Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. prosince 2011 v 10.30 hodin
Přítomno: 148 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám též členy vlády a zahajuji druhý jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Též vás žádám, abyste mi nahlásili, kdo bude mít kartu náhradní. Pan kolega Nekl má náhradní kartu číslo 9.

Teď vás seznámím s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají Jan Bauer - osobní důvody, Jan Hamáček - zahraniční cesta, taktéž Michal Hašek, z rodinných důvodů Stanislav Huml, zdravotní důvody - Petr Jalowiczor, též Jana Kaslová, pracovní důvody - Václav Kubata, zahraniční cesta - Jaroslav Lobkowicz, Václav Mencl, Viktor Paggio, Martin Vacek a Lubomír Zaorálek. Vlasta Parkanová se omlouvá pro zdravotní důvody mezi 9. a 13. hodinou.

Z členů vlády se omlouvají: Jiří Besser je na zahraniční cestě, Josef Dobeš od 13 hodin z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg - zahraniční cesta, Alexandr Vondra - pracovní důvody.

To byly omluvy.

Paní poslankyně Váhalová má náhradní kartu číslo 20.

Budeme se dnes věnovat pevně zařazenému bodu číslo 1, je to sněmovní tisk 498, druhé čtení státního rozpočtu na rok 2012. Ještě předtím ale registruji přihlášky dvou předsedů poslaneckých klubů. Nejprve předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc. Prosím, pan předseda Tejc má slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil požádat o to, abychom v souladu s tím, jak probíhala včerejší jednání zástupců politických stran o přímé volbě prezidenta, dnes jako druhý bod po druhém čtení státního rozpočtu zařadili druhé čtení ústavního zákona o přímé volbě prezidenta, tak abychom mohli dnes pokročit v rámci tohoto jednání. Jednalo by se tedy o druhé čtení ústavního zákona, který mění volbu prezidenta na přímou. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím, to je bod číslo? Třináct, sněmovní tisk 415. Je to tak? Ano.

Teď se zeptám na další návrhy směrem k programu schůze. Nejsou žádné.

Přivolávám naše kolegy. Oznamuji, že pan poslanec Babák má náhradní kartu číslo 21.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl právě pan poslanec Jeroným Tejc. Navrhuje zařazení bodu číslo 13, sněmovního tisku 415, jako druhý bod našeho dnešního jednání, tedy po projednání státního rozpočtu ve druhém čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 52. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zařazení bodu číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52, přítomno 119, pro 101, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
/sněmovní tisk 498/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím vás, pane ministře, o tento úvod.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prvnímu čtení návrhu zákona o státním rozpočtu jsme věnovali celý den, dopolední i odpolední část, a já si vás proto nedovolím znovu obtěžovat obsáhlým úvodním slovem. Omezím se na to, že poděkuji všem garančním výborům pro jednotlivé kapitoly a poděkuji rozpočtovému výboru jako gesčnímu výboru pro druhé a třetí čtení v Poslanecké sněmovně za podrobné projednání této stěžejní předlohy návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2012.

Jednotlivé pozměňující návrhy si dovolím okomentovat v rámci rozpravy k třetímu čtení.

Jenom teď, protože ještě předpokládám - až překřičím poslance Františka Laudáta... už jsem překřičel - jenom teď, protože předpokládám, že i ve druhém čtení v rozpravě na plénu padne mnoho pozměňujících návrhů, o nichž pak budeme hlasovat, tak chci dopředu upozornit, že ze zákona je stanovena vládní rozpočtová rezerva ve výši 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu a že budu povinen při hlasování o pozměňujících návrzích sledovat bilanci schvalovaných pozměňujících návrhů a v okamžiku, kdy by tato hladina měla být snížena pod zákonný limit, budu muset trvat na tom, že takové pozměňující návrhy už jsou nehlasovatelné. Proto si na to dovoluji upozornit poslance ještě před zahájením rozpravy, aby když tak proti tomu upravili bilanční položku k výdajům, které budou navrhovat zvýšit. Samozřejmě pevně doufám, že takových návrhů bude co nejméně.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsem svým rozhodnutím přikázala k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 498/2. Nyní dostává slovo zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak jste již avizovala, rozpočtový výbor projednal návrh zákona dne 30. listopadu na své 22. schůzi a doporučil Sněmovně, aby tento návrh zákona přijala ve znění, které obdrželi poslanci do svých lavic. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. K předloženému návrhu otevírám podrobnou rozpravu. Do této podrobné rozpravy jsou přihlášeni...

Opakuji: podrobnou rozpravu. Jsme ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu, který má z jednacího řádu vymezen způsob, jakým je projednáván, čili jsme v podrobné rozpravě.

Žádám o slovo paní poslankyni Vlastu Bohdalovou.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážená vládo, vážená paní předsedkyně. Jsme ve fázi druhého čtení státního rozpočtu. Čeho se mé vystoupení bude týkat, je asi jasné. Je to kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Tento rozpočet byl velmi podrobně probrán na jednání výboru. Přijali jsme společné usnesení, které tady bude přečteno, ale mně nedá, než abych se nad celým stavem a situací financování školství zamyslela.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní poslankyně. Já vás opravdu nechci přerušovat, ale ve druhém čtení státního rozpočtu se nekoná obecná rozprava. Ve druhém čtení státního rozpočtu se koná pouze rozprava podrobná. Samozřejmě vám neberu možnost se vyjádřit, a pokud předkládáte nějaký návrh, tak ho obšírně zdůvodnit. Jsme ale v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Samozřejmě bych se chtěla potom přihlásit na závěr svého vystoupení k pozměňovacím návrhům, které se týkají právě kapitoly 333, rozpočtu Ministerstva školství, a chtěla bych to vysvětlit právě svým vystoupením ***
Přihlásit/registrovat se do ISP