(9.30 hodin)
(pokračuje Vykydal)

Do budoucna věková hranice dvacet let žádný problém činit nebude, protože děti nastoupí včas do základního vzdělávání, nicméně na dnešních školách jsou děti, které nenastoupily v šesti, nenastoupily v sedmi, nenastoupily ani v osmi letech, a proto věková hranice dvacet let pro ukončení základní školy je dnes ještě nedostatečná.

To je pouze krátké zdůvodnění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: K odůvodnění paní kolegyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Já bych chtěla podpořit tento návrh. Od září letošního roku musela celá řada mentálně postižených dětiček ukončit školní vzdělávání, kde dobře prosperovaly. Všichni jistě dostáváte spoustu e-mailů od rodin těchto mentálně postižených dětí. Když jsme to pokazili díky školskému zákonu od září, tak to napravme aspoň od příštího roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Toto bylo odůvodnění k přeřazení bodu 77 dnes odpoledne jako sedmého bodu.

Zahájil jsem hlasování číslo 849. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 přítomných pro 114, proti 4. Tento návrh byl přijat. Zařadili jsme nový bod.

 

Z toho plyne, že návrh pana kolegy Haška zařadit druhé čtení tisku 1056 by mělo být za nově zařazený bod 77 jako osmý bod dnes odpoledne. Ano? Pane kolego, opět prosím o odůvodnění. Nejdříve musíme hlasovat o odůvodnění.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já jsem se domníval, že zdůvodnění jsem řekl již při samotném návrhu. Takže ještě jednou. Všechny poslanecké kluby deklarovaly připravenost takovýto návrh zákona projednat v co nejkratší době.

Kolegovi Kováčikovi, ač jsem mu to již sdělil, tak ještě jednou přes mikrofon a na celou Poslaneckou sněmovnu: Samozřejmě, poslanecký klub sociální demokracie se bude věnovat všem pozměňovacím návrhům, které padnou v rámci druhého čtení. Je pro mne docela s údivem, že věci, na které se ptáte, třeba nebyly nadneseny v rámci projednávání ve výborech, ale to ještě můžeme v rámci druhého čtení dohnat.

Ještě jednou. Moje odůvodnění je takové, že pokud návrh zákona neprojednáme na této schůzi vzhledem k tomu, jaký čas zbývá do zbytku volebního období, se domnívám, že by mohlo být ohroženo vlastní přijetí a zveřejnění příslušného zákona ve Sbírce zákonů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Omlouvám se Sněmovně za pochybení, kterého jsem se dopustil před chvílí, když jsem prohlásil toto hlasování, vlastně to bylo předcházející hlasování, za hlasování o zařazení bodu 77. Bylo to hlasování o tom, zda Poslanecká sněmovna souhlasí s odůvodněním tohoto návrhu. Dříve než budeme hlasovat o důvodech, které vedou pana kolegu Haška k podání návrhu, nejdříve musíme meritorně rozhodnout o návrhu pana kolegy Vykydala.

 

Teď hlasujeme o zařazení bodu 77 jako sedmého bodu dnes odpoledne.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 850. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 172 přítomných pro návrh 123, proti 2. Návrh byl přijat. Teď jsme zařadili pevně tento bod.

 

A nyní budeme hlasovat o odůvodnění návrhu pana poslance Haška zařadit tisk 1056 jako osmý bod dnešního odpoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo podporuje důvody pro zařazení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Ze 172 přítomných pro návrh 115, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení tisku 1056 jako osmého bodu dnešního odpoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 852. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 přítomných pro návrh 121, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, který zazněl v úvodu dnešního jednání, je návrh pana kolegy Martínka, a to zařadit bod č. 38, což je tisk 1059, jako vůbec první bod dnes. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Ano, pane místopředsedo. Tak jsem to navrhoval s tím, že vás chci, kolegyně a kolegové, upozornit na to, že se bude jednat jenom o hlasování o zkrácení doby mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl jsem důvody, takže důvodnost pevného zařazení zazněla. Budeme o ní rozhodovat hlasováním.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 853. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 přítomných pro návrh 123, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu.

Zahájil jsem hlasování číslo 854. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 přítomných pro návrh 115, proti 6. Návrh byl přijat. Zařadili jsme tento bod jako první.

 

Dříve než začneme projednávat takto upravený pořad schůze, navrhuji, abychom ještě v rámci této procedury hlasovali o vystoupení senátora pana Jiřího Pospíšila v Poslanecké sněmovně coby zástupce Senátu k bodu č. 240, který by měl být třetím bodem našeho jednání.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 855. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 149, proti 2. Návrh byl přijat.

 

S procedurálním vystoupením pan kolega Kott.

 

Poslanec Petr Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl jsem vás požádat, zda byste mohl zařídit, a myslím, že to pro vás nebude problém, abychom nejnovější verzi programu dostali do lavic. Myslím, že důvod tady nemusím osvětlovat, je nabíledni. Myslím, že já i někteří moji kolegové jsou již trošku dezorientováni. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP