(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická - pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: A já s dovolením půjdu ještě dál. Jestliže na zdravotním výboru, který jsme ke zdravotní reformě svolali celkem pětkrát k zákonu o zdravotním pojištění, tak na čtyři zasedání sociální demokracie vůbec nepřišla například.

Ale nechci tady hovořit o tom, jestli je toto země zaslíbená, nebo město zaslíbené. Já jsem v tomto pragmatik. Já prostě pouze říkám jedinou věc, že v řadě ohledů, ve kterých vy zde kritizujete vládu a tuto reformu, tak zákony, které existují, dávají jasné zmocnění, aby ty věci fungovaly! Říkám, že je prostě vyloučené podle platných zákonů, aby devadesátiletý člověk nebyl zaopatřen a nedostal se do příslušného zařízení - ať už zdravotnického, nebo sociální péče. Stejně tak když pan kolega Jandák, prostřednictvím předsedající, zde hovořil téměř plačtivým hlasem o tom, jak jakási holčička nebyla ošetřena. Já chci zcela jasně říci, že v zákoně o zdravotním pojištění v jeho § 16 je zcela jasně napsáno, že příslušná zdravotní pojišťovna hradí i ve výjimečných případech zdravotní péči, jinak zdravotní péči nehrazenou, je-li její poskytnutí z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností zdravotní péče. Čili jinak řečeno, i tento případ je buďto postavený na hlavu, nebo lživý, nebo vymyšlený, anebo účelově zmanipulovaný! (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Zaorálek. Pokud to není faktická, tak paní poslankyně Lenka Kohoutová má faktickou.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Dámy a pánové, v tomto kontextu bych ráda připomněla to, co jsem tady dnes již řekla a možná že to zapadlo, ale výbor pro sociální politiku chtěl - nebo my z koalice jsme chtěli dát na pořad výboru sociální reformu ještě dříve, než se měla oficiálně projednávat. A byli to právě opoziční partneři, kteří toto zamítli. Byli to právě opoziční partneři, kteří odmítli diskutovat dopředu. Byli to právě opoziční partneři, jestli jsou to partneři, kteří říkali, že není zvykem v Poslanecké sněmovně něco projednávat dopředu, stejně tak my jsme opozičními partnery napomínáni za to, že pořád něco připomínkujeme, že jsme zdlouhaví ve své rozpravě v rámci jednání výboru pro sociální politiku.

Vážení kolegové, sáhněte si do svědomí! (Potlesk vládních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další faktické poznámky - pan poslanec Kostřica a pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Já jenom jedinou větu. Já jsem se snažil panu místopředsedovi Zaorálkovi vysvětlit, že ucho je orgán u většiny lidí založený párově. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Slovo má pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl jenom ujistit paní kolegyni Kohoutovou vaším prostřednictvím, že to bylo konsenzuální rozhodnutí vedení výboru, čili nejenom opozičních stran, a že je opravdu nezvyklé, abychom v době připomínkového řízení, když my nejsme účastni přípravy těchto zákonů, vstupovali do hry dřív, než dostaneme paragrafové znění vlády. To je vše. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická - pan poslanec Urban a paní poslankyně Wenigerová poté.

 

Poslanec Milan Urban: Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já to zkusím ještě jednou, trpělivě. Já jsem tady ráno mluvil o tom, že tohle by měl být nároďák, že hrát si tady na Spartu a Slávii nepřinese žádný výsledek, obzvlášť když tady sedí za každou stranu rowdies za tyto strany. A zdá se mi, že to byla snaha marná. To, co se tady teď odehrává, ale už není ani Sparta a Slávie, to už je okresní přebor! Prosím vás ještě jednou o to, vylezte z toho skleníku, ve kterém jsme tady zavřeni, zkuste přemýšlet s trošku větší velkorysostí nad řešením problémů této země! Děkuji vám. (Potlesk některých poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další faktické poznámky v pořadí: paní poslankyně a pan ministr Wenigerová, Emmerová, Drábek. Paní poslankyně Wenigerová má slovo.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, když jsem poslouchala pana místopředsedu Zaorálka, tak jsem měla skutečně pocit, že snad za těch dvacet let jsme ve prospěch zdravotně postižených neudělali vůbec nic. A já mohu říci ze své dvacetileté zkušenosti, že ve prospěch zdravotně postižených jsme dospěli do situace, kdy se nemusíme stydět. Máme bílá místa - bílá místa rané péče, samostatného bydlení, zaměstnávání zdravotně postižených - a zákony, které projednáváme, jistě nikdy nebudou dokonalé, ale právě se znalostí problematiky si troufnu říci, že hledáme řešení optimální. A právě proto, že jsem velmi často ve styku se zdravotně postiženými, zejména rodiči, tak si myslím, že to, co je nedůstojné na této debatě - jak se o nich tady bavíme. Děkuji. (Potlesk ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická poznámka - paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, já chci tady znovu zopakovat, že zákony, které přicházejí z Ministerstva práce a sociálních věcí, jsou mnohdy nekvalitní a dodělávají se na výboru, kam ministerští úředníci donášejí množství, kvanta pozměňovacích návrhů pět minut před začátkem jednání tohoto výboru. Z těchto důvodů jsme napříč, také asi dvakrát, nepřijali ani žádné usnesení. Kolegyně Kohoutová, jestli tam byla-nebyla, to nesleduji, nevím, ale myslím si, že to musela zažít.

Co se týká zdravotně postižených. Ano, porevolučně se pro ně udělalo hodně. Jenomže mně na tom vadí nejvíc to, že se škrty se začalo skoro právě u těchto lidí. A to mi velice vadí, že se zpochybňuje jejich zdravotní postižení, byť tedy mají třeba výrazné postižení smyslové, jsou například nevidomí.

A ještě jednu věc chci říct. Je přece známo, přes paní místopředsedkyni vzkazuji kolegyni Kohoutové Lence, že konáte a vyhlašujete před námi: teď máme koaliční poradu, vy, členové výboru, odeberte se, vy, kteří s námi snad nekamarádíte, pryč atd. A vaše pobyty na Ministerstvu zdravotnictví a různé kuloární domluvy jsou mi také známé. Prosím vás, je to praxe špatná, která nevede k dobrým koncům!

A co se týká prosby o to, aby se škrty v jednotlivých položkách propočítávaly, jak dopadnou na jednotlivé segmenty občanů v naší společnosti, těch jsem se bohužel nedočkala! Děkuji. (Potlesk ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Další faktické poznámky - pan ministr Drábek, pan poslanec Michalík.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě to už všichni víte, nejsem schopen tak emotivního projevu jako místopředseda Zaorálek, nicméně znovu, tak jako již několikrát, zopakuji, že tisky, které projednáváme, mají za cíl zlepšit klientský komfort. Zdravotně postižení příští rok budou obslouženi na 420 místech místo dnešních 227. Zlepšení posuzování zdravotního stavu, převzetí mezinárodní klasifikace, tak jak se to dělá v Rakousku, v Německu, to znamená zvýšení objektivity. V rodinné politice zlepšení fungování rodičovského příspěvku. Každý rodič si bude moci vybrat, jak chce čerpat rodičovský příspěvek, jeho výši. Od dvou let věku dítěte možnost souběhu pracovní aktivity s čerpáním rodičovského příspěvku. Veřejná služba jako prostředek pro to, aby v těch lokalitách, jako například na Šluknovsku, bylo zajištěno, že i ti, kteří se nemohou nebo nechtějí živit prací, dodržovali základní pracovní a životní režim. To jsou přece věci, po kterých všichni volají. A samozřejmě že je možné tady říkat emotivními slovy: všechno je špatně, všechno bude ještě hůře. Já k tomu mohu říci jenom jediné - nestrašte lidi. (Potlesk poslanců koalice.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP