(16.10 hodin)
(pokračuje Bursík)

Tudíž my máme za to, že tam vlastně není potřebný několikanásobný nárůst investiční náročnosti a to řešení může být méně komplikované. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Takže obchvat Břeclavi může být podle názoru našeho resortu vybudován ve sledované trase, ale čtyřproudý. Teď jde o to, aby nové zastupitelstvo Jihomoravského kraje odstranilo dřívější pochybení, zakotvilo v územním plánu velkého územního celku Břeclavska čtyřpruhové uspořádání, a pak by ŘSD požádalo stavební úřad o územní rozhodnutí ve čtyřproudém uspořádání.

Děkuji za pozornost a panu předsedovi Sněmovny děkuji za toleranci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Chce pan poslanec Petrů přednést doplňující otázku nebo otázky? Chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Já bych chtěl pouze zareagovat na pana ministra, a to v tom smyslu, jak jsem citoval, nebo jak jsem tady přednášel. Ani město Břeclav, ani Jihomoravský kraj, ani rakouská strana nikdy o čtyřpruhu neuvažovaly. O čtyřpruhu se hovoří až v poslední době, a to na základě rozhodnutí samozřejmě vlády, ale do vlády to přineslo Ministerstvo životního prostředí. Tyto informace nejsou od nikoho jiného, než při besedě, která proběhla k tomuto tématu v Břeclavi a kdy paní Dubská sama potvrdila to, že tento čtyřpruh je požadován Stranou zelených. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Chce pan ministr reagovat? Pane ministře? Ano, pan ministr bude reagovat na doplňující otázky. Slovo má pan ministr Bursík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Teď se trochu projevuje, i když ještě korektní formou, předvolební kampaň. Teď tady zmiňujete lídra kandidátky Jihomoravského kraje za Stranu zelených a její vyjádření. Což je pravda, to je názor Strany zelených v Jihomoravském kraji, což není jistě předmětem interpelace.

Ale zároveň je potřebné říci, že ve čtyřproudém uspořádání to bylo připravováno na úrovni kraje a poté došlo ke změně rozhodnutí. A stejně tak memorandum, které je společné memorandum Ministerstva dopravy, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, bylo v souvislosti s tím usnesením vlády takto uzavřeno. Čili já si myslím, že racionální důvody to má.

Tu vaši starost chápu tak, že jde o to, aby nedošlo ke zpoždění té stavby a zároveň aby bylo lze čerpat finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Sdílím v tomto vaši pozici a Ministerstvo životního prostředí, jestliže v tom bude hrát nějakou roli, jako že bude jako úřad státní správy, tak samozřejmě bude dělat všechno pro to, aby dodrželo zákonné lhůty, bude-li to jen možné, tak aby vydalo rozhodnutí v kratším termínu. V žádném případě nevidíme důvod toto blokovat, protože to pokládáme z pohledu životního prostředí za pozitivní. Totiž to řešení, že ten obchvat Břeclavi - je to i ekonomické, ale ten obchvat Břeclavi bude mít dvojí funkci a zároveň odlehčí od tranzitní dopravy městské aglomeraci brněnské. A zároveň je to logické propojení na Polsko. Takže v tomto s vámi budu rád spolupracovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní se svou interpelací vystoupí pan poslanec Šplíchal - na pana ministra Římana ve věci firmy Tesla. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane předsedo, ať se pan poslanec Skopal připraví, protože já bych vás chtěl informovat, že moje interpelace byla taková, na kterou jsem dostal odpověď už od pana ministra, a ta odpověď je dostatečná. Takže tím bych to uzavřel.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Skopal s interpelací na pana ministra Gandaloviče ve věci rozpočtu Ministerstva zemědělství. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedo. Ani já nebudu zdržovat, protože pan ministr Gandalovič odlétá do Paříže, já jsem mu vyhověl a stahuji svoji interpelaci s tím, že v rámci rozpočtu se k této problematice vrátím. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče.

Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Sejdeme se zítra, tedy v pátek, v 9 hodin a budeme projednávat body, které jsou pod čísly 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, pokud nedojde na začátku našeho jednání k pevnému zařazení některých dalších bodů. Takže přerušuji schůzi do zítřka do 9 hodin. Děkuji. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 16.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP