(17.30 hodin)
(pokračuje Langer)

A písmeno h), které zní: "ověřování žádostí a udělování uživatelského jména přístupového hesla k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě".

Třetí pozměňovací návrh a čtvrtý pozměňovací návrh, který by měl vést podle mne k větší ochraně těchto dat, respektive vyšší míry (míře?) postihu vůči osobám, které nebudou postupovat při správě těchto dat v souladu s tímto zákonem, kdy v § 23 se za písmeno c) zařazuje nové písmeno d), které zní: "neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě".

Tento pozměňovací návrh je samozřejmě podmíněn těmi předcházejícími, takže je logické, že by se o nich hlasovalo jednotně, neboť jsou navzájem podmíněny.

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji za trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Jan Klas a připraví se pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, první pozměňující návrh by se vztahoval k tisku 1056/2, usnesení ústavněprávního výboru ze dne 7. prosince, k § 11 Oznámení o příjmech, darech a závazcích, kde navrhuji odstavec tři vypustit.

Je to z toho důvodu, že v případě, že bychom měli oznamovat jakýkoliv majetek a závazky našich manželek nebo manželů, tak není problém si je vyčíst v rámci daňových přiznání na finančních úřadech.

Druhý pozměňující návrh se týká hlavy páté § 13 Registr oznámení, kde odstavec 3 navrhuji vypustit, protože si myslím, že je nelogické, aby byl tento odstavec takto uváděn v § 13 a zároveň proti tomu byl v § 17 rovněž odstavec 3, který umožňuje každému občanu této země obrátit se s různými podezřeními na soud. Mně to připadá velice elegantní a zamezí to každému, kdo bude chtít nahlásit nebo cítit svoji povinnost, lidově řečeno, nabonzovat někoho, tak aby se musel obrátit na soud, aby ho to něco stálo na těch poplatcích, než se rozhodne někoho pomlouvat. Takže mě připadá velice zneužitelný ten odstavec 3 v § 13, a proto ho navrhuji vypustit s tím zdůvodněním, že velice elegantně to vyřešil výbor v § 17 v odstavci tři.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně, mám dva drobné pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru.

Za prvé. V § 10 odstavci 3 navrhuji doplnit za slovo "manžel" nový text ve znění "či manželka". Další text zůstane beze změn.

Totéž v § 11 odstavci 3 opět navrhuji doplnit za slovo "manžel" nový text ve znění "či manželka". Další text zůstane beze změn.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Koudelka a zatím nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Registruji pana poslance Marka Bendu.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená Sněmovno, navrhuji pozměňovací návrh k usnesení ústavněprávního výboru. Navrhuji, aby v § 2 odstavec 2 písmeno d) se na konci doplnila slova "pokud řídí další vedoucí zaměstnance".

Jde o to, aby působnost tohoto zákona byla podle mne omezena na vyšší a střední článek řízení, nikoliv na jakéhokoliv vedoucího zaměstnance v právnické osobě, která je zřízena ze zákona, protože například na vysokých školách by se dosavadní znění vztahovalo i na vedoucí kateder, kteří z mého pohledu z hlediska střetu zájmů mají nulovou možnost nakládat s veřejnými prostředky a nulovou možnost rozhodovat o veřejných zakázkách, protože to není v náplni jejich činnosti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já mám jedno drobounké upozornění. Snad ani to není pozměňovací návrh, ale spíš technické upozornění.

V § 2 odstavec 3 ta první uvozovací věta v odstavci dvě písmeno a), tam je dvě a), jako by tam byl nějaký odstavec 2a - tam chybí vsuvka "písmeno a)". Jenom na to upozorňuji, že se to vztahuje jenom na ty příslušníky policie. To je první poznámka.

A druhá změna, kterou navrhuji. Pokud by neprošel pozměňovací návrh, který předložil pan kolega Klas, tak v § 11 odstavec 3 navrhuji slova "majetek" zaměnit za slova "dary".

Jde o ten problém, na který už tady do jisté míry poukázal pan poslanec Klas. Při dramatickém rozšíření tohoto návrhu zákona, ke kterému došlo, tedy myslím, že všichni cítíte, že se zdaleka už nevztahuje jenom na nás, tedy poslance, senátory, ale vztahuje se na stovky, tisíce osob v této zemi, samosprávy, exekutivy a další, tak tam podávání kompletních daňových přiznání těch partnerů mi připadá velmi sporné. Pokud by nebyl přijat návrh, který navrhoval pan poslanec Klas, tak žádám, aby bylo hlasováno o této změně, aby - ano, pokud partner dotyčného veřejného funkcionáře přijímá nějaké dary a závazky, tak nechť to nepochybně hlásí. To je asi v pořádku. Zdá se mi zvláštní, aby musel hlásit všechny své příjmy, respektive abych je dokonce já musel hlásit za něj, respektive veřejný funkcionář musel hlásit za něj.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zatím nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Protože nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Je mojí povinností zeptat se pana ministra i pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Nechtějí.

Pokud se nemýlím, tak nepadl žádný návrh, o kterém bychom teď mohli hlasovat. Já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kolegyně a kolegové, kterým se budeme zabývat, respektive dalšími body jsou námi pevně zařazené body na dopolední jednání. Bod 29, 23, 26, 24 a poté budeme pokračovat v prvých čteních bodem 50.

Takže nyní bod 29. (Reakce v sále.) Jedná se o druhá čtení. Taková byla dohoda vedení Sněmovny. Pokud máte někdo námitky a myslíte si, že bychom měli pokračovat jinak, tak prosím vzneste námitku.

Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní místopředsedkyně, já nemám námitku. Samozřejmě můžeme tak pokračovat. Mně je jenom líto, že to nebylo řečeno třeba jaksi na začátku odpoledního jednání, takže mnoho z nás tady ty tisky vůbec nemá. Takže já bych doporučil nebo navrhoval, kdybyste udělala deset minut přestávku, ať si to můžeme donést. To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, já tuto vaši námitku chápu a myslím si, že je správná. Ještě předtím, než tu krátkou přestávku vyhlásím, se hlásí o slovo pan poslanec František Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP