(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, prosím, abyste znovu zasedli do svých lavic. Zrekapituluji, že jsme ve fázi, kdy pan kolega Sobotka žádá přerušení tohoto bodu do středy 18. února, a mohli bychom zahájit až po polední přestávce pokračování projednávání tohoto bodu. To je první návrh, který je před námi. A jenom dodám, že pokud neprojde, tak jsou zde další tři přihlášky zatím, čtyři vlastně přihlášky do diskuse. Ještě jednou zazvoním.

Budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 219 o návrhu na přerušení (poslanci žádají novou registraci) - dopovím jenom, že budeme hlasovat o návrhu na přerušení této rozpravy do středy 18. února po obědě. Ale předtím registruji vaši žádost na odhlášení. Prosím tedy, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 219. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem na přerušení tohoto bodu během rozpravy? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 219 přítomno 194, pro 96, proti 91. Tento procedurální návrh přijat nebyl.

 

Hlásí se předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř nyní o slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já nebudu analyzovat důvody, které koho vedou ke krokům, které tady dělá, ale přicházím pouze s jedním procedurálním návrhem, a to je návrh, abychom dnes o zákonech mohli jednat i po 19. hodině a pokračovali a hlasovat tak, abychom mohli tento bod dnes doprojednat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto procedurálním návrhu rozhodneme hned nyní. Zahajuji hlasování pořadové číslo 220. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 220 přítomno 194, pro 98, proti 95. Návrh byl přijat. Znamená to, že můžeme pokračovat v projednávání tohoto bodu i po 19. hodině.

 

Budeme pokračovat v rozpravě, která je otevřená. S přednostním právem chtěl vystoupit místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Netrvá na tomto přednostním právu, proto dalším písemně přihlášeným je pan kolega Jaroslav Krákora a po něm pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, o regulačních poplatcích již tady toho bylo řečeno tolik, že už se snad ani nedá říci více, a já se budu zabývat přímo body senátního návrhu regulačních poplatků.

Samozřejmě, že bod číslo 4, kdy se zrušují regulační poplatky u dětí jenom do 18 let, to znamená, že pediatři registrují děti do 19 let, takže lépe by bylo, kdyby tam bylo uvedeno do 19 let, protože takhle budou muset mít praktičtí lékaři pro děti a dorost kasičku pro děti, resp. mladistvé od 18 do 19 let. Ten poplatek 30 korun je samozřejmě zcela nedostačující, protože netýká se rušení poplatků v lékárnách, netýká se 60korunového poplatku za hospitalizaci a 90korunového poplatku za pohotovost. To si myslím, že je zcela ojedinělé v České republice a asi bychom nenalezli v Evropě nebo ve světě, kdy děti do 18 let, resp. 19 let platí takovéto poplatky.

Zaujal mě i pátý bod senátního návrhu, a to je - v § 16a se na konci odstavce 5 doplňuje věta: Zdravotnické zařízení je povinno použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.

Tak to jsem říkal v Senátu, toto má zcela jenom proklamativní charakter. Myslím si, že ten pátý bod je zcela nadbytečný, nemá žádnou logiku, protože jak zjistíte, jednak samozřejmě regulační poplatek je příjmem, nebo chcete-li ziskem příslušné ordinace - a jak chcete prokázat úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení, jak budeme prokazovat modernizaci? To budou nějaké orgány, se kterými někdo počítá, že budou zřízeny, a ony budou kontrolovat lékaře, jakou má úhradu nákladů na provoz či jak modernizuje svoji ordinaci, nebo co to vůbec ta modernizace bude? Takže tento pátý bod je zcela proklamativní a řekl bych, že v tom návrhu snad ani nemá co dělat.

Co se týče limitů, víme, že byly původní limity 5000 korun. Bylo uvedeno, že tyto limity se týkají 150, někdy odhady říkaly 200 tisíc, někdy 250 tisíc lidí, pacientů. Mně tady chybí, kolik se budou týkat limity pojištěnců po 18. roku věku a pojištěnců nad 65 let. Jestli to budou tisíce, statisíce, desetitisíce, chybí mi tady solidní odhad nebo solidní propočet.

Pan kolega Sobotka tady zmínil, že samozřejmě poplatky je jedna věc a měli bychom také dostat zprávu o určité koncepci Ministerstva zdravotnictví. A víme, že byl připraven plán privatizace zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. Proto se musím zeptat, zdali toto pokračuje nebo to bude předloženo ve Sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP