(18.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. To byla poslední přihláška, která byla podána, a schyluje se tady k tomu, abychom hlasováním o předložených návrzích rozhodli. Já přivolám naše kolegy a kolegyně. (Poslanec Svoboda jedná s paní předsedající.)

Pan poslanec Svoboda, který byl nepřítomný v době, kdy ho moje předchůdkyně přivolávala, je zde, čili přednese návrh, který podal. (Námitky z řad koalice.) Je to jeho právo a byl tak i domluven. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem si momentálně musel odskočit a vzhledem k tomu, že nebylo předem avizováno, kdo jak bude vystupovat, proto jsem požádal paní předsedající, abych byl následně zařazen, a ona mi v tom vyhověla. Každopádně děkuji za vstřícnost a vám všem se omlouvám.

Vážené kolegyně, kolegové, samozřejmě vážená vládo, vážený pane premiére a pochopitelně vážená paní předsedající a vážená paní předsedkyně Sněmovny. Dovolte, abych uvedl svůj návrh, který je návrhem na zařazení nového bodu na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny jako pátý bod v pátek 4. 11. v 18.30 hodin, který zní - vzhledem k tomu, že už tady byl podobný bod načten, a vzhledem k tomu, že mě trápí současná situace, tak jsem si dovolil ho upgradovat na bod, který zní: Vývoj inflace v České republice v kontextu ekonomického a hospodářského kolapsu Řecka, potenciálně dalších zemí eurozóny, v důsledku jednání zemí ve formátu G20.

Dovolte mi, abych jenom krátce odůvodnil svůj návrh. Pochopitelně vývoj inflace v České republice vychází z určitých prognóz, které především formuluje Česká národní banka, ovšem jsem přesvědčen o tom, že tato prognóza jistě dosáhne, nebo dosáhla v tuto chvíli již trhlin, protože je známo, že jak ve formátu evropské, především G20, nebo respektive evropské čtyřiadvacítky, tak tato inflace nabývá expanzivního růstu a i indexy české prognózy jsou daleko vyšší. Předpokládám v okamžiku, kdy dochází k turbulencím především ohledně vyjednávání řeknu restrukturalizace ekonomických problémů Řecka, tak tato realita se odrazí i ve vývoji inflace v České republice. Proto jsem si dovolil požádat o zařazení tohoto bodu, který by objasnil, jak se bude vyvíjet inflace v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pro jistotu zopakuji, pane poslanče: navrhujete jako pátý bod 4. 11. bod nazvaný Vývoj inflace v České republice atd.

Pro informaci pana poslance i nás všech chci vám sdělit, že jsme, pokud jde o pořadí postupovali, přesně tak, jak mi přihlášky byly předloženy panem předsedou Bohuslavem Sobotkou.

Nyní, zdá se, se sněmovna začíná plnit. Ještě chvíli se pokusím přilákat další poslance a poslankyně do jejich lavic, abychom mohli přistoupit k hlasování.

Hlásí se paní předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, máme za sebou poněkud opakující se maraton, který má za cíl zdržet jednání Poslanecké sněmovny. Absolvovali jsme podobnou snůšku různých návrhů 1. listopadu, tedy v úterý tohoto týdne. Nyní ji absolvujeme podruhé. Pochybuji, že naposledy. Ale kvůli tomu snad ani by nestálo za to vystoupit. Jenom tři informace, které vám chci sdělit, vyplývají právě z porovnávání toho, co bylo navrhováno 1. listopadu našimi kolegy ze strany sociálně demokratické, a toho, co je navrhováno dnes.

Příklad č. 1: 1. 11. navrhuje pan poslanec Látka vyřazení bodu číslo tehdy 67, sněmovního tisku 400, neboť, jak vyplývá ze stenozáznamu, jsem přesvědčen - cituji - o tom, že je spousta důležitějších bodů k projednání na této schůzi, takže děkuji za vaši případnou podporu. Nyní pan poslanec Šincl navrhuje zařazení tohoto bodu do programu schůze.

Druhý příklad: Paní poslankyně Lesenská 1. 11. navrhuje vyřadit bod 68, sněmovní tisk 402, a říká, že si myslí - cituji - že tato zpráva je v současné době naprosto nevypovídající a zastaralá, a to vzhledem k rychlému vývoji na všech světových trzích, nejen na tom našem. Pan poslanec Váňa dnes navrhuje zařazení tohoto bodu na naše jednání.

Třetí příklad je asi nejzajímavější. Pan poslanec Michalík 1. 11. navrhuje vyřazení sněmovního tisku 455, neboť - cituji - podle mého názoru je to materiál, který v dnešní době ztrácí aktuálnost, a jsou před námi důležitější body. Dnes tentýž pan poslanec Michalík navrhuje zařazení tohoto bodu (hlasitý smích a potlesk v řadách koalice) s odůvodněním, že je to nesmírně důležité téma pro upřesnění prognóz vývoje v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu. (Konec potlesku.)

Uvádím to pouze jako příklad toho, čeho jsme tady dnes svědkem, jako příklad nepromyšlených obstrukcí, notabene práce sekretariátu klubu ČSSD, který minulý týden, nebo minulé jednání v úterý předepsal všem rukou to, co tady mají říkat, dnes to sice mají napsané na stroji, ale dochází k takovýmhle - (s důrazem:) k takovýmhle neuvěřitelným návrhům!

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: (Za pokračování potlesku v řadách koalice:) Děkuji paní předsedkyni. Slovo má pan předseda klubu ČSSD Sobotka. (Pokračuje potlesk - vyzvaný řečník vyčkává na jeho skončení.)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, víte, sociální demokracie hned na počátku jasně a transparentně oznámila, že vůči návrhům zákonů, které vrátil Senát do Poslanecké sněmovny s pozměňujícími návrhy, a vůči zákonům, které Senát zamítl, bude uplatňovat taktiku obstrukce. My se tady nepřetvařujeme, netváříme se, že v tuto chvíli se jedná o cokoli jiného než o obstrukční postup. To je obstrukční postup. My jsme to jasně řekli a sociální demokraté selektivně na této schůzi Poslanecké sněmovny postupují tímto způsobem. Protože nám nic jiného nezbylo.

Vláda nebyla schopna uzavřít žádný kompromis ve věci těchto takzvaných reformních zákonů. Nedohodla se ani s opozicí, nedohodla se ani s odbory. Nemá pro svoji politiku podporu veřejnosti, to se přece ukazuje každým dnem. A sociální demokracie proto, aby zabránila nejhorším škodám, se postavila jasně a důrazně proti těmto návrhům, které vláda posílá do Poslanecké sněmovny. Jasně jsme to také řekli a opakujeme to stále při projednávání těchto návrhů. Tady přece nejde o jiný postup než postup obstrukční v tuto chvíli, protože si sociální demokracie uvědomuje, že řada těchto návrhů přináší vážná rizika pro vývoj naší země v příštích letech. Tak to prostě je.

Za prvé platí, že náklady těchto reforem nejsou spravedlivě rozloženy. Prostě my nemůžeme jako odpovědní zákonodárci připustit opatření, za které platí pouze určité sociální vrstvy v naší zemi. Vy účet za tyto reformy vystavujete zdravotně postiženým, vystavujete ho rodinám s dětmi, vystavujete ho zaměstnancům veřejného sektoru, vystavujete ho středním vrstvám a nízkopříjmovým skupinám. Ale současně snižujete daňovou zátěž pro firmy a nejvyšší příjmové kategorie. Důvod č. 1, proč obstruujeme tyto reformy a proč si nepřejeme, aby byly přijaty, platí - náklady nejsou spravedlivě rozloženy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP