(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Foldyna, který má faktickou, která má přednost, a už taky měl mluvit dávno. Takže prosím, pane poslanče, teď vy.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já se omlouvám. Jsem z klubu sociální demokracie, nikoliv KSČ, nicméně to, co tu zaznělo - nic není navěky. To je pravda. To není o žádné konfiskaci, o lidových milicích a kradení. To je o tom, že veřejnost má v této chvíli možnost vidět diskusi, která se tady provádí, cítit to, co za 24 měsíců jste, moji kolegové z koaličních stran, stihli. To znamená, vy jste za 24 měsíců dokázali vzít peníze postiženým, dětem, invalidům, důchodcům a všem, kteří chodí do práce, jste přitížili tím, že jste jim zvedli daň z přidané hodnoty. Teď chcete vydat majetek. Říkáte: "Co bylo ukradeno, musí být vráceno." Ale přátelé, vy vůbec nechcete respektovat - (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se, ale byla to faktická, opravdu, takže to musíme. Pan poslanec Tejc je na tom lépe.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, já jsem na tom jenom zdánlivě lépe. Já jsem chtěl reagovat na pana ministra Kalouska, zatím ho tady v sále nevidím, jistě se zase vrátí, případně nás poslouchá někde jinde.

Nicméně k tomu, co tady zaznělo. Sociální demokracie přece nezpochybňuje restituci jako takovou, ale my pouze říkáme, že se má vracet za prvé pouze majetek, který církev vlastnila k 25. únoru 1948, nikoliv majetek, který byl díky pozemkovým reformám církvi odňat třeba změnou z roku 1919 a z roku 1947. To za prvé. A za druhé říkáme, že tady je spor o to, jestli se k církvím náhodou nechová tento stát daleko příznivěji než k ostatním restituentům, kteří tady byli v 90. letech.

Já řeknu jeden jediný případ. Jestliže cena pozemků dnes tržní je za metr čtvereční zhruba kolem 10 korun u zemědělských pozemků a ocenění, které tady je a které paní ministryně nebyla schopna zatím nikomu pořádně obhájit, je 44 korun, tak se ptám, jestli je to stejný rovný přístup k restituentům z 90. let, kteří dostávali zlomek majetku, který jim byl zabaven a který jim byl ukraden. To za prvé.

Za druhé. Je vidět, že pan ministr Kalousek, a to je myslím to nejpodezřelejší, je do tohoto zákona emočně zabrán a je na něm skutečně vidět, že mu jde o to, aby ten zákon byl schválen. Nic proti tomu, ať si každý udělá názor sám. Ministr financí, který všem škrtá, tady najednou miliardy hledá. Možná je hledá, protože je nebude platit on, budou je platit příští ministři financí v příštích deseti, dvaceti, možná třiceti letech. Budou je splácet příští generace, budou je splácet ještě děti našich dětí, protože vznikne výrazným způsobem nové zadlužení České republiky.

K tomu, co tady pan ministr Kalousek říkal, k té urážce, kterou tady vznesl. Já se přiznám, že ve vztahu k urážkám zrovna od pana ministra Kalouska jsem imunní. Na rozdíl od něj tyto věci nebudu hnát k mandátovému výboru, ten má jistě práce i tak dost a jistě práce bude mít i v příštích měsících. Chtěl bych ale říct panu ministrovi Kalouskovi, že jsem zde byl zvolen proto, abych hájil zájmy lidí žijících v této zemi, nikoliv zájmy církví. A proto ať mě tady bude urážet od rána do večera, od večera do rána, ať ten zákon budeme projednávat od rána do večera, od večera do rána, tady tyto zájmy lidí budu hájit a budu vystupovat proti způsobu, jaký pan ministr Kalousek prosazuje na údajné vyrovnání s církvemi. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek má slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, mně je to velice líto, co teď řeknu, a strašně mě mrzí, že vlastně nemohu souhlasit s tím, co tady řekl předseda poslaneckého klubu, jehož jsem členem. Já se musím vůči němu pana ministra Kalouska zastat. Já se domnívám, že tentokrát a v tomhle sporu pan ministr Kalousek má pravdu. A já se tady musím obrátit spíš na své kolegy tady vlevo, na levou část Sněmovny, a rád bych vás, kolegové, vyzval: Vzpamatujte se, milí kolegové, vzpamatujte se, protože já si myslím, že tohle je ve skutečnosti naše možná jediná naděje. Když se, přátelé, podíváte, jak fungují úřady práce pana ministra Drábka, charita je poslední, co nám zůstává v této zemi! U nás v Ostravě charita funguje zaplaťpánbůh dobře. Já se domnívám, že pokud bude takhle pokračovat rozpad sociálních služeb v této zemi, tak mi připadá, že skutečně charitativní činnost církví je jediné, co nám zbývá. Takhle se na to musíme nyní dívat. (Veselost v sále.)

Jediné, co mě tedy trochu mate, je, že si pamatuji vyjádření pana arcibiskupa Duky, a to mně trošku vadí. Když tady byla velká demonstrace, jak si vzpomínáte, v sobotu ta stotisícová na náměstí, tak mě hodně znepokojilo vyjádření pana arcibiskupa, který řekl, že bylo zneužito stávkového práva a že bohužel nám hrozí vláda ochlokracie a lůzy. To si myslím není dobrý postoj, má-li se tedy církev stát tím posledním, kdo se bude starat o chudé v této zemi. (Potlesk zleva.)

Ale opakuji, v zásadě si myslím, že tahle strategie pana Kalouska je správná. Tohle je poslední, co zbývá, pokud tato vláda dokončí své dílo.

Já se omlouvám panu ministrovi a panu poslanci Tejcovi a rád bych řekl, že když mám říci vážně, co si myslím, že nebudu používat argumentů právníků, které tady zaznívaly, ale byl jsem na vystoupení paní bývalé místopředsedkyně Ústavního soudu paní Elišky Wagnerové. Já řeknu jenom dvě věci, které mě tam zaujaly, protože snad ji nebudete podezírat z toho, že ona je stoupenec toho, že se nemá vracet, co bylo ukradeno a podobně. A ona tam řekla, protože ona je spojena s Ústavním soudem, který vydal rozhodnutí, které tady dnes pan poslanec Gazdík četl, tak ona ve svém vystoupení říkala, že pokládá za velmi problematické to, pokud se uplatní ono vypořádání majetku takovým selektivním způsobem, zvlášť pokud se to bude týkat těch záborů, které byly provedeny podle zákona 142/1917, to znamená ještě na půdě řekněme relativně demokratického státu Beneše, a to podle ní opravdu otevře nespravedlnost vůči těm ostatním, kteří pak můžou uplatňovat svá práva, a to je potom veliký počet těch, kteří se mohou ozvat. A druhá věc a druhý argument, který připomenu z jejího vystoupení, že si myslí, že tato Sněmovna nemá mandát rozhodovat za budoucí generace, na dvacet třicet let petrifikovat určité poměry a dávat tady jistotu, kterou nikdo z ostatních občanů mít tady nebude, zvlášť v současné době, která je tak nejistá.

Takže tyto dva argumenty uvádím jako argumenty někoho, kdo rozhodně není levicový a je to přitom dost velká autorita ústavního práva. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsou tady čtyři přihlášky k faktickým poznámkám. Jenom nevím, jestli už mezitím neproběhly. Pan kolega Kováčik. Pan kolega Rykala. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Já nebudu reagovat na vystoupení, která tady zazněla přede mnou. Jen bych chtěl poprosit, ať už bude řídit schůzi Sněmovny paní Parkanová, nebo paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, nebo i pan Zaorálek, tak bych chtěl poprosit. Paní poslankyně Kohoutová tady neustále vykřikuje na poslance, kteří hovoří za pultíkem. Mě to uráží. Mě uráží, pokud vystupuje poslanec této Sněmovny a je na něho pokřikováno. Stejně tak mě uráží, pokud někteří ministři této vlády usínají během průběhu Poslanecké sněmovny. Já bych poprosil vedení Sněmovny, aby takové věci netolerovalo. Děkuji. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My si poradíme, jak to budeme řešit, usínající poslance. (Veselost v sále.) Určitě něco najdeme.

Teď tady mám pana poslance Polčáka přihlášeného jako faktická poznámka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, já jsem si musel vzít na pomoc toto zařízení (laptop), protože bych si dovolil v tom balastu, co tady bylo vše řečeno, citovat skutečně z jednoho nálezu Ústavního soudu vzhledem k tomu, že se říká, že tedy majetek církve nevlastnily, že máme času dost na toho, abychom jej vydali.***
Přihlásit/registrovat se do ISP