(15.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji za slovo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Já se obracím se svou interpelací na pana ministra Vondru, který byl nedávno se mnou a s ostatními kolegy na návštěvě našich misí v Afghánistánu. Obrátili jsme se na pana ministra s prosbou, zdali by nebylo možné i v souvislosti s tím, co již nyní je v Bílé knize o obraně v kapitole Zvláštní péče pro vojáky sloužící v zahraničí, aby se nějakým zásadním způsobem změnil jejich přístup k tomu, jak často mohou telefonovat se svými blízkými, jak často mohou být přítomni na internetu, jak často a za jakých podmínek mohou volat do ČR. Bylo nám už na místě přislíbeno, že se tím bude pan ministr obrany zabývat, protože - jenom pro informaci kolegů - naši vojáci musí vedle roamingu si hovory platit, což se nám nezdálo v této situaci, v jaké naše armáda je, a s jejich nasazením, které v těchto misích dostatečně projevují, aby to tak bylo i v budoucnu.

Takže můj dotaz na pana ministra zní, zdali je příslib, který tam byl dán, nějakým způsobem v tuto chvíli realizován do nějaké budoucí právní normy, nebo zdali s tím rozpočet Ministerstva obrany pro rok 2012 počítá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na tuto interpelaci odpoví ministr Alexandr Vondra.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano, vážená paní poslankyně, já děkuji, že jste na tomto fóru tento problém zdvihla, protože samozřejmě naši vojáci, kteří slouží v misích často velmi daleko od svých domovů a odloučeni od svých rodin, a Afghánistán je myslím příkladem velmi ilustrativním, samozřejmě potřebují v zájmu své duševní i psychické kondice mít takový kontakt s rodinami. A myslím si, že je to i dobrý příklad toho, že cesty za vojáky i za přítomnosti poslanců a senátorů Parlamentu ČR v kontrolní funkci, protože jste to koneckonců vy, kdo jim udělujete mandát k službě v zahraničí, mají svůj smysl, že nejde o žádnou parlamentní turistiku v tomto smyslu, ale skutečně o práci, kdy se snažíme identifikovat problémy a hledat jejich řešení.

Pokud jde o tento problém, má dvě stránky. První se dá formalizovat do slůvka zda, či a jestli vůbec - a pak, za druhé, v jakém rozsahu a za kolik. My jsme se na to podívali více do hloubky a zjistili jsme především to, že pokud bychom měli mluvit v pojmech nároků, tak nároky jsou obsaženy v zákoně o vojácích z povolání, kde přímo v § 59 se definují některé povinnosti Ministerstva obrany právě v oblasti péče o vojáky, resp. vytváření podmínek pro výkon jejich služby, a kupříkladu povinností ministerstva je pro vojáky zajišťovat zdravotní péči nebo vytvářet příznivé podmínky pro stravování, ale pokud jde o telefony nebo maily s jejich rodinami, tak tam nic takového není. To samozřejmě neznamená, že my již dnes vojákům, kteří působí v zahraničních operacích, neumožňujeme kontakt s rodinou. Samozřejmě ho umožňujeme, protože jsme přesvědčeni, že takový kontakt je důležitý pro duševní pohodu vojáka či vojákyně a stejně tak pro komfort jejich rodin. Nicméně jsme se rozhodli zakotvit toto jako nárok do zákona, aby se třeba nestalo, že v rámci šetření to někdo někdy zakáže.

Neexistuje žádný formálně právní podklad, kde by si to vojáci mohli nárokovat. A jistě si pamatujete, že jsme tady předevčírem v rámci bloku prvních čtení, nebo myslím dokonce včera to bylo, propouštěli do dalšího čtení tu, já říkám, malou novelu zákona číslo 221, která samozřejmě formalizuje některá úsporná opatření, která v resortu musíme provést, ale zároveň, a to jsem tu říkal, obsahuje i určitý cukr, nejenom ten bič, a jedním z řekl bych příznivých posunů je právě to, že do této malé novely formalizujeme nárok na elektronickou a jinou podobnou komunikaci pro naše vojáky, že ministerstvo bude povinno jim toto umožnit. A tím vás samozřejmě prosím, abyste při dalším projednávání tady v Parlamentu tento náš návrh podpořili.

A teď pokud jde o rozsah. My se tomu věnujeme. Já i v tomto smyslu chci poděkovat za to, že je tento problém zdvižen na této půdě, a budu o tom mluvit i s náčelníkem Generálního štábu, tak aby rozsah, po který ministerstvo jim to umožňuje, aniž by si to museli platit, nebyl nižší, ale spíše vyšší.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Paní poslankyně již nechce dále reagovat, budeme tedy pokračovat následující interpelací. Tu přednese pan poslanec Milan Šťovíček na ministra Martina Kocourka a bude se týkat likvidace kalových lagun. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Šťovíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Přeji hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení páni ministři. Už tady zaznělo něco podobného a já v této záležitosti budu interpelovat ještě pana ministra životního prostředí, nicméně dovolte mi tedy stručnou interpelaci.

Vážený pane ministře, občané města Litvínova i Ústeckého kraje jsou v poslední době znepokojeni mnohdy protichůdnými informacemi o převozu odpadů likvidovaných lagun v Ostravě a jejich ukládání na skládku společnosti Celio, která se nachází na katastrálním území Litvínova. Protože podle mých informací zadavatelem této státní zakázky státní podnik Diamo, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, žádám vás o podání informace k následujícím otázkám:

1. Zda je převozem tohoto odpadu na skládku Celio a jeho dlouhodobým ukládání - zhruba pět až šest let - naplněno zadání této státní zakázky na likvidaci kalů z ostravských lagun.

2. Proč nejsou tyto odpady likvidovány v místě jejich vzniku.

3. Zda a jakým způsobem kontroluje Ministerstvo průmyslu a obchodu splnění a parametry této státní zakázky a jaké jsou výsledky těchto kontrol.

4. Jakým způsobem spolupracuje při plnění této státní zakázky Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem životního prostředí.

5. Zda a jaké nástroje má Ministerstvo průmyslu a obchodu, potažmo stát jako zadavatel, na opravná opatření pro případ nedodržení této státní zakázky.

Současně vás žádám, pokud je to možné, o vypracování odborného posudku na realizaci této státní zakázky, který občanům poskytne objektivní informace. Předem děkuji za reakci.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Na vaši interpelaci odpoví pan ministr Martin Kocourek a může se ujmout slova. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP