Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. prosince 2011 v 9.15 hodin
Přítomno: 156 poslanců

 

(Od 9.00 do 9.15 hodin probíhalo druhé kolo volby Etické komise.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás a prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo bude mít kartu náhradní. Zatím oznamuji, že náhradní kartu číslo 18 má pan poslanec Adam.

Nyní k omluvám. Neúčast z dnešního dne omlouvají tito poslanci: Walter Bartoš - rodinné důvody, Jan Bauer - zdravotní důvody, Milada Emmerová neuvádí důvod, Pavel Holík - pracovní důvody, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Michal Janek - pracovní důvody, Radim Jirout - pracovní důvody, Jana Kaslová - zdravotní důvody, Pavel Kováčik do 11 hodin - zdravotní důvody, Jiří Paroubek - osobní důvody, Ivana Řápková - pracovní důvody, Pavel Suchánek - zdravotní důvody, Josef Šenfeld - rodinné důvody, Tomáš Úlehla pracovní a osobní důvody, Cyril Zapletal - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvají z dopoledního jednání pro pracovní důvody předseda vlády Petr Nečas, dále Josef Dobeš - zdravotní důvody, Pavel Dobeš - pracovní důvody, Kamil Jankovský - zdravotní důvody, Jan Kubice - pracovní důvody, Alexandr Vondra - pracovní důvody. Mám zde uvedeného též pana ministra Petra Bendla, ale omluva na zahraniční cestu neplatí.

Dále mi ještě byla doručena omluva pana ministra Jiřího Bessera, který se omlouvá dnes do 12 hodin, a dále pan kolega Štětina žádá o omluvu od 10.15 hodin dnes, a to pro služební důvody. Tolik k omluvám.

Ještě bych chtěla oznámit, že se dnes budeme věnovat pevně zařazeným bodům 98 a 99 a pokračovali bychom dalšími body z bloku třetích čtení, návrhů zákonů, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 89, 90 až 94, 96, 97, 100 až 103.

Nyní bychom měli přistoupit ještě k návrhům k pořadu schůze. Mám zde dvě oznámení. Jako první se hlásí pan kolega Tejc, poté pan poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 55, sněmovní tisk 503, zákona o rybářství.

Důvod je jediný. Předkladatelem tohoto návrhu zákona je Moravskoslezský kraj. Abychom zracionalizovali toto jednání, které by nemělo v prvním čtení trvat déle než 10 až 15 minut, tak bych chtěl s ohledem na možnost účasti předkladatele požádat o pevné zařazení na úterý po pevně zařazených bodech. Skutečně je to věc, která by neměla být konfliktní. Je to věc spíše odborná a jde o to, aby co nejdříve tento návrh mohl projít do výborů, kde by se jím mohl zejména zemědělský výbor zabývat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Zbyněk Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Já mám dva návrhy k pořadu schůze. Nejprve navrhuji zařadit bod číslo 44, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dnes jako třetí bod, to znamená po pevně zařazených bodech. Potom navrhuji pevné zařazení bodu číslo 34, vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého, jako první bod po skončení bloku třetích čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, zda má někdo další něco k návrhu pořadu schůze. Pokud nemá, budeme hlasovat o návrzích.

 

Nejprve o návrhu pana poslance Jeronýma Tejce, který navrhuje pevné zařazení bodu 55, je to sněmovní tisk 503, a to na úterý po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 235. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 235 přítomno 141, pro 113, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Stanjura navrhuje zařazení nejprve bodu 44, a to jako třetí bod dnes, tedy po dvou pevně zařazených bodech, a poté bod číslo 34 jako první bod po třetích čteních. Není-li námitka, nechala bych o těchto dvou bodech hlasovat najednou. Žádnou námitku nevidím.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 236. Kdo je pro tato dvě zařazení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 236 přítomno 142, pro 108, proti 3. Návrhy byly přijaty.

 

Budeme se tedy věnovat schváleným bodům pořadu schůze.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění
jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 425/ - třetí čtení

Ke stolku zpravodajů požádám pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera, též zpravodaje, pana poslance Pavla Antonína. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 425/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, zda se někdo do této rozpravy hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby informoval Sněmovnu o návrhu procedury, posléze přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim. O vyjádření požádám též pana ministra. Slovo má pan zpravodaj, poslanec Pavel Antonín. ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP