(15.30 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Já mám jednu poznámku k věci, která se touto debatou vleče jako červená nit, teď to zase zmínil pan poslanec Urban, totiž že ty investice, které přišly do České republiky díky nějakému aktivnímu působení vlády, potažmo CzechInvestu, že to jsou ty investice, které republiku zachránily, které republiku vytáhly na trajektorii růstu, že to gros se odehrává tam, kde působí vláda a kde poskytuje nějaké výhody, nějaké granty, dotace atd.

Já bych vás chtěl upozornit na jednu statistiku nebo jedno číslo, které myslím docela vypovídá o tom, že to, o čem se tady bavíme, tak není nic víc a nic míň než ona pověstná špička ledovce. Přímé zahraniční investice, které přišly do České republiky od roku 1995 do roku 2005, versus investice, které přišly do republiky a byly nějakým způsobem podpořeny vládou, nějakým způsobem, zejména to jsou investiční pobídky, technologická centra a podobně, jejich poměr - těch, které sem přišly samy od sebe, nedostaly žádné selektivní výhody tohoto typu, a těch, které dostaly - tak ten poměr je 93 : 7. Pouze sedm procent ze všech investic jsou ty, o kterých se tady bavíme a které jsou tak vyzdvihovány, že něco zachránily. Já nevím, jestli sedm procent něco zachrání. Kdyby sociální demokracie se chlubila těmi devadesáti třemi procenty, tak by na tom něco bylo, ale chlubit se těmi sedmi procenty, na tom není vůbec nic.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Dále s faktickou pan poslanec Rath, připraví se s faktickou pan poslanec Soušek.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedo. No, bohužel pan premiér zase zvolil osobní notu vůči místopředsedovi Sněmovny Zaorálkovi. Chtěl bych ho poučit a edukovat, že pan doktor Zaorálek studoval ekonomii a filozofii.

Dále bych vám, pane premiére, rád osvěžil vaši paměť. Vy trpíte takovými selektivními výpadky své paměti. Na vojenském gymnáziu jste si musel marxismu-leninismu užít více než kde jinde, protože vojenské gymnázium připravovalo přece železnou pěst k obraně socialistické vlasti. (Tleská pár poslanců sociální demokracie.) Takže dřív, než začnete kritizovat druhé, prosím, zkuste si rozpomenout na svoji osobní historii, a pak druhé mentorovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou se přihlásil pan premiér Mirek Topolánek. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Mě nijak netěší tyto připomínky, nicméně na to reagovat musím. David Rath, velký znalec mého života, by měl ale připomenout, že nakonec jsem z tohoto vojenského gymnázia byl z politických důvodů vyloučen. To je třeba dodat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Řádná přihláška, pane předsedo poslaneckého klubu? Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já za to slovo děkuji, pane předsedo. Myslím, že bychom se měli zase vrátit k tomu CzechInvestu a nenatahovat se o marxismus. Ale když už jsme u toho marxismu. (Smích.) Myslím si, že není dobře, když se tady někdo chlubí, že nestudoval marxismus, nebo nemohl snad. Měl byste, pane premiére, prostřednictvím předsedajícího, studovat marxismus. Vždyť Karel Marx byl ve Velké Británii prohlášen myslitelem minulého tisíciletí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou pan poslanec Soušek, poté pan poslanec Rath s faktickou.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, já tady sleduji tu diskusi a trochu tomu přestávám rozumět. Protože jsem svoji předchozí profesní kariéru byl coby exportér, tak si velmi dobře pamatuji na to, jak to vypadalo, když se říkalo "každý podnik si musí umět pomoct sám" a náš export šel výrazně dolů. Pak se tady stalo něco, a to že se začal náš český export podporovat, a samozřejmě to bylo také poměrně vidět.

Já s vámi naprosto souhlasím, pane premiére, v tom, že působí několik agentur, působí několik subjektů v zahraničí a ony skutečně mnohdy nespolupracují a nefunguje to zcela dobře. Ale jedna věc je na tom velmi podivná. Jestliže něco existuje a pracuje dobře, tak to je CzechTrade a byl to CzechInvest. Takže nerozumím tomu, když se dělá ta restrukturalizace, proč se sáhne zrovna do toho nejlepšího.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Rath s faktickou.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Mě, dámy a pánové, velmi mrzí, že tak vážné téma jako ohrožení konkurenceschopnosti České republiky a do jisté míry ohrožení rychlého hospodářského růstu tady pan premiér začal znevažovat osobními útoky. Ale když už, tak abychom to uzavřeli.

Pane premiére, my nejsme slaboduší. Pokud by vás vyhodili skutečně z vojenského gymnázia z politických důvodů a ne kvůli špatnému prospěchu, ale skutečně jste byl disidentem, jak jste tady naznačil, tak by vás pak nikdy nevzali na vysokou školu, protože pokud by někoho vyhodili z politických důvodů z vojenského gymnázia, tak už by si pak nikdy neškrtl.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní řádné přihlášky - pan poslanec Paroubek, připraví se pan poslanec Prosek, pak dále pan poslanec Exner, pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, pokud jde o CzechInvest, já vám řeknu svůj pocit, jak jsem jej chápal, když jsem pracoval ve funkci premiéra. Viděl jsem, že tato organizace má výsledky. Viděl jsem tam desítky motivovaných, zapálených, talentovaných mladých lidí. Já se přiznám, že jsem nezkoumal jejich politickou příslušnost, ale myslím, že naprostá většina z nich byli bezpartijní, a nevzpomínám si, že by tam byl někdo členem sociálně demokratické strany. Jenom pevně věřím, že s nimi ještě v budoucnu budu mít možnost nějakým způsobem a možná v jiných pozicích spolupracovat. Tolik tedy pokud jde o CzechInvest, jak jej vidím.

Já bych tady docela rád reagoval na některé věci, co tady byly řečeny nejprve v diskusi, a pak bych se ještě vrátil k tomu CzechInvestu. Možná proto, že znám Radko Martínka, tak vím, že už nebude vystupovat, ale jedna věc je nutná, aby tady byla řečena. Nebude vystupovat proto, že se mu nechce hádat o věc, která se mu zdá být jasná.

Národní strategický referenční rámec byl předán skutečně v červenci minulého roku do Bruselu, začátkem října byl vrácen s připomínkami a od té doby několik měsíců se nedělo prostě nic. Pak se začalo něco dít, no a výsledek je takový, jak tady o tom Radko Martínek hovořil, to znamená dvě vlády po sobě v tom neudělaly prakticky nic.

Pokud jde o Otto Jelínka, podle toho, jak tady pan premiér hovořil, že se mohlo stát, že Otto Jelínek zpracoval dva materiály - jeden pro něj a jeden pro mne, každý jiný, každý originální. Já jak znám Otto Jelínka, tak zpracoval jenom jeden dokument, proto já bych spíš interpretoval ty věci v tom pozitivním slova smyslu. Myslím si, že optimalizace, kterou navrhuje Otto Jelínek v oblasti těch podpůrných organizací pro činnost státu, pro činnost podnikatelských skupin českých podnikatelů, ale i zahraničních podnikatelů, kteří chtějí podnikat u nás v zemi, tak já bych neřekl, že optimalizace rovná se vyhazovu lidí. To si myslím, že Otto Jelínek jako někdejší mnohonásobný ministr kanadské vlády neměl zcela určitě v úmyslu. Určitě ta optimalizace není ani zásahem v jeho pojetí do kvality. Protože to, co se stalo, tak je prostě zásahem do kvality.

Já bych také řekl, že už dávno není pravda, a doporučil bych panu premiérovi i panu ministru, a věřím, že pan ministr průmyslu o tom nehovoří jenom z vrozené skromnosti, že už dávno není pravdou, že v této zemi mají zájem cizí investoři přicházet s montovnami, ale že v těch posledních několika letech se objevují právě ty výroby s vysokou přidanou hodnotou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP