(10.30 hodin)
(pokračuje Exner)

Byl jsem včera na zasedání výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro legislativní otázky, právní otázky a lidská práva, kde se více než půl dne o této otázce diskutovalo. Bylo mj. oznámeno, že takových letů v Německu bylo 437, ve Švýcarsku kolem 30, ve Velké Británii kolem 80 a Velká Británie přímo vyčlenila 19 letišť, kde je možné, aby podobná letadla přistávala. Deset takových přistání se uskutečnilo ve Španělsku. Ale všichni konstatovali, že nikdo neví, co taková letadla, případně vlaky nebo další přepravy, které jsou přes naše území, vezou, případně je to velmi nedostatečně deklarováno a velmi často není znám konkrétní účel ani letu, ani cesty, ani celkově operace, na které se zúčastňují.

Proto bych pokládal za velmi správné, kdyby nám ministři vlády, především pan ministr obrany a pan ministr zahraničních věcí, v celé záležitosti podali podrobnější vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Myslím, že se takového vysvětlení dočkáte, neboť o slovo požádal pan ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem se původně přihlásil v reakci na slova pana předsedy zahraničního výboru. Doufám, že to, co řekl, byla pouze zkratka, to, co řekl, že chceme vědět počet přeletů proto, že jsme všichni vázáni Ženevskou konvencí proti mučení, jako kdyby tady byla přímá vazba mezi přelety a spoluprací mezi jednotlivými zeměmi, popřípadě samozřejmě i spoluprací mezi zpravodajskými službami a mučením.

Tato otázka je skutečně otázka, kterou se zabývá nejenom Evropská unie, ale i Severoatlantická aliance. Zúčastnil jsem se zasedání ministrů zahraničních věcí Severoatlantické aliance a Evropské unie, kdy nám ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických podala výklad a ujistila, že Spojené státy respektují všechny mezinárodní dohody, samozřejmě včetně Ženevské konvence proti mučení, a že žádná mezinárodní pravidla žádnými aktivitami porušena, pokud jde o Spojené státy, nejsou. Nemůžeme nikdy vyloučit, ani v tomto případě, že může dojít k některým excesům, ale potom také jasně bylo řečeno, že Spojené státy jsou připraveny vyvodit patřičné důsledky včetně potrestání těch, kteří tato pravidla porušují. To je potřeba sdělit. A zároveň je potřeba si uvědomit v tomto horlivém snažení získávat všechny možné informace, že v boji proti terorismu je nutná spolupráce zpravodajských služeb. Je to důležité pro ochranu našich životů, demokracie, našich hodnot, protože jestli něco potřebujeme v boji proti terorismu, proti nové formě hrozby, potřebujeme účinnou spolupráci zpravodajských služeb a mít včas dobré a vhodné informace. To je nezbytně nutné, proto ta spolupráce musí samozřejmě být. Varuji proto před tím, abychom z toho učinili tady nějakou velkou otevřenou debatu, protože těch informací mnoho víc není ke sdělení.

Důležité je ujištění vlád, nejenom vlády České republiky, ale samozřejmě i vlády Spojených států amerických, že k žádnému porušování mezinárodních pravidel, zákonů a závazků tady nedochází. To tady chci říci naprosto jasně, abychom si toho byli vědomi, že jistý typ spolupráce se musí předpokládat, a právě proto, aby byl účinný, má jistý typ a jistý charakter. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Slovo má předseda zahraničního výboru kolega Vladimír Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych pana ministra zahraničí samozřejmě ujistit, že v žádném případě jsem neměl na mysli počet přeletů v jakékoliv souvislosti s paktem, který jsme ratifikovali, tj. zákaz mučení.

Chtěl jsem jenom poukázat na to, že v souvislosti se spekulacemi, které tady zaznívaly a které zazněly i z úst pana předsedy branného a bezpečnostního výboru, že v jakémsi nejmenovaném americkém zdroji se cosi objevilo, tak jsem chtěl poznamenat, že to není tak jednoduché, že to je problém, který je projednáván v ctihodných orgánech Evropy, jakými jsou jak Rada Evropy, tak i Evropský parlament, a že stejnou pozornost bychom tomu měli věnovat i my. Požádal jsem pana ministra obrany a také pana ministra zahraničí bych rád požádal, aby nás informovali o těchto záležitostech. A poukázal jsem na to, že se tomu věnovat musíme.

Nicméně když už pan ministr tuto otázku otevřel, tak já samozřejmě plně souhlasím s tím, že je třeba věnovat se boji proti terorismu, že je třeba v této oblasti velmi úzce spolupracovat. Nicméně ujištění, která zaznívají, samozřejmě velmi vítám a slyším je rád ze všech stran.

Přesto se mi stále vrací otázka, kterou bych chtěl položit panu ministrovi: jaký smysl, jaký důvod mají tyto transporty v rámci boje proti terorismu, pokud nemají to, co naznačují ty nejmenované americké deníky Washington Post a jiné, nebo i jiné orgány, že se převážejí na místa, kde se může s dotčenými zatčenými, zadrženými zacházet jinak, než je standardní třeba ve Spojených státech nebo v Evropě? Já se prostě ptám, pane ministře, když už jste to otevřel, jaký smysl mají tyto přepravy. Je to možná inspirace pro to, abyste se zeptal i vy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou, můžete s řádnou poznámkou, pane poslanče, můžete si vybrat. Pan kolega Karel Vymětal, poté pan kolega Václav Exner.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Tak já si vyberu tu poznámku. Děkuji za slovo.

Dámy a pánové, to, co zde přednesl nebo předvedl pan ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, mně připadá tak, jak často vidíme u soudu, kdy podezřelý tvrdí, že je nevinen, a tvrdí to i tehdy, když je mu vina prokázána a je odsouzen. V tomto případě, když je něco prokázáno, tak řekl, to jsou drobné excesy. Já si nemyslím, že to jsou drobné excesy. Prostě to není možné, aby demokratický stát se takto choval, jakýkoliv jeho úředník, jakýkoliv jeho zaměstnanec. Takže já vysvětlení pana ministra nepřijímám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Dostali-li jsme se k této problematice, pak je třeba konstatovat, že skutečně paní Condoleezza Riceová konstatovala, že Spojené státy plně dodržují konvence proti mučení, ačkoliv o tom mohou být pochybnosti na základě konkrétních případů, které jsou známy. Ale zároveň ve svých vyjádřeních při nedávné cestě po Evropě připustila převážení lidí, přičemž toto převážení lidí se děje právě letadly, o kterých tady mluvíme, a není pokryto právním režimem, a to právním režimem ani v rámci Spojených států amerických, ani mezinárodním právem, ale ani právem zemí, ze kterých jsou tito lidé transportováni, případně ve kterých se zastavují nebo do kterých jsou transportováni. Tito lidé jsou občas označováni jako nelegální bojovníci nebo nepřátelští bojovníci, ale vy, pane ministře zahraničních věcí, dobře víte, že pro takové označení žádný konkrétní mezinárodní statut není. A to ani v tom případě, kdy jsou označeni jako údajní teroristé nebo lidé podezřelí z terorismu, protože jak se ukazuje, tak u těch, kteří se už z této situace vymotali, tak jim vlastně nebylo sděleno vůbec žádné obvinění předtím, než prostě byli umístěni v příslušných celách a než byli vystaveni příslušnému zacházení, to znamená transportu mezi zeměmi.

Byl bych právě také velice rád, abychom si uvědomili, že generální tajemník Rady Evropy se obrátil na všechny členské země se žádostí o poskytnutí všech informací k těmto záležitostem. Podle mezinárodního práva členské země jsou povinny poskytnout takové informace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP