(15.20 hodin)
(pokračuje Koskuba)

Já jsem si zvenku myslel, že všichni politici jsou tupci, jak mi někdo řekl. Já vidím, že ne. Ale bohužel, mají-li většinu, občas se jako tupci chovají. Dej bůh, ať to v těchto zdech není infekční, aby to jednou nepostihlo i mě.

Přeji vám příjemné jednání. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní dvě faktické poznámky - paní poslankyně Matušovská? Faktická poznámka? Nehlásí se.

Pan kolega Boris Šťastný faktická poznámka? Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážený pane kolego Koskubo prostřednictvím paní předsedající, mě váš projev hluboce uráží. A hluboce mě uráží proto, že tady z této pozice člena zdravotnického výboru prohlásíte, že jste tento návrh zákona nečetl, že jste si ho neprostudoval, že jste si nepodtrhal z něj jednotlivé stati, že jste - cituji vaše slova: "Jenom jsem se koukl, o čem to je." Nezlobte se, já si nepředstavuji, že poslanci parlamentu, a vůbec ne poslanci, kteří jsou členy zdravotnického výboru, který má projednávat takto důležité normy, jako je zdravotnická reforma, si nepodtrhnou jednotlivé stati, nepřečtou si je, nevědí, o čem to je, a jenom se koukají, o čem to je.

Vážený pane poslanče, mě uráží, že jste si od 26. ledna tohoto roku, kdy jsme vystavili tento zákon na našem intranetu našeho výboru, neudělal dost času na to, abyste se s tímto návrhem zákona seznámil. 26. ledna jsme ho vystavili. Proč to tedy děláme? Proč tam aktualizujeme všechny změny? Proč jsme ho znova aktualizovali 13. 4.? Vy jste neměl sedm měsíců a opozice neměla sedm měsíců na to, aby se s tím seznámila? Proč tady nediskutujete o konkrétních záležitostech týkajících se tohoto zákona? A proč říkáte, že není dialog? Proč se vymlouváte nesmyslnými argumenty na to, že jste neměli čas se s tímto návrhem zákona seznámit, když o tomto návrhu zákona diskutujeme více než pět let a od ledna tohoto roku máte možnost na půdě zdravotnického výboru k němu dávat konkrétní a jasné připomínky, jako to dělali všech i ostatní?

Děkuji. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Další faktická poznámka pan poslanec Koskuba.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní předsedkyně. Vaším prostřednictvím mému kolegovi. Až vyjde stenografický záznam, vím, že jsem mluvil dlouho, zjistíte přesně, co jsem řekl. A zjišťuji, že pravda se v těchto zdech nevyplácí. Já jsem vám jasně vysvětlil, proč jsem nestihl prostudovat celý balík těchto zákonů. Ale mohl jste postřehnout, že jsem vám uměl odcitovat i určité stránky, pane předsedo. Nechytejte mě za slovíčko.

Nicméně jestli vás to urazilo, moje hluboká omluva. Možná je chybou, že se i stále zdravotnictvím živím, a proto mě děsí jisté dopady podobných zákonných norem.

Jen tak mimochodem, i vy moc dobře víte, protože se aspoň staráte o pražské zdravotnictví, co se stalo s jednou pražskou nemocnicí, že to nikdo neřešil a že večer, i když jsem pana ministra informoval telefonicky na konci loňského roku, a netvrdím, že to je chyba, ale stále jsem zaměstnancem zařízení, které zřídil - tedy s veškerou úctou které zřídil jakožto založil, i když zřízené i předchozími ministerstvy je dostatečně - a že v noci prostě začaly jezdit sanitky ze spádu, který není obsažen v zákonné normě, a přestože my máme prázdninový provoz, a to je terminus technicus, který zde při stávce lékařů používal právě čelný představitel Ministerstva zdravotnictví, tak že nevíme, kam skočit. Já jsem ani o tomto nechtěl hovořit. To je ale důsledek nesolidních kroků uvnitř českého zdravotnictví a to zas uráží mě. Ale mě to uráží doopravdy.

Slibuji vám, pane předsedo, že dostavím-li se na zdravotní výbor, budu mít barevně všechny zákonné normy podtrhány. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní nemám již žádnou faktickou poznámku, proto se vracíme k řádným přihláškám. Slovo má pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: (Přistoupil k řečništi a ostentativně hlasitě položil balík papírů. Smích v sále.) Tak dámy a pánové, paní předsedkyně, toto je balík zákonů. A vidíte, jsou podtrhané, takže jsem si dal práci a skutečně to přečetl. Bohužel už několikrát, není to žádná novinka.

Proto vůbec nechápu, proč s tímto balíkem, s touto bombou - ona je to totiž Julínkova bomba. Tuhle bombu, tenhle balík totiž napsal Julínek a já jsem překvapen, že s ním nepřišel on spolu s Cikrtem, že by si to přitáhli na kárce, protože je to dost těžké. A v podstatě pan ministr Heger udělal to, že po roce svého panování na ministerstvu se rozhlídl a řekl: "Co tady asi máme hotového?" Tu některý z úředníků otevřel zásuvku, vyhnal pavouky a myši a přinesl to, co nechal sepsat před mnoha lety Julínek s Cikrtem. Právě proto, že já si většinou dávám práci, že ty věci čtu, tak je to z nějakých 95 nebo 99 procent v podstatě identické. Skutečně, pane ministře, velký váš osobní přínos pro české zdravotnictví! Vyhnal jste, oprášil jste prach nad Julínkovou bombou, která za pár měsíců vybuchne v českém zdravotnictví a způsobí další prohloubení chaosu a nepořádku.

Proč? My totiž tyto zákony v podstatě vůbec nepotřebujeme. To není žádná reforma. To je skutečně jenom to, že někdo si po mnoha letech řekl "proč budeme užívat ustálené termíny, které se užívají desítky let a jsou skutečně apolitické, inertní, neutrální, naučili se je pacienti, naučili se je lékaři, naučily se je sestry, naučili se je právníci, a celkem bez problémů se nám v tom prostředí žije", tak někdo si řekl "uděláme reformu tím, že všechno přejmenujeme a pojmenujeme jinak". Takže co dneska a do dneška se jmenovalo třeba vozík, tak od teďka bude prostředek k dopravování předmětů. To je celá vaše slavná reforma. Že neříkám - tak jeden příklad za všechny. Zdravotnická zařízení, aby mohla existovat, mají prostě registrace. Registrují je krajské úřady. Děje se tak asi dvacet let. Všichni se to naučili, všichni vědí, jak to funguje. Všichni vědí, v čem je nějaká slabina. Ale vy ne abyste opravili ty chyby stávajícího registračního procesu, vy je v podstatě ponecháte, ale jediné, co jste udělali, že jste to přejmenovali. Takže teď už to není registrace, ale nově bude lékař potřebovat oprávnění k výkonu praxe a povolání.

Proboha, jaký to má význam? To jsme fakt v Kocourkově. Vy prostě nemáte na tom ministerstvu co dělat, a aby vás lidi neměli za darmožrouty a darmochleby, tak prostě úředníci přepsali stávající terminologii na terminologii jinou, asi s představou, že to bude velká legrace, až se to spustí, protože najednou si všichni přestanou rozumět. Je to asi tak, jako kdybychom si úředně odhlasovali, že přestává platit u nás čeština a budeme mluvit třeba polštinou, aby byla nějaká legrace. No a teď se všichni budou muset učit polštinu, aby si vzájemně rozuměli. To je jediný smysl.

A ono to není vůbec hloupé. Vy tady sedíte, usmíváte se, všichni vás mají za takového milého dobráka, mají vás rádi, říkají "on to vlastně myslí dobře", že jo. On to vůbec nemyslí zle, jenom ti úředníci asi teď ho dostali, protože mu podsunuli, co Julínek napsal. No.

Jenže vy za to nesete zodpovědnost, pane ministře. To jako není zas tak úplně legrace. Úplně jeden poměrně významný resort ze dne na den pozmění terminologii pro nic za nic. Můžete mi vysvětlit, proč se nemůže napříště registrace nazývat registrací, ale proč se napříště musí nazývat oprávnění? Co je na tom za reformu? Co je na tom objevného? Zásadního? Klíčového? Co prosím nepočkalo strpení, takže musí na to být mimořádná schůze Sněmovny? Mimochodem, jak říkám, to plesniví na Ministerstvu zdravotnictví minimálně tři roky. A teď najednou musíme na to dělat mimořádnou sněmovnu. Ono by to tam nemohlo plesnivět dalších pět let. Ono by se nic nestalo. Dokonce by to bylo lepší.***
Přihlásit/registrovat se do ISP