(23.50 hodin)
(pokračuje Rykala)

Novela zákona o DPH obsahuje mnoho bodů, které budu komentovat a které jsou přímo v rozporu s otázkou moderního sociálního státu 21. století. Místo abychom byli rádi, že jsme jednou ze zemí, kde jsou zachovány tradice sociálního státu, naše vláda má ukrutnou potřebu přiblížit se americkému modelu, kdy občan nemá skoro žádná práva sociální ochrany, na která se vždy může v tíživé situaci spolehnout.

Novela zaručí snížení koupěschopnosti našich občanů, bohužel, a to mě nejvíce mrzí, snížení kulturního a vzdělávacího rozvoje občanů a v neposlední řadě podporuje, možná lépe řečeno, chrání ty, kteří by mohli více přispívat do státního rozpočtu. Vaší představou je, aby daň na chleba byla stejná jako daň na diamanty a stejná jako daň na luxusní automobily. Největší dopad bude mít novela na důchodce a rodiny s dětmi, to je všem zcela jasné, a vláda to samozřejmě, jak jinak než ignoruje.

Rád bych řadil Českou republiku mezi jeden z nejvyspělejších států světa. Je pravdou, že kvalitou života se nám může rovnat pouze hrstka států v EU nebo v Severní Americe a v Austrálii. Jak si ale tento statut zanechat, když se tato vláda snaží, abychom se od států, se kterými se poměřujeme, tak vzdálili? Vyspělé státy západní a severní Evropy mají dvě, nebo dokonce tři daňové sazby z přidané hodnoty. Chrání tak základní lidské potřeby, kulturu a vzdělání. Já zrovna nevím, proč se takto vyjadřují poslanci TOP 09, kteří sami, pokud se nepletu, chtěli zachovat sníženou sazbu DPH na kulturu. Podle mého názoru léky, základní potraviny a knihy by měly být v nejnižší sazbě. Ideálně pak dokonce v nulové sazbě. Stát by neměl vydělávat na základních potřebách občanů. Stát by měl získávat příjmy státního rozpočtu na věcech, které nepotřebujeme nutně k životu, a zároveň na lidech, kteří peníze přímo či nepřímo kradou.

Proč se nezavádí protikorupční opatření, aby se sypaly peníze do kapsy státu a ne do kapsy korumpujících a korumpovaných? Proč se nezavede více daňových sazeb z příjmů?

TOP 09 bojuje za 10 % nejbohatších občanů. Proč si nevezmete, pane ministře Kalousku, příklad v Německu či v Americe, kde sami bohatí volají po zvýšení daní? Nechcete zvýšit daně právě jim? Jestliže pro vás je progresivní zdanění hodně levicové, což samozřejmě se vám tak může zdát, prosím, pojeďte se podívat do řady západních zemí, kde to funguje a stát prosperuje. Žijí zde v míru všechny vrstvy obyvatelstva a nedochází k sociálním nepokojům. Jednotnou sazbu DPH má sice ještě Dánsko, ale tam je právě na základní lidské produkty zavedena nulová daň. Tudíž lidé nemusí snižovat svou životní úroveň.

Od Nového roku se tak zvýší ceny potravin, léků, kultury, knih, novin a časopisů, veřejné hromadné dopravy a bohužel také výdaje související s bydlením.

Možná mi budete oponovat, že potraviny se až tak nezdraží, a možná máte pravdu. Řetězce si budou chtít udržet své zákazníky, a tak možná zanechají nebo zvýší ceny jen málo. Ale bohužel se sníží razantně kvalita českých potravin. Již dnes je Česká republika vedle ostatních států východní Evropy brána za potravinové odpadiště. Výrobek prodávaný u nás a v Německu má sice stejnou značkou, ale již dnes je o mnoho méně kvalitní a obsahuje zcela jiné nutriční hodnoty. To chceme, aby naši občané takto strádali? Je to jedna spojená nádoba. To si neuvědomujeme? Zvýší se potřeba zdravotní péče, když lidé budou jíst nekvalitní potraviny. Samozřejmě 10 % vládních podporovatelů si to kvalitnější vždy bude schopno koupit a právě oni nebudou těmi, kteří budou tak moc využívat české zdravotnictví. Když dáme ale 90 procentům obyvatelů do pusy šunku, která nebude ani z 10 procent z masa, a těm 10 procentům bohatých dáme opravdu libovou šunku, výborně vypadající i chutnající, co udělá těch zbývajících 90 procent obyvatel? Vezme ty své šunky a těch 10 procent nejbohatších těmi šunkami zlynčuje. Nebo spíše suchým chlebem, protože budou rádi i za tu nekvalitní šunku.

Vážení, zahráváte si zde s masou lidí, která je čím dál tím více nespokojená, a tváříte se jako by nic. Chce snad tato vláda v ulicích stovky tisíc hladovějících lidí?

Tato novela bude mít také dopad na kulturu a vzdělání v naší zemi. Vážení, vy si vůbec neuvědomujete, že pošlapáváte inteligenci našeho státu, která je v našich dětech? Sám mám syna a přeji si, aby i on měl kvalitní vzdělání. Chci, aby můj syn žil ve společnosti, kde noviny a celkově vzdělání, knihy budou pro všechny a nejen pro ty, co si je budou moci koupit a dovolit. Jak můžete zavádět věci, jako je školné na vysokých veřejných školách, a zároveň mít požadavky na kvalitní doktory, učitele a vědce? To mi, prosím, vysvětlete.

Co se týče pana ministra financí, já chápu, že toho má hodně a že má jiný pohled na svět než já, ale věřím, že se snaží, aby byly naplněny příjmy státního rozpočtu. Nicméně já bohužel jako sociální demokrat nemohu hlasovat pro zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny, léky a knihy. (Přednes provázen ironickými úsměvy, poznámkami některých z přítomných koaličních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Rykalovi. Pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo nyní.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji vám, pane poslanče. Já jsem v úvodu vaší řeči měl v úmyslu oponovat, abych věcnými argumenty zkusil přesvědčit posluchače, že nemáte pravdu. Ale vy jste to v druhé části svojí řeči dokázal sám za mě tak, že já bych to tak nedokázal. Řekl jste to moc hezky. (Smích z řad koalice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana poslance Jeronýma Tejce.Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, v tomto desetiminutovém vystoupení bych se pokusil vyjádřit, aspoň jak mi čas dovolí, k důchodové reformě, k tisku 412. Tady několikrát v průběhu nejen dnešní večerní a ranní a odpolední diskuse padlo, že důchodová reforma je něco, s čím sociální demokracie nemůže souhlasit. Nikoliv proto, že by nesouhlasila s důchodovou reformou jako takovou, ale s tím provedením, které předkládá vláda. My jsme si jako sociální demokraté vědomi toho, že důchodový systém potřebuje reformu, ale reformu, která bude uměřená a která bude spravedlivá. Já bych si dovolil, tak aby tady nezaznívala jen kritika, vyjádřit se nejen, pokud to čas dovolí, k návrhu zákona a k tomu, co odmítáme, ale také k tomu, jak bychom si důchodovou reformu sami představovali. Tedy jako alternativu toho, co předkládá vláda.

Ta reforma jako taková je potřebná už proto, že důchodový systém dnes vytváří určité nespravedlivé a také neodůvodněné rozdíly mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými, ale také mezi lidmi s nižšími a vyššími výdělky, mezi lidmi pečujícími a nepečujícími o děti, a někdy nebere v úvahu ani individualizaci a nestabilitu pracovních kariér. To, co je asi nejhorší na těch řekněme rozdílech a nespravedlnostech, jsou stále existující extrémně obtížná zaměstnání, kdy možnost pracovat do vysokého věku je prostě z fyziologických důvodů vyloučena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP