Stenozáznamy - jmenný rejstřík
David Kádner

Schůze: 7, 9, 19, 32, 38, 40, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení
část č. 74 (29. 10. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

120. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 21/
část č. 231 (16. 12. 2010)

136. Ústní interpelace
část č. 251 (16. 12. 2010)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
část č. 116, část č. 118 (9. 6. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

122. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 /sněmovní tisk 356/
část č. 231, část č. 233 (15. 12. 2011)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 536/ - druhé čtení
část č. 80 (4. 5. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

99. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2011 /sněmovní tisk 644/
část č. 170 (12. 6. 2012)

44. schůze (18. 7. 2012)

. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 38 (18. 7. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

část č. 9 (4. 9. 2012)

8. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 693/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 119 (7. 9. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

část č. 9 (4. 12. 2012), část č. 197 (18. 12. 2012)

50. schůze (17. 1. 2013)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 45 (17. 1. 2013)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

část č. 6 (5. 2. 2013)

45. Návrh poslanců Michala Babáka, Davida Kádnera a Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 844/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 197 (13. 2. 2013)

174. Ústní interpelace
část č. 104 (7. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 856/ - druhé čtení
část č. 60 (20. 3. 2013)

15. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - druhé čtení
části č. 57-58 (20. 3. 2013)

86. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - třetí čtení
část č. 189 (27. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

35. Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka, Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 883/ - druhé čtení  
část č. 29 (7. 5. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP