Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. září 2011 v 11.00 hodin
Přítomno: 154 poslanců

 

(V 9 hodin oznámil místopředseda Sněmovny Zaorálek, že si klub ČSSD vyžádal dvouhodinovou přestávku na svou poradu. Jednání zahájeno v 11 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně a poslanci, vážení členové vlády, po přestávce, která byla určena na poradu poslanců klubu ČSSD, budeme pokračovat v dnešním jednacím dni.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má kartu náhradní.

Přečtu omluvy z dnešního našeho jednání. Pokud jde o poslance, omlouvá se Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, Bohdalová Vlasta - zdravotní důvody, Bureš Jan - rodinné důvody, Drastichová Jana - osobní důvody, Farský Jan - pracovní důvody v době od 11 do 16 hodin, Hašek Michal - rodinné důvody, Hojda Pavel - osobní důvody, Jalowiczor Petr - zdravotní důvody, Jirout Radim - bez udání důvodu, Kádner David - zdravotní důvody z dopoledního jednání, Krupka Jaroslav - osobní důvody, Klučka Václav - zdravotní důvody, Kostřica Rom - osobní důvody, Kotalíková Patricie - pracovní důvody, Látka Jan - od 14.30 hodin pracovní důvody, Novotný Josef mladší - zahraniční cesta, Ohlídal Ivan - rodinné důvody, Opálka Miroslav - zdravotní důvody, Paroubek Jiří - bez udání důvodu, Petráň Miroslav - do 14 hodin pracovní důvody, Suchá Jana - osobní důvody, Šenfeld Josef - od 11.30 hodin zdravotní důvody, Šlégr Jiří - bez udání důvodu, Šťovíček Milan - rodinné důvody, Wenigerová Jaroslava - zdravotní důvody, pan poslanec Babák ze zdravotních důvodů, omluvenka bude doručena dodatečně. Besser Jiří - do 12 hodin rodinné důvody, to jsou již členové vlády, Dobeš Josef - pracovní důvody, Chalupa Tomáš - pracovní důvody, Jankovský Kamil - osobní důvody, Kubice Jan - pracovní důvody, Pospíšil Jiří - pracovní důvody, Schwarzenberg Karel - mezi 11. a 15. hodinou pracovní důvody.

Dnešní jednání zahájíme bodem 15. Jde o sněmovní tisk č. 372, druhé čtení, dále budeme pokračovat body ve schváleném pořadí.

Hlásí se předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura. Pokusím se ještě vám zjednat klid v sále.

Mohla jsem vydržet hladinu hluku, když jsem vás seznamovala s omluvami, ale nyní vás prosím, abyste se ztišili a věnovali pozornost našemu jednání.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám vstřícný návrh pro nás všechny. Jménem tří koaličních klubů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a hlasovala o všech návrzích dnes i po 19. a 21. hodině.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl předseda poslaneckého klubu ODS, o tom, aby Sněmovna dnes jednala a hlasovala jak po 19., tak po 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 21: z přihlášených 128 pro 74, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní kolegyně, páni kolegové, přeji hezký dobrý den, chcete-li hezké pozdní ráno.

Já jenom doufám, když si teď poslanci vládní koalice schválili večerní jednání, že to bude poněkud efektivnější, než tomu bylo předevčírem, kdy se jednalo zhruba do 22. hodiny, aby se celý včerejšek v podstatě nemělo do čeho píchnout. Myslím si, že by se mělo spíše dopředu uvažovat, aby to bylo efektivněji připraveno, aby se nedělaly mimořádné schůze o 42 bodech, aby se, jak se kdysi na vojně říkalo, nemuselo spěchat, aby se čekalo, a čekat, aby se spěchalo. Přeji hezký den.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také přeji hezký den.

 

Nyní, pokud se nikdo nehlásí, budeme pokračovat. Jak jsem již uvedla, dalším bodem je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 372/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., zákon 108/2006 Sb. a 117/2006 Sb., jsem velmi podrobně odůvodňoval při projednávání v prvním čtení. Proto jen připomenu principy, na kterých tato novela stojí. Je to jeden ze tří návrhů, které spolu souvisejí, dva další tisky budeme projednávat vzápětí. Cílem všech těchto tisků je zjednodušení a zpřehlednění systému sociální ochrany, zefektivnění práce orgánů státní správy a snížení administrativní zátěže a zvýšení klientského komfortu pro osoby, které systém sociální ochrany využívají.

Hlavním cílem tohoto předloženého tisku je návrh na sjednocení výplaty nepojistných sociálních dávek na jedno výplatní místo, kterým je podle návrhu Úřad práce ČR, který bude prostřednictvím svých krajských poboček a kontaktních míst vykonávat agendu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek státní sociální podpory a rovněž bude provádět inspekci poskytování sociálních služeb.

Dovolte mi zmínit se jenom o dvou jednotlivých záležitostech, protože se o nich velmi diskutuje jak na politické úrovni, tak na veřejnosti.

Za prvé je to udržení, respektive někdy zmiňované snad údajně snížení dostupnosti služeb státu pro občany. Chci ujistit všechny kolegy, že k žádnému snížení dostupnosti nedojde, neboť v současné době jsou nepojistné dávky, tzn. ty vyjmenované dávky zejména hmotné nouze a státní sociální podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením, vypláceny buď na úřadech práce, kde síť zůstane stejná, nebo na pověřených obcích druhého a třetího typu. ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP