(17.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Skalický: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, kolegové, je zcela jasné, že zákon o zdravotnické záchranné službě je v tomto okamžiku připraven postoupit do dalšího čtení a k projednání ve zdravotním výboru, nicméně bych zde chtěl krátce reagovat na některé poznámky, které tady padaly o tom, v čem je zákon nedokonalý.

Paní kolegyně Marková se zmiňovala o velmi obtížné komunikaci mezi akutními lůžkovými zařízeními a záchrannou službou. Chtěl bych říci, že naopak tento zákon v § 6 zcela jasně definuje povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče spolupracovat se záchrannou zdravotní službou a současně v dalším paragrafu definuje povinnost výjezdových skupin komunikovat se zařízeními akutní lůžkové péče, a to všemi zařízeními akutní lůžkové péče.

Za další. Padla tady informace o tom, jestli jsme si všimli, že zdravotnickou záchrannou službu může provozovat pouze organizace zřízená krajem. Ano, všimli jsme si toho a budeme to v rámci pozměňovacích návrhů projednávat ve zdravotním výboru.

Poslední poznámka. Víme, že Policie České republiky dodává letadla a létá zdravotnickou záchrannou službu, a je věcí výkladu legislativy, zda formulace, které jsou v tomto zákoně, dostačují, aby mohla policie létat, nebo zda tyto formulace bude nutné upravit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď může vystoupit poslanec Jiří Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych - doufám už naposledy - mohl odpovědět na některá stanoviska.

Začnu kolegou Holíkem. Já si kolegy Holíka nesmírně vážím, jsme oba z jednoho těsta, oba jsme dělali stejnou práci. Myslím, že to, co řekl, není vůbec v rozporu se zákonem. Rozhodně vítám, že se také zmínil o sociálních podmínkách záchranářů, na které samozřejmě myslíme. Jsem přesvědčen o tom, že ve zdravotním výboru o tom budeme diskutovat a pozměňovací návrh, který je v podstatě už připraven, bude projednán, doplněn a navržen Sněmovně ke schválení. Myslím, že ke kolegovi Holíkovi už není co říkat, protože s ním souhlasím.

Dovolte mi ale několik slov ke kolegyni Markové. Já jsem si ve svém úvodním slovu jako zpravodaj myslel, že to bude zákon, který nebude politický. Já jsem se strašně mýlil. Jestliže už i ze zákona o zdravotní službě děláme politiku, vážení, nezlobte se na mě, to není dobrá situace. Takové to zvyšování hlasu a vyhrožování, že pacienti budou umírat, je nesmysl. Já bych byl rád, abyste si uvědomili, že dojezdová doba je maximálně do 20 minut, a neznám jediného záchranáře v této republice, který by za prvé úmyslně odmítl výjezd a za druhé by se loudal tak, aby tam přijel - když mu stanovila vyhláška do 15 minut a teď mu to stanoví zákon do 20 minut.

Ale zase na druhou stranu vám musím říci, a já myslím, že zkušenosti na rozdíl od kolegyně Markové mám o něco větší, protože jsem výjezdů absolvoval několik tisíc, možná desetitisíce - je samozřejmě rozdíl, jestli poskytuji neodkladnou péči v Praze, v Hradci Králové, případně v nějaké vesnici, která je od Hradce vzdálená deset minut. Samozřejmě, tam záchranáře nemůžeme dostat jinak než sanitkou, než vrtulníkem. A mohu vám říci, že ve své práci, kterou jsem dělal 22 let, jsem měl pět dopravních nehod, byl jsem třikrát napaden, takže vím, o čem mluvím. Je třeba říci, že jestliže máme hodnotit kvalitu poskytované neodkladné péče, tak je samozřejmé, že občané ve městech jsou na tom lépe, protože dostupnost je rychlejší. S tím prostě nic neuděláme.

Za druhé, nikdo nehovoří o tom, že se budou rušit výjezdová stanoviště. My jsme s panem ministrem o tom hovořili před půl rokem, hovořili jsme o tom před dvěma měsíci a rozhodně jsme nikdy neuvažovali o tom, že bychom jedno stanoviště zrušili, protože dojezdová doba je stanovena na 20 minut. Ono se také jedná o hustotu, kolik lidí tam bydlí, atd.

Je třeba říci, že jsme se dohodli na jedné věci, že každý rok bude prováděno hodnocení, jestli v té spádové oblasti bude třeba za týden pět výjezdů, nebo čtyřicet. Když jich tam bude čtyřicet, bude třeba uvažovat o tom, že se tam zřídí stanoviště výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Jistě tam nebude sedět lékař, ale mohou tam sedět záchranáři. A jestli těch výjezdů bude do týdne 3 až 5, nezlobte se na mě, není v silách žádného státu, ani pravicového, ani levicového, aby takovouto zdravotnickou službu zajistil.

Další věc. Byla zmínka o tom, co to jsou kontaktní místa a že budou pacienti odmítáni atd. Právě toto je důvod, aby to bylo stanoveno zákonem. Nemocnice, která poskytuje akutní péči, je povinna převzít pacienta od zdravotnické záchranné služby, od jakékoliv výjezdové skupiny. Teď nemám na mysli jen RLP, to znamená rychlou lékařskou pomoc, ale samozřejmě rychlou zdravotnickou pomoc, kde lékař není. Čili i malé nemocnice, které nemají třeba takové vybavení jako nemocnice v Hradci Králové - já stále používám Hradec, protože jsem se to tam naučil -, musí umět takového pacienta přijmout. Ve všech těchto nemocnicích je služba anesteziologa, i když tam není lůžkové ARO, samozřejmě anesteziolog je přítomen, protože operovat se může kdykoliv. Tento anesteziolog se musí podílet na přijetí tohoto pacienta. Opět jsou to liché obavy.

Pokud jde o leteckou záchrannou službu, mohu paní kolegyni Markovou ubezpečit, že to je věc, kterou si hlídám od roku 1995, a neuhlídal jsem nic. Na rozdíl od vás, kteří jste tady seděli několik volebních období, a tady se utrácely pro několik soukromých firem stamiliony, a neudělali jste pro to nic. Teprve teď se to řeší, teprve teď je veřejně oznámeno, že je to nesmírně drahá služba.

Ale na vysvětlenou: Pokud jde o leteckou záchrannou službu armádní, já jsem měl také strach, že je vyřazena Policie České republiky, protože já stále považuji Policii České republiky za nejlepšího provozovatele, a navíc i z hlediska integrovaného záchranného systému je to velmi dobré i pro výcvik i pro ekonomické dopady. Jedná se o posádku vrtulníku, která je zdravotnická, protože, jak jistě víte, paní kolegyně Marková, tak vrtulníky dodává buď soukromá firma, nebo státní provozovatel, ale posádku dodávají zdravotnická zařízení, to znamená kraje, takzvaná územní střediska záchranné služby. Myslím, že kolega ví, o čem mluvím. V tomto případě se jedná o zdravotnickou skupinu, která je ve vrtulníku vojenském. Jedná se pouze o Plzeň.

Já bych také raději viděl, aby minimálně šest středisek bylo zajišťováno státními provozovateli, protože je to minimálně o polovinu levnější. Bohužel to takto bylo uzákoněno ne touto vládou, ne touto koalicí, ale před námi. To na vysvětlenou.

Pokud se jedná o integrovaný záchranný systém, já se přiznám, chtěl bych to třeba ještě vysvětlit v kuloárech, abychom tady neobtěžovali kolegy, jak to myslela paní kolegyně Marková, že v rámci IZS nebyla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče, tomu jsem skutečně nerozuměl. Za 22 let jsem se s tím nikdy nesetkal. Je pravda, že někdy na místo nehody, na místo hromadného neštěstí dojedou dříve hasiči, a dokonce tam dojedou policisté, ale ti všichni mají základní výcvik v obnovování základních životních funkcí a do doby, než přijede zdravotnická záchranná služba, která v drtivé většině případů tam přijede dříve a zajistí to ona. Jsou to věci, které bychom spíše mohli vyřešit v kuloárech, případně ve zdravotním výboru. Myslím, že už není třeba, abychom si tady vyčítali a zejména politizovali věc, která dle mého názoru do politiky skutečně nepatří, protože se domnívám, že všem nám jde o člověka a o pacienta.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP