Stenografický zápis 9. schůze, 14. prosince 2010


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Mencl
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Gazdík


145. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek /sněmovní tisk 169/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


140. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 184/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Ludmila Bubeníková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek


142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 180/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek


39. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Vítězslav Jonáš
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Petr Gazdík
Senátor Vítězslav Jonáš


11. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení

Senátor Karel Korytář
Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Cempírek
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec František Laudát
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Jan Čechlovský
Senátor Karel Korytář


41. Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Petr Bendl


44. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení

Pan Drahoslav Oulehla
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec František Laudát


45. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák


46. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
Poslanec Radim Fiala
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Radim Fiala
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Doktor
Poslanec František Laudát
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Martin Pecina
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Richard Dolejš
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Bublan
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek


12. Návrh poslanců Petra Hulinského, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Hulinský


13. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vladimíra Koníčka, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 154/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Vojtěch Filip


30. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Babák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Babák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Babák
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Michal Babák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP