti udržela alespoň určitá sociální soudržnost a nerostly příliš příkře sociální rozdíly. To je také role daňového systému.

A jenom bych chtěl poprosit, abychom si tady ty věci na rovinu řekli. Já myslím, že by to mohlo vyčistit vzduch, že by bylo dobře si říct, co se tady dělo, co se tady dělo před pěti lety, co se tady dělo těch pět let, co se tady děje teď. Bylo by dobré přiznat, že některé původní závěry a východiska, ze kterých vycházely pravicové vlády v roce 2006, 2007, se ukázaly jako mylné ve světle reality ekonomiky, reality našich veřejných rozpočtů. A bylo by dobré přiznat, že některá opatření, o kterých pravice dnes mluví jako dočasná, tak stejně je míní jako trvalá, protože i pravici je jasné, že bez těchto opatření nebude možné v budoucnu veřejné rozpočty v naší zemi dlouhodobým způsobem udržitelně stabilizovat.

A poslední věc, kterou už si vy musíte udělat sami, je věc vašeho svědomí a vašich voličů. To za vás jako sociální demokraté neuděláme. Vy si musíte vyrovnat se svým svědomím rozpor mezi tím, co sem teď předkládáte do Poslanecké sněmovny, a tím, co jste slibovali lidem ve volbách. Vy jste slibovali ve volbách, že nebudete zvyšovat daně. Když se komentátoři potom ptali nebo jsme se ptali my, jestli myslíte všechny daně, tak jste pak říkali: Ne, my nebudeme zvyšovat přímé daně. A došlo i na zvyšování přímých daní. A není to první případ. Během tohoto volebního období už jste tady přímé daně zvyšovali několikrát. To si budete muset vyrovnat se svými voliči, jestli vám ti lidé ještě někdy budou věřit, pokud jste získávali jejich hlasy na slib: my nebudeme na rozdíl od těch socialistů zvyšovat daně. A pak si to musíte vyrovnat také se svým svědomím. Jestli je úplně v pořádku, že politik před volbami říká něco diametrálně odlišného od toho, co dělá. A do toho já vám také nemohu mluvit. To je věc mezi vámi, svědomím a možná Bohem.

Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já jenom velmi krátce. Víte, pane předsedo Sobotko, já bych možná na vašem místě příliš Edu Janotu necitoval. Já bych to nikdy neudělal vzhledem k tomu, že už je to náš zesnulý přítel, dej mu Pán Bůh nebe. Ale když tady se odvoláváte na jeho citáty, tak by to asi chtělo připomenout, že mnohokrát před mnoha svědky, takže to není jenom moje tvrzení, tisíckrát opakoval, že z těch devíti ministrů financí, pod kterými sloužil, vy jste byl ten bezkonkurenčně nejhorší. A nemyslel to nějak zle. On říkal: On to byl hodnej kluk, ale on o tom vůbec nic nevěděl. (Smích z pravé části sálu.) Necitujte pana ministra Janotu, opravdu ne. Dej mu Pán Bůh nebe.

Ano, máte pravdu. My jsme před volbami i v okamžiku programového prohlášení vlády nepočítali se zvyšováním daní, protože jsme fiskální konsolidaci projektovali na nějaký předpoklad ekonomiky a ten je prostě jiný. A nereagovat na vnější svět a nereagovat na podmínky může jenom hlupák. Není nic pravicového na tom snižovat daně za každou cenu, i když tomu prostě současná ekonomická situace nenahrává. Zrovna tak jako není nic opravdu levicového na tom zvyšovat dávky za každou cenu, když na to ty peníze nemáme. Já si uvědomuji, že v tomhle prostředí se pohybujeme. Já si uvědomuji, že se najde vždy dost jakobínů, kteří budou vzývat tu jedinou správnou pravicovou ideologii nebo tu jedinou správnou levicovou ideologii i v tom okamžiku, kdy jsme v takové situaci, kdy musíme ze všech sil pádlovat oběma rukama i nohama, abychom se neutopili, jako všechny země v Evropě.

Tahle vláda je odpovědná, je konzervativní, je pravicová. Odpovědná a konzervativní politika je především nedovolit rozvalit veřejné rozpočty. Dovolit rozvalit veřejné rozpočty jenom proto, že pravicově nesmím sáhnout na daň, může jenom omezenec. Zrovna tak jako jiní omezenci mohou za každou cenu se snažit zvyšovat sociální dávky i za tu cenu, že rozvalí veřejné rozpočty. Odpovědná a konzervativní vláda prostě nemůže udělat ani jedno ani druhé.

Že ty zprávy, které tady klademe na stůl, nejsou žádné dobré zprávy, to myslím říkáme několik měsíců. Jenom psychopata těší říkat špatné zprávy.Každý z nás by radši říkal: snížíme daně a zvýšíme dávky. To by těšilo nás všechny. To dělal ten dobrý král v té pohádce. Ovšem za cenu, že dostaneme zemi do takové krize - už bychom u toho třeba nebyli, ono by se to ještě dva tři roky tím způsobem, který jste prosazoval vy, že při šestiprocentních růstech jste navrhoval stomiliardové deficity, to by se ještě dva tři roky ufinancovat dalo. Ovšem ty konce! A ty konce my nesmíme České republice připravit právě proto, že jsme odpovědná a konzervativní vláda.

A já teď nebudu rozebírat jedno opatření po druhém, já teď řeknu, kde je ten rozdíl mezi námi z hlediska daňové zátěže, když jste tak dojatě děkoval, že se někam vracíme nebo nevracíme.

Po tom všem, co já pevně doufám, že tato Sněmovna schválí pro léta 2013 i 2014, budeme stabilizovat daňovou kvótu - složenou daňovou kvótu. Pro ty, kteří se v tom běžně nepohybují, podotýkám, že to je poměr všech odvodů přímých i nepřímých, pojistných i daní, vůči ročnímu HDP. Budeme stabilizovat složenou daňovou kvótu těsně pod 35 %, což není žádné dramatické číslo. V dobách mimořádného růstu v roce 2005, tuším, že ministrem financí byl Bohuslav Sobotka, byla daňová kvóta 37 %. Jinými slovy, zhruba o 80 mld. se vybíralo od lidí daní víc než tak, jak chceme stabilizovat my. Bude stabilizována daňová kvóta těsně pod 35 %. A levice, ptáte-li se, kde je ten rozdíl mezi tou pravou a levou částí spektra, levice říká: Složená daňová kvóta je podseknuta a my jsme přesvědčeni, že musí být zvýšena o 3 až 4 procenta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP