(17.30 hodin)
(pokračuje Drábek)

Nicméně, dovolte mi, abych se vrátil k hlavnímu tématu vystoupení, to je téma důchodové reformy. Musím předeslat, že přestože s východisky zde prezentovanými nemohu souhlasit, tak oceňuji odbornou kvalitu toho vystoupení.

Věnoval bych se dvěma jednotlivým tématům z toho, která tady zazněla, a na tom vysvětlím předchozí větu. Za prvé, bylo tady navrženo, aby deficit důchodového systému - a teď to říkám velmi zjednodušeně a prosím, aby v rámci krátkosti vystoupení to bylo respektováno - aby deficit důchodového systému byl řešen zvýšením sazeb sociálního pojištění, nikoli úpravami daně z přidané hodnoty. To je zásadní ideový spor, který si myslím, že je nikdy nekončící. Samozřejmě, že vždy já budu zastávat ten názor, že pokud je potřeba zvyšovat daňovou zátěž, tak je to vždycky lepší prostřednictvím nepřímých daní než prostřednictvím přímých daní, protože sociální pojištění je kvazipřímá daň. Protože zvýšení sociálního pojištění by jenom snížilo konkurenceschopnost ekonomiky a mělo tím pádem následné efekty, které mohou mít lavinovitý efekt. To znamená, důraz a postupný přechod z přímého zdanění na nepřímé zdanění, tedy důraz na to, aby požadavky, které je potřeba naplnit na službu státu, byly hrazeny především z nepřímých daní, považuji za naprosto stěžejní a důležitý. Byť znovu zdůrazňuji, to je prostě zásada ideového sporu mezi levicovým a pravicovým pohledem. I když toto rozdělení velmi nerad používám, tak v tomto ohledu to platí.

Druhá poznámka. Bylo tady nastíněno řešení, které údajně je převzato z Německa, to znamená platit sociální pojištění podle počtu dětí. Chtěl bych k tomu uvést, že český důchodový systém podle mého názoru používá jiný a lepší způsob motivace k výchově dětí, byť je to způsob nepřímý, a to je forma náhradních dob pojištění. Český důchodový systém má velmi komfortní doby náhradního pojištění, právě ty, které se týkají výchovy dětí. Podle mého názoru je to mnohem lepší instrument, byť je nepřímý, skrytý a mnohem hůře se obhajuje směrem k veřejnosti, která se nezabývá tím tématem do detailu, tak ten systém nepřímý prostřednictvím náhradních dob je mnohem lepší směrem k rodinám s dětmi než mechanické zvyšování nebo snižování výše sazby sociálního pojistného podle počtu dětí.

Tolik moje krátké poznámky k vystoupení kolegy Opálky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Jsou zde dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Marta Semelová, poté pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, dámy a pánové, chtěla bych stručně reagovat na pana ministra. Vy jste tady, pane ministře, řekl, že je naprosto samozřejmé, že zaměstnanci v jakékoli firmě, když pracují přesčas, dostanou za to odměnu. Vážený pane ministře, žijete absolutně mimo realitu. Ve velké části firem, ve velké části podniků dochází k tomu, že nejenom zaměstnanci nedostávají tu samozřejmou odměnu za práci přesčas, ale oni nedostávají ani plat za práci, která není přesčas. Kolikrát dostávají mzdu opožděně, kolikrát dostávají mzdu zkrácenou a kolikrát jim zkrátí pracovní dobu a zaměstnanci jsou doma, protože nemá vedení firmy na výplatu. Takže ten požadavek, výzva kolegy Opálky je naprosto oprávněná. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická, pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, nechci vést dialog. Jenom chci upozornit na dvě věci. Co se týká zdražení pracovní síly prostřednictvím zvýšení sociálního pojištění, nebo lépe řečeno důchodového pojištění, versus daň z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty má fintu v tom, že ji platí všichni, a dokonce ten důchodce vlastně musí napřed si nakoupit to zboží, aby DPH bylo odvedeno a použito potom zpětně na jeho důchod. V tom je ta "legrace" toho systému.

Důchodové pojištění platí jenom ekonomicky aktivní občané. A na druhou stranu to nemusí vůbec zatížit systém. Jestliže se občané rozhodnou, že budou žít s jedním nebo žádným dítětem, tak budou platit důchodové pojištění zvýšení ze své části, ne z toho, co platí zaměstnavatel. To je jejich volba. A co se týká nadstandardu České republiky v zápočtu náhradních dob, ano, zápočet je možný, ale jenom u jednoho rodiče. Kdežto v Německu, kdo má dítě, platí menší pojištění než ten, kdo ho nemá. Snad to je i ekonomický tlak, a vedle toho bychom mohli využít i příkladu Francie.

Já si myslím, že se asi obrátím na institut, aby nám tyto věci připravil pro všechny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Chtěl bych jenom požádat, aby nebyla zkreslována moje slova. Já jsem neřekl, že je samozřejmé. Já jsem řekl, že považuji za samozřejmé. Pokud má kdokoli jakoukoli informaci o tom, že některý zaměstnavatel porušuje právní předpisy, od toho je tady Státní úřad inspekce práce.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi a nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Marie Rusová.

 

Poslankyně Marie Rusová: Dobrý podvečer. Paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, moje životní krédo, ale i jedno z volebních hesel bylo a je audiatur et altera pars, nechť je slyšena i druhá strana. Brzo po volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsem však pochopila za prvé - zájem koalice na plnění tohoto obsahu letitého latinského přísloví není. Lépe řečeno, je nežádoucí. Za druhé, předkládání návrhů právních norem opozicí, ale i třeba pozměňovacích návrhů k vládním předlohám je taktéž pouhé házení perel. Doplňte si sami.

No a nyní k projednávání předložených materií rádoby k reformním normám. Jedná se o obecnou rozpravu balíku z oblasti zdravotnictví, sociální, důchodové, o změny v DPH atd. Díky znásilnění jednacího řádu Poslanecké sněmovny koalicí, a tudíž omezení možnosti se ke každému z navrhovaných zákonů vyjádřit odděleně, jsme svědky toho, jak jednotlivá vyjádření jsou přednášena pel-mel bez možnosti hlubších rozborů. Je to doopravdy nedůstojné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Promiňte, paní poslankyně, požádám všechny, kteří něco vášnivě sledují na svých monitorech, aby své vášně poněkud klidnili a zvukově se tak neprojevovali. Opravdu to ruší. Prosím.

 

Poslankyně Marie Rusová: Abych však nebyla obviňována z toho, že obstruuji, vyjádřím se stručně.

Naprosto se podepisuji pod rozbor, resp. vyjádření, které zde bylo předneseno souhrnně a kvalifikovaně k jednotlivým návrhům norem mými kolegy z KSČM, za což byli pochváleni i z řad ministrů. Ale výsledek, zapracování do materie - nula, popřípadě hlasování, to uvidíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP