(13.50 hodin)

Poslanec Jan Mládek: Dovolil bych si tady poznamenat, že tímto hlasováním se staly nehlasovatelné návrhy D2, D3, R1, I a K2. Budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem B kolegy Gongola.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zdá se, že pan poslanec Doktor má jiný názor.

 

Poslanec Michal Doktor: Protestuji proti výkladu pana zpravodaje, neb pozměňovací návrhy, které on označil jako nehlasovatelné, jsou pozměňovací návrhy k základnímu usnesení rozpočtového výboru, tisk 1040/1.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je námitka přijata?

 

Poslanec Jan Mládek: Myslím si, že když je pan předkladatel nespokojen, bude čistší, když to tedy odhlasujeme, aby nevznikly jakékoliv pochybnosti. Pokud není námitek od ostatních, tak budou nehlasovatelné pouze R1, I a K2. D2 a D3 budeme hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Námitky nevidím, takže můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Mládek: Teď budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích kolegy Gongola v pořadí B1, B2, B3, B4. Začínáme B1. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 8. Přítomno je 161. Pro hlasovalo 35, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Nyní to bude pozměňovací návrh B2. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 9. Přítomno je 162 poslanců. Pro hlasovalo 35, proti 114. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále je to pozměňovací návrh B3. Rovněž nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 10. Přítomno 162. Pro hlasovalo 35, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Posledním je pozměňovací návrh B4. Také nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11. Přítomno 162. Pro hlasovalo 34, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Tím jsme přešli k pozměňovacímu návrhu pod písmenem C kolegy Koudelky. Budeme hlasovat po jednotlivých bodech.

C1 - stanovisko negativní. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 12. Přítomno 161. Pro hlasovalo 36, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Pozměňovací návrh pod písmenem C2. Souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 13. Přítomno 161. Pro hlasovalo 127, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Pozměňovací návrh pod písmenem C3. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 14. Přítomno 161. Pro hlasovali 3, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Pozměňovací návrh pod písmenem C4. Souhlasné stanovisko. (Ministr souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 15. Přítomno 161. Pro hlasovalo 127, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Poslední je pozměňovací návrh pod písmenem C4. (Nesouhlasné hlasy.) Pardon. Dostali jsme se k bodu D, kdy došlo k dohodě, že budeme hlasovat po bodech, s tím, že bod D4 již byl schválen. Bude to postupně D1, D2, D3, D5 a D6.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě poslanec Doktor bude hovořit.

 

Poslanec Michal Doktor: Chápu, pane zpravodaji, že přání je otcem vaší myšlenky, ale nedovedu pochopit, jak vám mohou pozměňovací návrhy pod bodem D2 splývat v jeden jediný.

 

Poslanec Jan Mládek: Budu vstřícnost sama. Byť to nebylo v původní proceduře, bude tam D1a, D1b podle varianty 1 nebo varianty 2. Myslím, že odmítneme variantu první i druhou, ale můžeme to panu kolegovi odhlasovat samostatně.

Dáme hlasovat o variantě D1a - první varianta. Záporné stanovisko. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 16. Přítomno 160. Pro hlasovalo 43, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Další hlasování bude D1b - druhá varianta. Záporné stanovisko. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 17. Přítomno 160. Pro 47, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Rovněž bod 2 rozdělíme na a, b, čili to bude D2a - první varianta. Záporné stanovisko. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18. Přítomno 160 poslanců. Pro hlasovalo 44, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále budeme hlasovat o návrhu D2b - druhá varianta. Záporné stanovisko. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19. Přítomno 160. Pro hlasovalo 46, proti 103. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP