(23.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pokud jde o tzv. druhý pilíř důchodové reformy, říkáme v tuto chvíli velmi otevřeně, že si jako opozice vyhrazujeme právo tento druhý pilíř zrušit nebo parametricky výrazně upravit. Dnes už tady po těchto šesti dnech nemáme možnost reformy zastavit. Vyčerpali jsme prostor, který bylo možno smysluplně během debaty vyčerpat. Více ho nemáme, protože koalice prosadila porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Dnes tedy v této Sněmovně, jak se zdá, zvítězí, pokud jde o vládní reformy, arogance. Ale chci jasně říci: Zavazujeme se tyto zákony změnit. Upravíme je tak, aby fungovaly lidsky. A bude záležet jen na příštím rozhodnutí občanů. Děkuji. (Mohutný potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, můj předřečník mě vystavil do velmi těžké situace, protože bych vám musel říci v podstatě totéž, co vám řekl on. Jen poněkud tvrději, zcela určitě poněkud otevřeněji, zřetelněji a jasněji. Máme podobný postoj, poslanecký klub KSČM. Máme současně, a slyšeli jste to v celé té dlouhé rozpravě, dostatek odborníků v našem poslaneckém klubu, kteří nám tady sdělovali po celých dlouhých šest dnů a nocí naše věcná, jasná, zřetelná a srozumitelná stanoviska proč, z jakých důvodů nepodporujeme a nepodpoříme vládní tzv. reformu.

Domnívám se, že by bylo plýtváním časem, kdybych tady znovu ta stanoviska opakoval, a proto vám řeknu jen jedno, v čem se možná s panem kolegou Sobotkou budeme lišit. Poslanecký klub KSČM podpoří zákon o zdravotnické záchranné službě v senátní verzi zejména proto, že v tomto návrhu zůstává zachována 15minutová dojezdová doba, že v tomto zákoně, byť to není úplně podle našich představ, je alespoň zrnko, alespoň to prvotní jádro určitého sociálního přístupu právě k těm, kterých se tento zákon nejvíce týká, tedy k záchranářům, k lékařům, středním zdravotnickým pracovníkům, řidičům a těm, o jejichž těžké práci jsme tady slyšeli tolik a tolik informací. Domníváme se totiž, že je třeba, aby i tento malý krůček kupředu byl podpořen, protože každá dlouhá cesta začíná tím prvním malým krokem.

A tak vám teď chci říci, že směrem k těm skupinám občanů České republiky, které ty vaše tzv. reformy nejenže nenadchnou, ale kterým podstatně ztíží život, jsme nadále otevření. V případě, že kdykoliv budeme moci do toho jakkoliv mluvit, tak přispějeme ke zrušení toho všeho, čím jste těm občanům vzdálili normální šťastný občanský život.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane předsedo. Přistoupíme k hlasování. Jako první se budeme zabývat bodem

 

87.
Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem

Ptám se, zda navrhovatel a zpravodaj si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování podle § 97. Hlásí se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové. Kdyby v této chvíli vystoupil kterýkoliv člen vlády, tak znovu otevře rozpravu a myslím si, že většina z nás si to nepřeje. Takže dovolte, abych řekl pár závěrečných vět jménem celé koalice.

Chtěl bych poděkovat všem svým koaličním kolegům, všem poslankyním a poslancům, kteří tady s námi strávili celou dobu. Chci říct, že my jako koalice plníme reformní program vlády Petra Nečase, vlády, která získala důvěru Poslanecké sněmovny. Naše země reformy potřebuje a my ty reformy prosadíme. Šest dnů a šest nocí jsme způsobem hlasování, způsobem projednávání, myslím, že 350 bylo hlasování, jasně demonstrovali, že vláda Petra Nečase má masivní podporu koaličních poslanců. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

A na závěr mi dovolte, abych jménem nás všech poděkoval třem dámám, které nás šest dnů a šest nocí naším jednáním provázely. Takže naše poděkování paní Miroslavě Němcové, předsedkyni Poslanecké sněmovny. (Koaliční poslanci vstávají, tleskají.) Naše poděkování patří paní Vlastě Parkanové, místopředsedkyni Poslanecké sněmovny. (Koaliční poslanci vstávají, tleskají.) A samozřejmě naše poděkování patří paní Kateřině Klasnové, místopředsedkyni Poslanecké sněmovny. (Koaliční poslanci vstávají, tleskají.)

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, ctění kolegové, ještě jedno poděkování by tady mělo zaznít. Jménem nás všech, co tady sedíme, děkuji personálu Poslanecké sněmovny (mohutný aplaus všech poslanců), a to od pana kancléře přes všechny ostatní zaměstnance až po ty všechny, kteří se starali nejen o naše žaludky, ale i o pořádek a koneckonců i o naše bezpečí. Myslím si, že si to zaslouží. A ještě jednou, dámy a pánové, děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o záchranné zdravotnické službě, podle sněmovního tisku 406/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 406/4. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP