(Jednání pokračovalo v 18.41 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, prosím vás, abyste přišli a zasedli do svých lavic, abychom mohli pokračovat v jednání schůze. Výsledky voleb se dozvíme za malou chvíli a můžeme se věnovat bodu číslo

 

86.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 138/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra Miroslava Kalouska, zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Svobodu. Oznamuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 138/3.

Nejprve otvírám rozpravu a ptám se, zda se někdo... pan ministr Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, politicky je to nesmírně citlivá novela, kterou vláda předložila hned v srpnu, poté co pan prezident ještě v minulém volebním období se rozhodl nepodepsat poslanecký návrh, který dával obcím větší pravomoci nejenom ve smyslu, v které ulici může či nemůže být provozován takzvaný hazard - já říkám takzvaný, protože ne všechno je hazard, když u kurzových sázek, když si starší pán dvakrát do měsíce vyplní tiket, tak bychom asi neměli mluvit o hazardu. Ale jsou to prostě všechno loterijní hry a vláda již 18. srpna předložila tuto novelu, která se logicky stala předmětem vášnivých politických diskuzí. Já bych chtěl své vystoupení strukturovat na tři části.

Tou první částí je definitivní představa o odvodech z loterijních her, tedy chcete-li z hazardu. Ministerstvo financí ji má připravenou v novém zákoně o dani z příjmu, jedná se o zavedení takzvané loterijní daně, a součástí toho je i naprostý průlom, který způsobí, že loterijní společnosti se stanou řádnými subjekty daňového práva. Což teď nejsou, a upřímně řečeno, ať bude přijat jakýkoliv pozměňovací návrh, který dnes máme na lavici, ani poté nebudou subjekty daňového práva, neboť stále hovoříme o povinných odvodech pro dobročinné účely. Definitivní model, který připravuji v novém zákoně o dani z příjmu, je, že již nebudou osvobozeny od korporátní daně, budou platit korporátní daň 19 %, či jakákoliv procenta, o kterých rozhodnou budoucí politické reprezentace, a vedle toho ještě budou platit loterijní daň, pamětníci si tuto loterijní daň můžou představit jako daň o obratu, a objem této loterijní daně bude odečitatelný od základu korporátní daně. Tím se stanou subjekty daňového práva, budou podléhat daňovým kontrolám, budou řádně spravovatelné, koneckonců je to obvyklý model v drtivé většině zemí Evropské unie.

Odstraní se tímhle definitivním modelem i významný korupční potenciál, protože dokud to budou byť povinné odvody, ale odvody na základě rozhodnutí vlastníka společnosti, tak každý z vás je z nějakého regionu a víte, jakou představuje sílu, když ta či ona společnost se může dobrovolně rozhodnout, že věnuje tolik a tolik milionů do tohoto sportovního zařízení či do tohoto kulturního zařízení či do tohoto zařízení charitativního. O tom má rozhodovat politická reprezentace, o tom by neměli rozhodovat povinní plátci. To je tedy ten konečný model. Nicméně účinnost tohoto modelu evidentně nebude dřív než od 1. 1. 2013, a jsme-li v polovině roku 2011, je na místě chtít vyšší zdanění loterijních her již v roce 2012.

Proto dovolte, abych návrh pana poslance Farského, neboť je to nosič našeho hlasování - je to komplexní pozměňovací návrh - rozdělil na dvě části. Ta první část je vyšší zdanění hazardu, které jednoznačně z pozice Ministerstva financí podporuji.

Druhá část je - promiňte mi ten pracovní název - cenzura internetu, kterou nemohu podpořit už jenom proto, že si do nedokážu technicky představit. Kdyby to technicky šlo, tak jsem nikdy nedovolil kurzové sázky na internetu. Já je dovolil jenom proto, že bylo naprosto absurdní, aby tady tyto hry provozovaly všechny společnosti se sídlem v zahraničí, jenom ty se sídlem doma je provozovat nesměly. A internet nemá hranic. Kdybych uměl, kdybychom dokázali najít způsob, jak zakázat zahraničním společnostem, aby tady nabízely ten produkt, tak jsme jim to prostě zakázali a těm domácím jsme to nedovolili. Ale protože jsme to těm zahraničním nedokázali zamezit, tak alespoň v té nejméně škodlivé komoditě, tedy v kurzových sázkách, jsme to domácím povolili, aby z toho veřejné rozpočty měly alespoň nějaké příjmy, a současně jsme to podrobili nějaké regulaci, která zamezuje, aby mohli sázet nezletilí.

Návrh, týkající se internetových sázek, který předložil pan poslanec Farský, je veden ctihodnými úmysly a je hoden úcty. Jenom to nikdo neumí technicky, proto ho nemohu podpořit.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP