Začátek schůze Poslanecké sněmovny
12. července 2011 ve 14.00 hodin
Přítomno: 189 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 20. schůzi Poslanecké sněmovny a vítám vás na ní.

Oznamuji, že schůzi jsem svolala podle § 51 odstavec 4 zákona o jednacím řádu, a to na základě žádosti 44 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána dne 4. července letošního roku.

Nejprve vás požádám, abyste se všichni přihlásili svými kartami identifikačními. Zároveň mi, prosím, nahlaste, kdo bude žádat o vydání karty náhradní. Zatím oznamuji, že s náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat pan poslanec Jeroným Tejc. Jinou náhradní kartu mi zatím nikdo neoznámil.

 

Přistoupíme nejprve k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom ověřovateli určili pana poslance Marka Bendu a paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahájím tedy hlasování číslo 1 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli této schůze byl pan poslanec Marek Benda a paní poslankyně Kateřina Konečná. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Přítomno 113, pro 98, proti 1. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 20. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Marka Bendu a paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Dovolte mi, abych mezi námi přivítala také nového člena vlády, pana ministra dopravy Pavla Dobeše.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 20. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odstavce 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze.

Nyní zde mám tři přihlášky. Pan kolega Stanjura byl první, pan kolega Sobotka, pan kolega Kováčik. Nevím, jestli též pan poslanec Hašek?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, podle § 53 odstavce 1 jednacího řádu jménem dvou poslaneckých klubů navrhuji, aby Sněmovna jednala a hlasovala o návrzích zákonů, pozměňujících návrhů k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu dnes po 19. i po 21. hodině. (Zatleskání z lavic nalevo.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Já bych tedy nejprve, pokud by nebyla žádná námitka, nechala odhlasovat tento procedurální návrh. Poté bych dala slovo předsedům poslaneckých klubů, tak jak byli ohlášeni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala po 19. i 21. hodině. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? (Projevy radosti v levé části sálu a potlesk. Na displeji se objevilo "zamítnuto". Přítomno 149, Q 75, pro 74, proti 41.)

 

Nyní proběhlo hlasování. Hlásí se pan poslanec Husák? Ne. Paní poslankyně Chalánková? Prosím.

Prosím o klid, dámy a pánové.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, chtěla jsem hlasovat "ano", a na sjetině mám křížek. Omlouvám se, zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to námitka proti předchozímu hlasování.

Zahajuji hlasování číslo 3. Táži se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 3. Přítomno 161, pro 98, proti 31. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Stanjury, který navrhuje, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala a hlasovala - přesně řekl svůj návrh, ve zkratce řečeno - po 19. i 21. hodině.

Zahajuji hlasování číslo 4 a táži se, kdo je pro tento návrh. A kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 4. Přítomno 164, pro 87, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Nyní dostane slovo předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Po něm je přihlášen předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych rád využil situace, kdy je v Poslanecké sněmovně přítomen i předseda vlády, na začátku, předtím, než budeme hlasovat o programu schůze, kterou svolali koaliční poslanci, abych se ho zeptal na jednu jedinou otázku:

Jak je možné, pane premiére, že dnes je na program této schůze zařazena legislativa, která se týká pokračování důchodové reformy? Jak je možné, že se stalo něco takového? Vždyť tato koalice od samého počátku, od prvních dnů po loňských volbách do Poslanecké sněmovny, tvrdila směrem k veřejnosti, že o všech zásadních změnách - (Přestal fungovat zvuk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče. Jestli je nějaký problém, tak nevím, kde vznikl, ale rozhodně ne tady u mě. Zkuste, prosím, zda funguje -

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedkyně, tady není žádný knoflík, kterým bych mohl ovládat fungování tohoto mikrofonu. Jediné takové tlačítko, pokud vím, je ve vašem dosahu.

A ten problém vznikl na straně vládní koalice.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane předsedo. Já vás chci ujistit, že jsem v žádném případě nevypínala a nemanipulovala s žádným tlačítkem na mém pultě. Nevím, co se stalo, nechám to zjistit. Chci vás o tom pouze ujistit.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní předsedkyně, ale já teď budu mluvit o jiném tvrzení, které se takto pravdivým neukázalo.

Chci připomenout, že vzápětí po volbách do Poslanecké sněmovny to byl premiér Nečas, designovaný premiér Nečas, tehdy předseda Občanské demokratické strany, byl to pan John, předseda strany Věci veřejné, a byl to pan Schwarzenberg, předseda strany TOP 09, kteří tvrdili, že všechny zásadní změny, které budou přesahovat rámec jednoho volebního období, budou konzultovat s opozicí, že se budou snažit hledat o těchto věcech shodu tak, aby se po volbách opět nemusela měnit.

A já se chci zeptat předsedy vlády České republiky, jak je možné, že je dnes svolána hlasy koaličních poslanců mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a že jsme před několika málo dny obdrželi stovky stran nových zákonů, které mění zásadní parametry nejen zdravotního systému, ale mění především zásadní parametry důchodového systému. A chci říci, že za celý rok, za celý rok, který uplynul od voleb do Poslanecké sněmovny, který uplynul od ustavení této vlády tří pravicových stran, nedošlo k žádnému jednání, na kterém by vládní koalice projevila vůli probírat parametry těchto zásadních změn s opoziční Českou stranou sociálně demokratickou.

Jak je možné, že tato vláda, tato koalice, tento premiér porušili sliby, které dali veřejnosti vzápětí po volbách do Poslanecké sněmovny? Přece není možné, aby největší změna v důchodovém systému, která byla navržena, od toho okamžiku, kdy byl konstituován moderní průběžný důchodový systém v České republice, aby tato největší změna byla válcována v této Poslanecké sněmovně bez toho, aniž by se pro ni koalice pokusila najít širší politickou shodu a širší politický konsenzus. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP