Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Alfréd Michalík

Schůze: 13, 23, 30, 32, 34, 38, 48, 52, 57, 59, 64, 75, 78

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
část č. 52, část č. 62 (14. 3. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

část č. 6 (27. 11. 2007)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

28. Návrh poslanců Davida Ratha, Jaroslava Krákory, Petra Rafaje, Miloslava Vlčka, Josefa Smýkala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení
část č. 72, část č. 74 (23. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení
část č. 69 (5. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - třetí čtení
části č. 64-66 (25. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

9. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení  
část č. 17 (23. 9. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

5. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/ - druhé čtení
část č. 61 (5. 2. 2009)

131. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení
části č. 256-257 (13. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení
část č. 134 (25. 3. 2009)

63. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - prvé čtení
část č. 47 (18. 3. 2009)

57. schůze (12. - 15. 5. 2009)

1. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 739/ - druhé čtení
část č. 12 (12. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 4 (9. 6. 2009), část č. 32 (10. 6. 2009)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 655/ - druhé čtení
část č. 24 (9. 6. 2009)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení
část č. 152 (16. 6. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 162 (4. 11. 2009)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 925/ - druhé čtení
část č. 25 (9. 3. 2010)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - druhé čtení
část č. 203 (17. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

88. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - třetí čtení
část č. 46 (14. 4. 2010)

137. Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 97 (16. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP