(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji projednávání ústních interpelací. Jak víte, každý čtvrtek, je-li jednacím dnem Poslanecké sněmovny, od 14.30 do 18 hodin je vyhrazen čas pro ústní interpelace, nejprve na předsedu vlády a poté na ostatní členy vlády České republiky. Ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, zahajuji, jsou dalším bodem našeho programu.

 

36.
Ústní interpelace

 

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, jak už jsem řekla, na předsedu vlády pana Mirka Topolánka či na vládu České republiky v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Jako první byl vylosován pan poslanec Michal Hašek, který přednese ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Mirka Topolánka, po něm vystoupí pan kolega Ivan Ohlídal. Slovo patří panu poslanci Michalu Haškovi.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, tak už to minulý pátek vypadalo, že padne definitivní tečka za dlouhými dohady, kudy má vést dálnice mezi Brnem a Vídní. Trasu přes Mikulov měli potvrdit v podobě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou ministři dopravy Aleš Řebíček a Werner Faymann. Bohužel přišlo velmi nepříjemné překvapení, smlouva podepsána nebyla. Nebyla podepsána údajně proto, že v den podpisu smlouvy, to samo o sobě už mně připadá velmi absurdní, odmítl dát člen vaší vlády ministr, zahraničních věcí Karel Schwanzenberg, souhlas a plnou moc k tomuto podpisu jinému členu vlády, ministrovi dopravy Aleši Řebíčkovi.

Myslíte si, vážený pane premiére, že přispělo tohle ohromné diplomatické faux pas k rozvoji lepších vztahů mezi Českou republikou a Rakouskou republikou? Myslíte, že je prospěšné pro Jihomoravský kraj? Myslíte si, že ze strany ministra Schwarzenberga šlo o pouhý omyl, nebo byl pan ministr někým mylně informován, možná dokonce dezinformován, a proto pan ministr Řebíček nemohl podepsat tuto dohodu, na kterou Jihomoravský kraj velmi čekal? Vyvodíte z této blamáže, vážený pane premiére, také nějakou odpovědnost vůči někomu konkrétnímu? A nepřijde vám chaotické, že Ministerstvo zahraničních věcí řeší udělení plné moci ministrovi dopravy v den, který byl dopředu avizován českými a rakouskými médii, a prakticky dvě hodiny před podpisem smlouvy je celý proces zastaven? Dovolím si jednu citaci z regionálnímu tisku: "Považuji to za skandál české vlády." Hádejte, pane premiére, kdo tuto větu řekl. Nikoliv Michal Hašek, volební lídr ČSSD na jižní Moravě, ale Milan Venclík, šéf regionální rady ODS a první vicehejtman Jihomoravského kraje. Ten, o kterém jste řekl v krásném předvolebním klipu, že doufáte, že po těch osmi letech, kdy je prvním náměstkem hejtmana, už přestane papírování a Milan už konečně v jižní Moravě dokáže něco praktického. Tak jak to je?

(Slabý potlesk z levé části jednacího sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla interpelace pana poslance Haška a odpoví na ni předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, máte maximálně pět minut na vaši odpověď.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za otázku. Já mám rád ten regionální lobbing, Michale. Opravdu.

K těm česko-rakouským vztahům velmi krátce. Musím říci, že nevím, jak to měli mí předchůdci, ale všichni mí partneři, ať je to Angela Merkel, Donald Tusk, Robert Fico, Ferenc Gyurcsány nebo do voleb příští týden Alfréd Gusenbauer, jsou lidé, se kterými jsem standardně na telefonu. Já proto nepotřebuji nějaké speciální návštěvy, ale přesto ty styky jsou velmi četné. My jsme s Gusenbauerem dokonce dali dohromady meziparlamentní komisi, která minimálně utlumila - a bylo to vidět i v předvolební kampani v Rakousku - problémy česko-rakouských vztahů ohledně Temelína. Kromě některých technických problémů se nám podařilo touto meziparlamentní komisí utlumit vášně a nakonec i rakouský parlament ratifikoval informační dohodu, která je daleko standardnějším nástrojem, než je dohoda z Melku.

O dálnici, o které hovoříte, rozhodla vláda 9. června letošního roku po velmi složitých jednáních. Nakonec budou uspokojeny obě lobbistické skupiny. I ta, která nakoupila pozemky pod Mikulovem, i ta, která nakoupila pozemky pod Břeclaví, protože vláda rozhodla, že ten projekt počítá jen s dostavbou čtyřproudové silnice R52 z Pohořelic až do Mikulova, později také s dálničním obchvatem z Břeclavi a s prodloužením rychlostní silnice R55 až k rakouským hranicím. Je to pouze časově rozlišeno a kapacitně to v těch letech bude vyhovovat. Dne 24. 9., mám pocit, že to je tento týden, jestli se nepletu, vystavil náměstek ministra zahraničí Pojar na základě rozhodnutí vlády plnou moc k podpisu pro velvyslance Koukala, čímž je podpis toho memoranda připraven, ale ono to šlo realizovat i bez tohoto memoranda. A to myslím, že je největší mýlka regionálních politiků, včetně vás, pane poslanče.

To, že Karel Schwanzenberg nedal pokyn k podpisu, vyplývalo jenom z toho, že fakticky, formálně memorandum neprošlo vládou a fakticky, formálně vláda nedala k tomuto podpisu memoranda souhlas. V momentě, kdy to bylo napraveno, nic nebrání tomu, aby tato smlouva byla podepsána. Domnívám se, že se určitě z české strany, když už se na rakouské konečně staví, nebude už teď klást nic, žádné překážky pro dostavbu komunikace, na kterou všichni čekáme.

Mimochodem se podařilo po dlouholetém jednání, abych dokončil ty česko-rakouské vztahy, protože tak to mám signalizováno v interpelaci, dojednat text nové česko-rakouské kulturní dohody. A v tomto smyslu pokládám vztahy s Rakouskem v poslední době za nadstandardní a skoro bych řekl, že je jedno v tomto smyslu, jestli v těch příštích volbách vyhrají rakouští socialisté, nebo ÖVP. Ty vztahy jsou dlouhodobě budovány a neříkám, že jenom mnou, už za vaší vlády, a v tomto smyslu se nedomnívám, že bychom je zdržením podpisu memoranda o jeden týden mohli jakýmkoliv způsobem poškodit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane premiére. Pan kolega Hašek má možnost položit doplňují dotaz. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Tak děkuji. Začnu tím, pane premiére, že vám velmi špatně připravili podklady. Já tady nelobbuji jako regionální politik. To říkáte vy, že kudy chodíte, tudy lobbujete. Já tu hovořím jako předseda česko-rakouské parlamentní skupiny této Poslanecké sněmovny.

Když už říkáte, že všechno tedy byla jenom formalita a vlastně se to mohlo podepsat, proč Ministerstvo zahraničních věcí říkalo, že Ministerstvo dopravy nedodalo všechny podklady, a proto ministr Schwanzenberg neudělil plnou moc. Odkud pochází tato informace? Proč toto nevěděl Aleš Řebíček, proč dopředu byla avizována tato dohoda, její podpis, ve Vídní a nakonec se trapně čekalo, jestli se celá záležitost nějak vyřeší nebo nevyřeší. Já jsem přesvědčen, že přes to všechno, co jste řekl, a já souhlasím, že ty vztahy jsou nadstandardní, a doufám, že jsou na dobré úrovni, a myslím, že budou i po našich českých volbách, až socialisté převezmou zpátky po vás vládu, tak se ptám, jestli si myslíte, že toto faux pas nebylo tak trochu zbytečné a jestli nebylo například ze strany zelených záměrné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak, to byl doplňující dotaz a pan premiér má dvě minuty na odpověď na tuto doplňující otázku.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Shodou okolností volal další Brňák, takže opravdu dneska se s vámi roztrhl pytel.

Jsou věci, které je možno udělat naprosto neformálně, jsou věci, které mají formální postupy. Já teď nechci říkat, že někdo udělal nějakou chybu. Možná zařehtal pouze úřední šiml. Každopádně v tom daném termínu se to memorandum nepodepsalo, protože nebyly podle Ministerstva zahraničí splněny všechny formality. Ty jsou naplněny a nic nebrání tomu, aby tato dohoda vešla v platnost. Daleko důležitější memoranda a dohody jsou, jak já říkám, stavební stroje v akci a já stejně s vámi se těším, že budeme moci do Vídně cestovat pohodlnějším způsobem než doposud.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu premiérovi. Jsme u druhé interpelace, slovo patří panu Ivanu Ohlídalovi, a po něm bude hovořit pan kolega Karel Korytář. Nyní tedy svou interpelaci vznáší pan poslanec Ivan Ohlídal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP