(12.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Tedy za prvé bych se chtěl i jako poslanec ohradit proti tomu, aby mi někdo jiný říkal, jaké pozměňující návrhy mohu či nemohu předkládat. To je prostě můj mandát. Většina z nás, když předkládáme pozměňující návrhy, tak využijeme nějakého odborného zázemí, aby ten pozměňující návrh k něčemu vypadal, ale předkládáme ho na svoji odpovědnost a vykonáváme tím poslanecký mandát. Myslím, že zrovna včera jste protestoval proti tomu, aby kdokoli komukoli nějaký poslanecký mandát omezoval.

Za druhé, a to je to, co jsem chtěl říci, já nevylučuji, že tato praxe existuje, že opravdu ve druhém čtení to či ono ministerstvo si v rámci parlamentní diskuse uvědomí, že to či ono by se dalo ještě na jeho předloze vylepšit. A v diskusi s nějakým poslancem ho požádá, zda - zváží-li - by přece jenom pozměňující návrh, který je na tom ministerstvu zpracován, nepředložil. Což slouží vždy ke zkvalitnění té předlohy, nikoli k jejímu znekvalitnění.

Na druhou stranu vy tady o tom mluvíte jako o špatné práci premiéra a jako o nějaké nové praxi, která tady zhoršuje kulturu parlamentní diskuse a Poslanecké sněmovny. Pane místopředsedo Zaorálku, ve vší úctě, musím se smát. Vy jste tu déle než já. Nebo jsme tu možná stejně dlouho. Já jsem byl v letech 2002 až 2005 předsedou rozpočtového výboru. Během těch tří let se kupodivu vystřídali tři sociálně demokratičtí premiéři, a ta praxe, o které tady hovoříte, v nich byla pětkrát intenzivnější než dnes. To byla prostě běžná praxe sociálně demokratických vlád tří premiérů, že jednotlivá ministerstva - financí, práce a sociálních věcí, místního rozvoje - přinášela do rozpočtového výboru a zcela jistě i do jiných pozměňující návrhy s prosbou, zda by někteří poslanci nezvážili a nepředložili. Sám jsem byl mnohokrát adresátem takové prosby a vždy, když to sloužilo ke zkvalitnění třeba předlohy, tak jsem příslušnému ministrovi vyhověl, protože je to společná práce na tom, aby ta předloha byla co nejkvalitnější. (Trvalý hluk v sále.)

Vy o tom teď mluvíte jako o špatné práci premiéra! To byla, prosím, běžná praxe vašich sociálně demokratických premiérů a jsem schopen tady odpřisáhnout, že počet těch případů byl v dobách vaší vlády mnohonásobně intenzivnější než dnes. Tak dnes prosím za to nekritizujte předsedu vlády!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek má slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já už jsem si myslel, že pan ministr Kalousek se stejně jako ministr Drábek chce distancovat od toho, že by se nějak podílel na této novele zákona o veřejných zakázkách, takže vidím, že tohle nebylo totéž. Ovšem u ministra Drábka jsem to pochopil, že zřejmě nechce mít s touto novelou nic společného.

Nicméně, víte, ta praxe, o které tady mluvil pan ministr Kalousek - já si myslím, že je samozřejmě vždycky problematická. Nicméně, víte, je něco kvalitativně jiného, pokud ministerstvo přijde s něčím, na čem se domluví s poslancem, on to předloží jako pozměňovací návrh, a něco jiného je to, co se stalo nyní. Totiž to, co vy jste popisoval v případě těch tehdejších vlád, to nebyla tato podoba války institucí. To, že se spory mezi těmi ministerstvy, které jsou nevyřešené, přelévají do těch výborů, to je vlastně ještě daleko komplikovanější. To je situace ještě kvalitativně horší. My jsme se tady v této Sněmovně dočkali něčeho, co podle mě v minulosti nikdy nebylo možné. Třeba v případě právě ministra Drábka jsme byli svědky toho, že tady byla předložena úprava zákona, která byla spojena s transformací úřadů práce. Ta úprava měla řekněme 200 stran, a nám to tady předložil poslanec! Dokonce poslanec, který je ve Sněmovně nedlouho. Rozumíte! Transformaci úřadů práce předložil ministr, několikasetstránkovou, jako poslanecký návrh poslancem, který tady byl docela krátce. To je ta absurdita. A to si dovolím tvrdit, že něco podobného v té Sněmovně nepamatuji.

To znamená, jednak jde o to, jakým způsobem se dokonce tady použije poslanec jako nosič zcela zásadní transformace, za kterou by tedy podle mě měl ministr nést odpovědnost. Protože já se dnes strašně obávám toho, co se kolem úřadů práce po 1. lednu stane. A vy takhle tu odpovědnost za to, co se odehraje, hodíte na poslance, a nakonec ještě řeknete, když bude mela po tom 1. lednu: no, vždyť to byl poslanecký návrh. Vy tady dokonce ještě máte zadní vrátka k tomu, říci já nic, já muzikant.

A to bych opravdu si myslel, že bych rád požádal poslance, aby tohle do budoucna zvažovali, aby tady předkládali věci, které jim ministr dá, které mají takovýto rozsah, které budou mít obrovský dopad do života. Protože v Moravskoslezském kraji dnes - já jsem mluvil s primátory, starosty, kteří mají pět šest tisíc nezaměstnaných, jako v Havířově, Karviné, a ti mi říkají, že celý ten proces je tak nepřipravený, že se děsí toho, co se po tom 1. lednu stane. Prostě tady se rozjelo něco, co může vést dokonce k nepokojům, k neklidu v rozsahu, který si dnes nedovedeme představit. A to tady vlastně bylo předloženo jako poslanecký návrh. Takže já se domnívám, že tady v té práci mezi vládou a poslanci došlo k něčemu, co v minulosti nikdy nebylo.

Takže opakuji - já apeluji na to, aby podobný způsob postupu se tady neopakoval a aby ten způsob, kterým vláda si své problémy řeší ve výborech, se zatrhl. Protože jinak to podle mě jednak poškozuje Sněmovnu a jednak určitě úroveň zákonů, které tady přijímáme.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová My jsme projednali bod č. 1, sněmovní tisk 370, schválili jsme tento zákon ve třetím čtení.

Jsou přede mnou oznámení omluv a budeme se věnovat bodu číslu 2. Omlouvá se dnes od 12.30 do 16 hodin ze zdravotních důvodů paní poslankyně Kateřina Konečná, pan poslanec Jiří Šulc dnes od 14 do 18 hodin, pan ministr Leoš Heger od 13.30 do 16 hodin a pan poslanec Opálka dnes po 14. hodině a také v následujících dnech. Tyto omluvy budou pro následující dny ještě přečteny.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo 2. Zahajuji jeho projednávání. Je to

 

2.
Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením
jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
/sněmovní tisk 473/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře. (Trvalý hluk v sále.)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych stručně uvedl druhé čtení zákonů, které souvisí s naplněním projektu jednotného inkasního místa.

Cíl, který jsme si vytyčili, tedy zprůhlednit, ztransformovat a především sjednotit do jednoho místa z jednoho základu všechny přímé odvody...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid v jednací síni!

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek ... vyžaduje zásadní novelu zákona o dani z příjmů, poměrně významnou novelu zákona o sociálním pojištění a významnou novelu zákona o zdravotním pojištění. Tyto novely byly projednány ve všech příslušných výborech a já velmi děkuji poslancům za jejich iniciativu a diskusi v odborné diskusi ve výborech.

Jenom si ještě dovolím připomenout, že ten zákon sám o sobě nenaplňuje ten konečný cíl jednotného inkasního místa, že neodmyslitelně s ním musí jít zásadní systémová reorganizace finanční a celní správy, což byly samostatné zákony projednané už na minulé Poslanecké sněmovně.

Těším se na debatu ve druhém čtení a jsem připraven na vaše dotazy a připomínky. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, výboru pro sociální politiku, hospodářskému výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a petičnímu výboru. Usnesení těchto výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 473/1 až 6. Prosím, aby se slova postupně ujímali zpravodajové jednotlivých výborů a informovali nás o jednání těchto výborů. (Trvalý hluk v sále.)

Nejprve dostává slovo zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Suchánek.

Dámy a pánové, prosím o to, abyste veškeré hovory přenesli mimo jednací síň a věnovali pozornost tomu, kdo právě vystupuje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, paní předsedkyně. Rozpočtový výbor projednal tento tisk na své 20. schůzi dne 26. října a doporučil Sněmovně tento tisk schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Poslanci jej obdrželi do lavic pod číslem 473/5. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP