Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. listopadu 2011 v 9.01 hodin
Přítomno: 181 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny. Prosím o vaši registraci kartami a prosím též, abyste mi oznámili, kdo má náhradní kartu.

Teď vás seznámím s omluvami z dnešního jednání.

Z poslanců se omlouvají: pan poslanec Adam Vojtěch - pracovní důvody, Alexander Černý - rodinné důvody, Milada Halíková - zdravotní důvody, Pavel Hojda - pracovní důvody, Gabriela Hubáčková - osobní a pracovní důvody, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Jan Klán - osobní důvody, Václav Klučka - zdravotní důvody, Vladimír Koníček - rodinné důvody, Jiří Koskuba - vážné důvody, Květa Matušovská - osobní důvody, Marie Nedvědová - rodinné důvody, Josef Nekl - rodinné a pracovní důvody, Josef Novotný mladší - zdravotní důvody, Jiří Oliva od 9 do 15 hodin - osobní důvody, Miroslav Opálka - osobní, rodinné a zdravotní důvody, Karolína Peake - zahraniční pracovní cesta, Aleš Roztočil - osobní důvody, Marie Rusová - osobní důvody, Karel Šidlo - rodinné a pracovní důvody, Jaroslav Škárka - osobní důvody, Jiří Štětina - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Josef Dobeš - osobní důvody, Pavel Dobeš - pracovní důvody, Jan Kubice - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - bez udání důvodu.

Tolik omluvy, snad jsem na žádnou nezapomněla. Předtím než budeme pokračovat v projednávání bodů 87 až 100 schváleného pořadu 25. schůze, je zde přihláška pana poslance Ladislava Šincla, a to návrh na změnu schváleného pořadu schůze. Pan poslanec Šincl dostává nyní slovo. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, přeji vám pěkné nedělní dopoledne.

Již jsem asi otravný a nudný a možná, že vás dnes zase překvapím, ale chci vás dnes opět požádat o zařazení nového bodu pod názvem Informace ministra životního prostředí o řešení problémů se špatným ovzduším a jiných vážných problémů v Moravskoslezském kraji.

Dovolte mi prosím krátké zdůvodnění mého návrhu. Již čtyřikrát jsem se v minulých dnech zkoušel zařadit na tuto schůzi nový bod ve znění Informace ministra životního prostředí o řešení problémů s ovzduším a jiných problémů v Moravskoslezském kraji. Můj návrh nebyl, nikdy nebyl a ani dnes není takový obstrukční. Vychází jen z aktuálního dlouhodobého neřešeného stavu v tomto kraji. Včera jsem uvedl, o kolik imisní limit stanovený nařízením vlády 500/97 z roku 2006 Sbírky byl překročen v Dolnolutyňských Věřňovicích na Ostravsku. Asi nevíte, kde to je, a proto vás to nezajímalo. Z tohoto důvodu mi dovolte vás informovat o jiných místech a městech, která možná znáte. Zejména poslanci z Moravskoslezského kraje by je znát měli.

Od začátku roku 2011 byl vysoce překročen zákonem stanovený limit jemného polétavého prachu v těchto městech: v Českém Těšíně stokrát, v Bohumíně, a to mi dosvědčí pan poslanec Alfréd Michalík, 94krát, v Karviné 88krát, ve Věřňovicích, již zmiňovaných, 86krát, v Ostravě-Radvanicích 78krát, v Karviné, jak jsem již sděloval na jiné části 74krát, v Orlové 72krát. Přitom zákonem stanovená maximální hodnota je 50 mikrogramů na metr krychlový, a to maximálně jen 35krát v roce.

Opakuji, že toto zdejší znečištěné ovzduší prokazatelně zkracuje délku života, zvyšuje celkovou nemocnost i úmrtnost, snižuje imunitu jednotlivců, způsobuje významná oxidační poškození u dětí a zvyšuje nemoci dýchacích cest. Kvůli znečištění ovzduší na Ostravsku trpí čím dál mladší děti. Malé, ani ne roční děti se dusí a mají často i astmatické záchvaty. A díky tomu je zde nejvyšší výskyt například nádorových onemocnění jak u dospělých, tak bohužel dnes i u dětí.

Dalším nemenším problémem je to, že firma OKD chce výrazně rozšířit těžbu pod Karvinou. Tato firma chce těžit uhlí pod Starým Rájem, Darkovem, Starým Městem. To by některé části tohoto města zcela zničilo.

Toto je podle mne vážné nebezpečí a to se musí řešit. Bohužel koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné opakovaně ústy předsedy poslaneckého klubu ODS prosadila takzvané zavetování tohoto zařazení do programu a tento návrh nebyl přijat. Mrzí mně, že se k mému návrhu nepřipojil žádný z řady koaličních poslanců v Moravskoslezském kraji. Třeba mi v mých již čtyř pokusech o zařazení tohoto bodu nerozuměli, nebo mají něco se sluchem. Proto to říkám dnes znovu a tak nahlas.

V noci z pátku na sobotu jsem se inspiroval studií Ostrava Radima Šráma z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Možná zde uvedu některé z informací z této více než dvěstěstránkové studie, tak pochopíte, že daný problém je skutečně vážný. Ale nebudu to dělat, byl bych určitě obviněn z nějaké obstrukce.

Opět jsem celou noc ze soboty na neděli přemýšlel, jak vás mám přesvědčit, abyste podpořili můj návrh. Protože je neděle, tak jsem se nad ránem inspiroval Biblí, kterou nám zde před několika dny předal předseda klubu TOP 09 pan poslanec Gazdík. V evangeliu svatého Tomáše v části 94 je uvedeno: "Ježíš pravil: Kdo hledá, najde, kdo klepe, bude mu otevřeno." A proto klepu, klepu a klepu a snažím se vzbudit vaše svědomí. Snažím se oživit vaši paměť na vaše sliby, které jste dávali svým voličům zejména v Moravskoslezském kraji.

Z tohoto důvodu vás znovu s pokorou prosím o zařazení tohoto bodu na program této schůze pod názvem Informace ministra životního prostředí o řešení problémů s ovzduším a jiných problémů v Moravskoslezském kraji jako první bod této schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To byl jediný návrh, který mi byl doručen, tedy návrh k pořadu schůze. Já přivolám naše kolegy.

Hlásí se o slovo pan poslanec Gazdík. Přistoupíme k hlasování o těchto návrzích.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré ráno. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, vaším prostřednictvím panu kolegovi Šinclovi: Předně v té Bibli, kterou jsem vám dal, určitě nemůže být evangelium svatého Tomáše, neboť je to apokryfní evangelium a to v ekumenické bibli není. To je jedna věc.

Druhá věc. Já se strašně omlouvám a velmi rád bych o té věci diskutoval společně s vámi, leč v neděli ráno to není úplně nejvhodnější čas a myslím, že tady máme daleko více práce, a proto mi promiňte. Kdo tluče, tomu jednou skutečně bude otevřeno. A také jest psáno v Bibli: "Tvá víra tě zachránila." Proto omlouvám se, ale musím podat veto jménem tří poslaneckých klubů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP