(20.30 hodin)
(pokračuje Seďa)

Návrh zákona posiluje práva lékařů tím, že jim nově umožňuje ukončit jednostranně péči o pacienta. Snahy o vylepšení postavení lékařů jsou pochopitelné, neměly by však jít na úkol pacientů. Ustanovení je velmi neurčité a lékaři na základě něj budou moci odmítnout péči pacientovi, který nebude plně akceptovat navrhovanou léčbu. To může v konečném důsledku vést k popření základního práva pacienta na svobodný a informovaný souhlas. V praxi již teď dochází k odmítání péče například u onkologických pacientů, kteří nechtějí podstoupit veškerou navrhovanou léčbu, a nový zákon by tuto praxi pomohl zlegalizovat. Pacient podstupuje léčbu, pouze pokud k ní dá informovaný a svobodný souhlas. Aby mohl být souhlas považován za svobodný, musí jej pacient učinit bez jakéhokoliv nátlaku.

Já už nemůžu pokračovat, protože mám limit. Ten mi teď právě skončil, takže děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já také děkuji. Další vystoupí pan poslanec Vojtěch Filip.

Je zde faktická - prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, v rozporu s § 59 odstavec 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny mi nebylo umožněno vystoupit v rozpravě. Podle tohoto ustanovení jednacího řádu se Sněmovna může bez rozpravy usnést, že v téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Já jsem k věci návrhu zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony, sněmovní tisk 373, dosud nevystoupil. Žádám vás proto, abyste mi umožnila v této věci vystoupit, a pokud tak neučiníte, podávám námitku proti postupu předsedajícího.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Je zde platné usnesení Poslanecké sněmovny, podle kterého se budeme řídit. Přivolám kolegy.

Promiňte, pane poslanče (Zemku), já vám nedám teď prostor k faktické, budeme hlasovat.

Nejprve tu mám žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými registračními kartami. (Do sálu přicházejí poslanci.) Dámy a pánové, prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Padl zde návrh na námitku proti postupu.

Já o této námitce zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 326. Z přihlášených 127 pro 48, proti 78. Tento návrh byl zamítnut.

 

Mám zde dvě další faktické, jednu od pana poslance Václava Zemka a druhou od pana poslance Jiřího Zemánka. Takže nejprve pan Zemek. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Já bych v návaznosti na svého předřečníka chtěl rovněž vznést námitku, protože jsem zjistil, že byla vyřazena moje přihláška do rozpravy ke sněmovnímu tisku číslo 411. Takže bych rovněž vznesl námitku proti postupu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak, dámy a pánové, padla další námitka, o které nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 327. Z přihlášených 130 pro 47, proti 81. Tento návrh byl zamítnut.

 

Další faktická poznámka - pan poslanec Jiří Zemánek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážená paní místopředsedkyně, v rozporu s § 59 odstavec 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jste mi odepřela vystoupit v rozpravě. Podle tohoto ustanovení jednacího řádu se Sněmovna může bez rozpravy usnést, že v téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Já jsem k věci návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě, tisk číslo 406, bod číslo 87, doposud nevystoupil. Žádám vás proto, abyste mi umožnila v této věci vystoupit, a pokud tak neučiníte, podávám námitku proti postupu předsedajícího.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, neučiním. Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 328. Z přihlášených 132 pro 49, proti 81. Tento návrh byl zamítnut.

 

A mám zde již přihlášku pana poslance Vojtěcha Filipa do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, nakonec před mým vystoupením paní předsedající řekla, že neučiní to, že by umožnila kolegům a kolegyním vystoupení, takže řešíme otázku legality a legitimity.

K mému vystoupení mě vyprovokoval ve svém vystoupení v noci z pátku na sobotu předseda české vlády Petr Nečas, protože mluvil o legitimitě.

Dovolím si vám připomenout při srovnání volebních programů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, že i Ústavní soud řeší princip legitimity, princip takzvaného očekávání. A v tomto ohledu musím říct, že občané České republiky očekávali od výsledku voleb něco docela jiného. My se tady spoříme o to, jestli dodržujeme, nebo nedodržujeme jednací řád, a většinou to skončí na tom, že většina přehlasuje menšinu - bez respektu k ústavní větě, že každá většina má dbát práv menšin. A tady začnu s prvním nelegitimním rozhodnutím.

TOP 09 například tvrdila ve svém volebním programu pro volby 2010, že nevstoupí do žádné vlády, která bude diskriminovat jakoukoliv skupinu občanů. Návrhy, které tady projednáváme, a byl tady na to dostatek důkazů ve vystoupeních kolegů poslanců z řad KSČM, zejména ve vystoupení Miroslava Opálky, že tady je diskriminace těch, kteří mají svým způsobem vstoupit do nového důchodového pilíře. To už nemluvím ani o protestech zdravotně postižených, kteří jsou diskriminováni tím, jakým způsobem nový zákon má vstoupit v platnost. A už vůbec nemluvím o tom, že se vláda netají tím, že bude diskriminovat určitou skupinu občanů České republiky pro jejich politický názor, a dokonce si na to najímá v rozporu s ústavou a se zákony České republiky bezpečnostní sbory včetně Bezpečnostní informační služby. V Americe to bylo Watergate a v tomto ohledu, i když to bylo utajené, nikoli veřejně prohlášené, tak to samozřejmě vedlo k pádu prezidenta Spojených států. U nás se nic takového nestane, protože diskriminace pro politický názor je tady pravděpodobně povolena, ač Listina základních práv a svobod říká, že nikdo nesmí být diskriminován pro svůj politický názor nebo politickou organizovanost.

TOP 09 například také tvrdí, že podporuje důstojný život všech občanů a že bude bojovat proti tomu, aby se lidé nedostali do nedůstojných postavení. Nakonec jsme tady svědky přestřelky ve faktických poznámkách, jestli je takový případ vůbec možný, nebo není možný, a že tomu někdo věří, nebo nevěří.

ODS například tvrdí, že zachová nízké daně, že je nezvýší. Legitimní občanů České republiky tedy může být, když tady vládne tato koalice, že nebudou zvýšeny daně. Ale ony zvýšeny jsou, minimálně daně nepřímé. Natož tedy i daně přímé, kde samozřejmě došlo k tomu při odbourávání takzvané superhrubé mzdy, kde se ukázalo, že nebyla nikdy patnáctiprocentní daň, ale že ta daň byla mnohem vyšší, okolo dvaceti procent.

To samé bych mohl tvrdit o volebním programu Věcí veřejných. To je vůbec úsměvné. Pamatuji si ty obrovské billboardy, jak Věci veřejné jsou pro zrušení poplatků pro zdravotnictví. Zatím si poplatky zvyšujeme. Jaké bylo legitimní očekávání občanů České republiky, když dali hlas této politické straně? Že budou poplatky zrušeny. Na to tady existuje minimálně víc než 101členná většina u těch poplatků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP