(16.50 hodin)

Poslanec Petr Tluchoř: Myslím, že nic nebrání tomu, aby ten bod pokračoval a aby byli kandidáti voleni. Poté bude zahájen další bod. A bude-li zde schválena jakákoliv volba, tak poté bude přerušeno na tajnou volbu až na závěr.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Volby řídí předseda volební komise. Vezmu to jako návrh, který reálně odpovídá dohodě ve volební komisi. Proto budeme tedy volit jednotlivé kandidáty, a to veřejnou volbou.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Protože Poslanecká nerozhodla o tajné volbě, budeme členy Rady České televize volit veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

V této souvislosti vám chci připomenout platné usnesení Poslanecké sněmovny 1616 ze dne 25. května 2001, kterým Poslanecká sněmovna stanovila, že veřejná volba členů Rady České televize končí, získá-li nadpoloviční počet hlasů právě takový počet kandidátů, jaký je počet obsazovaných míst v Radě České televize. To znamená jakmile získá pět kandidátů nadpoloviční počet hlasů, volba končí a zbývající kandidáti již nejsou podrobeni volbě.

Nyní, prosím, bychom hlasovali o jednotlivých kandidátech na pět členů Rady České televize.

Za kandidáta na člena Rady České televize je navržen pan Lubomír Brožek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tomto kandidátovi rozhodneme v hlasování pořadové číslo 199, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro Lubomíra Brožka. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 199: z přítomných 170 pro 22, proti 55. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidáta na člena Rady České televize je navržen pan Jaromír Císař.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 200, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 200: z přítomných 170 pro 32, proti 51. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidáta na člena Rady České televize je navržen pan Erik Černý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 201, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro pana Erika Černého. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 201: z přítomných 170 pro 14, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidátku na člena Rady České televize je navržena paní Zdeňka Hůlová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 202, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro Zdeňku Hůlovou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 202: z přítomných 170 pro 32, proti 35. Paní Zdeňka Hůlová nebyla zvolena. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidáta na člena Rady České televize je navržen pan Josef Jařab.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 203, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro Josefa Jařaba. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 203: z přítomných 152 pro 101, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidáta na člena Rady České televize je navržen pan Miloslav Kučera.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 204, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro pana Miloslava Kučeru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 204: z přítomných 170 pro 48, proti 45. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidátku na člena Rady České televize je navržena paní Jitka Kupčová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 205, ve kterém to rozhodneme. Kdo je pro paní Jitku Kupčovou? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 205: z přítomných 169 pro 81, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidáta na člena Rady České televize je navržen pan Daniel Kvasnička.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 206, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro pana Daniela Kvasničku. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 206: z přítomných 169 pro 5, proti 28. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidáta na člena Rady České televize je navržen pan Pavel Kyncl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207. Ptám se, kdo je pro pana Pavla Kyncla. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 207: z přítomných 169 pro 2, proti 39. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP