(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci. Začnu možná od toho konce. Nevěděl. Já jsem včera hodně času trávil v zahraničí s ohledem na přípravu Evropské rady. Takže nevěděl. Vím to ode dneška.

Já bych chtěl na to odpovědět takto. To sloučení - určitě potom ještě bude mít asi příležitosti se k tomu vyjádřit paní ministryně Jurásková - zdravotních pojišťoven, vzniklých, jak víte, podle zákona č. 280/1997 Sb., o resortních oborových, podnikových a další zdravotních pojišťovnách, ve znění atd., upravuje citovaný zákon v § 6. To ustanovení vyžaduje pro sloučení uvedených zdravotních pojišťoven povolení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. To je dosud platná právní úprava. S žádostí o povolení se předkládá nový zdravotněpojistný plán. Zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny doložit, že s výjimkou složení kauce budou splňovat všechny podmínky, které jsou požadovány k udělení povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo žádost o sloučení oné zmíněné Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a Zdravotní pojišťovny AGEL. Vzhledem k tomu, že oba subjekty splnily podmínky a všechny náležitosti uvedené v § 6 zákona č. 280/1997 Sb., v platném znění, vydalo Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí povolení ke sloučení těchto zdravotních pojišťoven. V době toho rozhodnutí byla platná úprava právní taková, jaká je, takže tou se Ministerstvo zdravotnictví podle informací, které já k tomu mám, řídilo.

Podrobně důvod, proč se tak stalo, při vědomí toho schváleného zákona - to bych nechal na své resortní kolegyni. To je vše, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane premiére. Pane poslanče Carbole, přejete si položit doplňující otázku? Ano. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Vážený pane premiére, já bych se vás nerad osobně dotkl, nicméně promiňte, ale ta záležitost na mě působí jako schválnost. Děkuji za vaši upřímnost, že jste o tom nevěděl. Ta schválnost - já ji beru jako schválnost Ministerstva zdravotnictví. To, že ve stejný den, kdy se vyjádří Poslanecká sněmovna, se naprosto odlišně rozhodne postupovat Ministerstvo zdravotnictví, vyvolává dojem, že nikoli vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně, ale Sněmovna je povinna strpět počínání vlády. Demokratický systém je podle mne tím postaven vzhůru nohama. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Pane premiére, budete reagovat? Nikoli. (Reakce premiéra mimo mikrofon: Já myslím, že není potřeba.) Děkuji vám.

Poprosím tedy paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, aby přednesla svoji interpelaci ve věci novely občanského zákona - nájemné. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, pane premiére, já vlastně přednesu interpelaci, zároveň dotaz, zároveň prosbu.

Už jsem o tom hovořila dnes ráno na Poslanecké sněmovně. Bohužel, v úterý se stala jedna nepříjemná věc, že Poslanecká sněmovna vyřadila z projednávání tisk 805, což je novela občanského zákoníku zabývající se nájemným. Včera zasedal Ústavní soud, který rozhodl, který vlastně dal impuls pro okresní soudy, aby se zabývaly žalobami přednesenými vlastníky domů ve vztahu k zisku, který nemohli dosáhnout ve vztahu k regulaci nájemného. Já se domnívám, že bohužel vláda v roce 2003 až 2006 nekonala, protože v této době neexistoval žádný právní předpis, který by upravoval výši nájemného, a myslím si, že jsou majitelé domů naprosto v právu obracet se na Ústavní soud, protože se nemohli domoci svého vlastnického práva, aby zacházeli se svým majetkem řádně a zodpovědně.

My se bohužel této situaci vystavujeme znovu, pokud nebudeme konat. V roce 2010 totiž skončí platnost zákona 107, tj. zákona o jednostranném zvyšování nájemného, a nebude žádná právní úprava, která by nájemné řešila. Tento problém jsme dnes schopni vyřešit novelou občanského zákoníku, protože občanský zákoník je přesně tou normou, systémovou normou, která by nájemné měla řešit. Novela dnes leží v Poslanecké sněmovně. Ta novela je dnes připravena řešit problém, který příští rok v pololetí může nastat.

Moje otázka a prosba na vás zní: Vzhledem k tomu, že tisk 805 je vládním tiskem a my jsme připraveni se tím problémem zabývat, zda je také vláda a vy konkrétně, osobně, zda jste připraven tuto novelu podpořit. Zda jste připraven problém řešit a zda jste připraven znovu nevystavit Českou republiku tomu, že nebude mít žádnou normu upravující nájemné. Čímž si mimochodem nesmírně zkomplikuje i život vůči soudu ve Štrasburku, který už dnes řeší tisíce stížností majitelů domů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Ještě jednou, paní poslankyně, páni poslanci. To je samozřejmě závažná - ne že by jiné byly nezávažné - věc, kterou nejde jen tak dát pod stůl. Tam ta rizika jsou veliká a já jsem si jich vědom. Problematika nájemního bydlení je skutečně jedna z významných součástí občanského zákoníku, a protože přetrvávaly významné nerovnováhy v postavení nájemníka a nájemce, a vzhledem k blížícímu se konci regulace nájemného je tato otázka novelizace právního prostředí v nájemním bydlení nanejvýš aktuální.

Včerejší rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech konkrétních žalob na regulaci sice nabádá obecné soudy k hledání výše nájemného i nad úroveň regulace, ale týká se období před 31. 12. 2006 a uvedené situace neřeší, nebo neřeší je kompletně. Já považuji za nutné zvážit, jak projednat předloženou novelu občanského zákoníku obsaženou ve sněmovním tisku 805, anebo jak projednat alespoň tu její část, která se týká tvorby nájemného. Tato předloha byla usnesením Sněmovny, pokud vím, z programu stažena, a i při vědomí existence poslaneckého návrhu, to byl tisk 631, jehož předkladatelem je paní poslankyně Halíková a pan poslanec Opálka, a návrhu pod číslem 611, který předkládal pan poslanec Křeček, nevidím příliš reálné, že by bylo ustanovení k tvorbě nájemného přijato tímto způsobem. Uvedené poslanecké návrhy totiž problém neřeší, nebo řeší nepřímo.

Pokračování prací na odloženém vládním návrhu v tisku 805 tedy nejspíše spadne až do příštího funkčního období Poslanecké sněmovny. Nicméně musí být přijato v jakékoliv podobě, samozřejmě předpokládám rozumné, a musí se tak stát nejpozději do 30. 6. Já budu iniciovat všechny práce, které je možno odvést, ať už to spadne kamkoliv, aby ty věci byly připraveny natolik, aby pak byly schopny projednání, aby tam vláda nezůstala nic dlužna. Jestli si další vláda návrh osvojí, bude již na ní, ale já bych odcházel v tomto rád s čistým stolem. Protože jsem si vědom, že po 30. 6. se tady dopustit nebo způsobit nebo přispět k atmosféře právního vakua právě v této oblasti by bylo krajně nezodpovědné.

Takže ve věcech a v termínech, kterými k tomu může tato exekutiva pomoci, tak to určitě udělá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Paní poslankyně - doplňující dotaz? Máte pro něj prostor.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji. Já už teď budu skutečně velmi stručná. Myslím, že pan premiér potvrdil, že se můžeme dostat do složité situace právního vakua, a to od 30. 6. příštího roku. Určitě si to nikdo z nás nepřeje a myslím, že pan premiér i velmi správně zmínil, že bychom měli jít cestou systémovou a cestou, kterou jsme dlužni jak vlastníkům, tak nájemníkům. Tedy abychom vytvořili takové právní prostředí, kdy vlastníci a nájemníci jsou si sobě naprosto rovnocenní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP