(11.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Proto ani není divu, že nezískala v minulých volbách do krajských zastupitelstev a Senátu ani jeden mandát a ztratila i to, co dosud měla.

Jestliže jsem tedy před rokem varoval, dnes jen suše konstatuji: regulační poplatky ve zdravotnictví, které zavedl ministr Julínek, ve svém důsledku přispívají k pozvolnému zjednodušení politické scény u nás. Upřímně říkám, že si to nepřeji, protože zatímco ODS sice nepochybně zeslabí, ale nezanikne, osud menších koaličních stran je, eufemisticky řečeno, nejasný. (Velký hluk v jednacím sále.)

Mám své práce nad hlavu, ale jednu radu menším koaličním stranám přece jenom zadarmo poskytnu. Garantuji vám, že by se jednoznačné odmítnutí poplatků ve zdravotnictví s největší pravděpodobností promítlo příznivým voličským zpevněním, byť třebas o jedno či dvě procenta.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, promiňte, já vás přeruším, protože hluk ve sněmovně je skutečně tak velký, že prostě není slyšet to, co přednášíte.

Poprosím, vážené kolegyně a kolegové, ztište se, ať je slyšet to, co se mluví u řečniště. Děkuji.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Zejména proto, že soudržnost s ODS je v očích veřejnosti pro menší koaliční strany smrtící. Jediným pozitivem jsou totiž jen ministerská křesla jejich vrcholných funkcionářů. To ovšem pro budoucnost těchto stran nemá žádný význam.

Dámy a pánové, myslím si, že jako předsedovi v současné době nejsilnější politické formace v České republice mi zcela postačí vyjádřit se k těmto obecným trendům. Oproti minulosti nechci již více nikoho přesvědčovat. Každý je strůjcem svého osudu a štěstí.

Opakuji totiž: Češi, Moravané a Slezané ve své většině poplatky ve zdravotnictví nestrpí. A sociální demokracie jasně slibuje, že dříve či později - a jde o to, aby to bylo čím dříve, tím lépe - je všechny, snad s výjimkou příspěvku na stravu v nemocnicích, zruší. Pokud tomuto zrušení bude předcházet naše další vítězství v dalších typech voleb, jistě se tomu nebudeme bránit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji navrhovateli. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví přijal záznam z jednání, který vám byl rozdán jako sněmovní tisk 504/Z. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Jiří Carbol. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Vážené kolegyně a vážení kolegové. Předložený návrh poslanců Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona byl předložen jako sněmovní tisk 504. Tento návrh byl zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2008. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2008 s tím, že stanovisko vlády je nesouhlas.

Organizační výbor doporučil projednání návrhu a zařadil jej do programu schůze s tím, že první čtení proběhlo 26. 9. 2008. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 8. 10. 2008 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 504/Z. Výbor pro zdravotnictví nepřijal usnesení k návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů, taktéž navrhovatele bych poprosil, aby se posadil ke stolku navrhovatelů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři písemné přihlášky. Jsou to paní poslankyně Soňa Marková, paní poslankyně Michaela Šojdrová a pan poslanec David Rath. Prosím paní poslankyni Soňu Markovou... Ale hlásí se pan ministr Tomáš Julínek s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi pár slov, protože si myslím, že není už potřeba podrobně rozebírat všecky efekty poplatků, vady tohoto návrhu, ústavnost, kvůli které tento návrh vznikl, která nakonec byla potvrzena Ústavním soudem.

Chci konstatovat spíš obecně, že se jedná o nebývalý proces, kdy po nastavení určitého pořádku ve zdravotnictví a zábraně plýtvání a jiných dalších mechanismů, které spolu úzce souvisejí a které jsou potom dál rozvíjeny připravovanými zákony nebo zákony již předloženými do Sněmovny, dochází k jednoznačné destrukci zdravotnického systému z pochybných politických pohnutek. Jednak se jedná o vyřešení situace po volbách, kdy sociální demokracie naslibovala zrušení poplatků, a teďka potřebuje nutně vyřešit tuto situaci, protože si neví rady s tím, jak má porušovat zákon. To samo o sobě, že na billboardech bylo napsáno, že bude porušovat zákon… (Nesouhlasné projevy poslanců ČSSD, bubnování do lavic.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já bych poprosil o klid v jednacím sále. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek … to, že na billboardech demagogicky a lživě mátla občany a deklarovala, že bude porušovat zákon, že je to vůbec obecně akceptováno, už považuji za velký problém právního státu v této republice.

Je pod obrovským tlakem plno krajských reprezentací, jak obcházet nebo porušovat zákon, a tudíž je obrovský tlak politický na to, právě při této příležitosti změnit fungující systém. Dál je to snaha některých poslanců se politicky zviditelnit anebo snaha, která vypadá velmi líbivě na první pohled, ale fakticky poškozuje přesně ty, kteří potřebují poplatky, a to jsou ti, kteří jsou vážně nemocní.

Nám se podařilo zabránit plýtvání i za tu pouhou třicetikorunu. Upozorňuji, že 30 korun za recept je jako jedna koruna za komunistů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP