(16.00 hodin)
(pokračuje Novotný ml.)

Další otázka je na zvýšení - vlastně toho zdražení pobytu v nemocnici. Je to zdražení z 60 na 100 korun, kdy tyto poplatky se nemají údajně započítávat do sociálního ochranného limitu.

Samozřejmě mě též velice trápí jako zřizovatele některých krajských nemocnic to, že má dojít ke zrušení zákona o neziskových nemocnicích.

Dále bych se chtěl zeptat na to, zda nehrozí plýtvání v momentě, kdy pojišťovny přestanou hradit léky, které stojí do 50 korun. Co udělá lékař? Domluví se s pacientem a bude předepisovat léky ve větším balení, což samozřejmě může dojít k tomu, že ten pacient to nebude potřebovat a zbytek těch léků vyhodí.

Posílení vlivu zdravotních pojišťoven může vést k tomu, tak jak říkají někteří lékaři, že to povede k tomu, že budou vypovídány smlouvy lékařům bez udání důvodu.

Dále, zda je pravda, zda novela omezí vstup nejmodernějších, takzvaných inovativních léků, protože aby ho pojišťovny mohly hradit, bude muset být hrazen nejméně ve třech zemích Evropské unie.

No a tak jak říká jeden průzkum, každý sedmý Čech v naší republice říká, že si radši nechá vytrhnout zub, než aby platil 400 korun za plombu, amalgámovou plombu. Asi budeme tedy národem kolozubým.

Děkuji za odpovědi. Doufám, že odpovědi budou konkrétní a že opravdu budu moci odpovědět svým voličům. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Boris Šťastný, poté pan poslanec Šnajdr s řádnou přihláškou, jestli tomu rozumím. Také faktická - dobře.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane hejtmane prostřednictvím předsedající, já bych rád odpověděl na všechny ty dotazy, ale vzhledem k tomu, že tento zákon, o kterém hovoříte, byl schválen již před měsícem a dnes není vůbec projednáván, tak abych dostál jednacímu řádu, tak jsem připraven tak učinit v kuloárech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tuto faktickou poznámku. Pan poslanec Šnajdr měl na mysli totéž, nehodlá tedy nyní vystoupit. Pan ministr Heger má tedy slovo nyní.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Já bych si dovolil reagovat na řadu podnětů, které zde padly, a začal bych asi tím, co tady říkal pan poslanec Koskuba, jestli ho mohu oslovit prostřednictvím paní předsedající, tak použiji váš slogan, nebo určité rčení, že váš projev byl sice neučesaný, ale chtěl jste zde vyjádřit nesouhlas jak s formou předložení zákona, tak s jeho obsahem.

Já musím konstatovat k té formě předložení, že zde již řadukrát padlo, že ten zákon se připravoval velmi dlouho, a opravdu ta paralela s občanským zákoníkem, který se připravoval sice deset let, není tak dlouhá. Zákon se připravoval asi pět let a byl velmi obsažně diskutován jak v médiích, tak v odborných společnostech, které se týkají organizace zdravotnictví, a v zájmových sférách zdravotnických, a samozřejmě ten zákon se velmi vyvíjel.

My jsme tady slyšeli dvě konstatování, která jsou zcela protichůdná - jedno konstatování říká ve zkratce, když to zreplikuji: Heger je pošťák, neudělal nic jiného, než vyvětral šuplata po svých předchůdcích a přinesl sem z 95 % to, co tam bylo. To druhé konstatování naopak říká: Nebyl čas na diskuse, nebylo diskutováno nic, připravil se soubor zákonů, který měří půl metru a byl sem přinesen, aniž by o něm cokoliv někdo věděl a mohl se na to připravovat.

Na takovéhle připomínky, které jsou ze dvou naprosto protichůdných pozic, se velmi obtížně reaguje, ale přesto bych si dovolil tvrdit, že od mého příchodu na Ministerstvo zdravotnictví a od stabilizace ministerstva se na tom zákoně pracovalo velmi intenzívně. Paralelně se připravovaly jak novela zákona 48, tak změny zákona o zdraví lidu, a pracovaly na nich převážně odlišné týmy, ale na ministerstvu se diskutovaly a oba ty zákony proběhly rozsáhlou diskusí. Zákon o službách - nebo zákony o službách měly poněkud více času, a mohly být proto diskutovány důkladněji a všechny připomínky, které Ministerstvo zdravotnictví dostalo, byly postupně vypořádávány a ještě v té poslední fázi byl prodloužen termín předložení do vlády a zákon prošel řádným legislativním procesem.

To, že se dostal do Sněmovny od vládního schválení nejrychlejším možným způsobem, je pravdou, ale já musím konstatovat, že v tomto směru byla plně respektována pravidla, která toto určují, a zákon opravdu byl tak široce diskutován a jeho verze byly přístupné na internetu. Kdokoliv, kdo měl o ty zákony zájem, tak je mohl diskutovat a mohl se diskuse zúčastnit a také to mnoho jednotlivců a mnoho organizací, které se pohybují ve zdravotnictví, provedlo.

Jestliže jste tedy, prostřednictvím paní předsedající pane poslanče Koskubo, část svého projevu věnoval konstatování, že za sebou máme promarněný rok, zmínil jste různé individuální kauzy a konstatoval jste velkou morální bídu této vlády, tak rozhodně do oblasti té morální bídy nepatří žádná lenost, která zde byla mnohokrát podsouvána, ale ten rok byl vyplněn velmi intenzivní prací na to, aby zákony, které byly předchozími ministerstvy zdravotnictví připraveny, byly znovu komplexně prodiskutovány, celá řada věcí v nich byl změněna. A abych uvedl alespoň jeden příklad, který tu zazněl jako kritika, že v tom zákoně jsou zavedeny opakované registrace lékařů a že ti lékaři ztrácejí svoje sociální jistoty, tak to není pravdou, protože po rozsáhlé diskusi s Českou lékařskou komorou naopak tato pasáž byla vypuštěna, přestože byla zase jinými požadována.

Já nevím, jak je míněno konstatování, že stavíme chalupu od prvního patra. Já bych se naopak hrdě přihlásil k tomu, že celý ten proces vycházel ze zákona, který byl velmi zakotven v naší legislativě - zákona číslo 20/1966 Sb., o zdraví lidu, který ve své době byl pokládán za zákon velmi moderní a byl dále do oblasti organizace zdravotnictví různými dalšími systémy přebírán. V podstatě nadefinoval strukturu toho zákona, kapitoly, které je potřeba ošetřit. A na základě tohoto zákona jak naši předchůdci, zde již zmiňovaný dřívější ministr Julínek, tak současná garnitura zákona, respektovali struktury, respektovali ty hlavní oblasti, jenom je transponovali do moderní doby.***
Přihlásit/registrovat se do ISP