(20.50 hodin)
(pokračuje Drábek)

Pokud se touto novelou zákoníku práce, ale i dalšími normami, ať už novelou zákona o zaměstnanosti a dalšími opatřeními, která už jsou po prvním čtení a v současné době se o nich bude diskutovat, stejně jako doufejme o této novele zákoníku práce před druhým čtením, tak věřím, že vytvoříme prostor, aby od nového roku byla ještě lépe motivována česká ekonomika k tomu, aby rostla a aby se počet pracovních míst zvyšoval a aby nezaměstnanost mohla dále klesat. Ale aby to na druhou stranu nebyla umělá zaměstnanost, umělé vytváření pracovních míst tak, jak se tomu dělo v minulosti, protože to je způsob, který se ukázal naprosto jednoznačně jako neefektivní.

Na závěr bych se dovolil opřít o slova pana kolegy Filipa, že zákoník práce by měl být přísnější jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Ano, ta novela si klade ambici být přísnější, resp. přesnější v tom vymezení pravidel pro zaměstnavatele a pro zaměstnance tak, aby jak tady také bylo několikrát zmíněno, ti poctiví zaměstnanci, poctiví zaměstnavatelé byli zvýhodňováni, protože jenom na základě přesných a jasných pravidel je možné provádět účinnou kontrolu.

Děkuji za pozornost a žádám vás o podporu pro projití tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, jestli chce mít závěrečné slovo také zpravodajka. (Nechce.) Paní zpravodajka nechce mít závěrečné slovo.

A nyní budeme tedy moci přistoupit k návrhům na hlasování. Zazněl tady návrh na zamítnutí, o kterém nechám hlasovat jako o prvním. Ještě přivolám kolegy. (Gong.) Zdá se, že mohu zahájit hlasování. (Z pléna požadavek na odhlášení.) Ano, registruji zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 22, z přihlášených 157 pro 58, proti 97. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má prosím někdo jiný návrh? Prosím, paní poslankyně Suchá.

 

Poslankyně Jana Suchá: Já navrhuji přikázat ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Takže tady padl ještě návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru.

 

Nejprve tedy nechám hlasovat na přikázání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 23, z přihlášených 157 pro 153, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Dále zde zazněl návrh na projednání ústavněprávnímu výboru.

Také o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 24, z přihlášených 156 pro 84, proti 42. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, který zde zazněl, byl na zkrácení lhůty na 30 dnů.

Také o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25, z přihlášených 157 pro 96, proti 59. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

Na základě dohody předsedů klubů končím dnešní jednací den. Přeji vám příjemný večer a sejdeme se zítra v 9 hodin. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 20.55 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP