(13.40 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Jinými slovy, proč považuje za fér, aby při přijímání této normy byly nadměrně zatíženy i rozpočty krajské a rozpočty komunální, a jak chce obhájit fakt, že v důsledku tohoto návrhu a odmítnutí návrhu pana poslance Kocourka budou tyto krajské a komunální rozpočty v příštím roce v rekordním deficitu 9 miliard korun.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozprava neprobíhá. Já bohužel nemohu vyvolat nikoho bez přednostního práva. (Hluk a námitky v sále.) Ministr měl pouze závěrečné slovo.

Zazněla všechna slova, která měla zaznít, a nyní prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, pak přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

Přece jenom se ještě hlásí pan poslanec Kováčik, kterému musím udělit slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já se omlouvám, pane předsedo, omlouvám se i kolegovi Mládkovi, že jsem ho vyhnal od mikrofonu, ale v odpovědi na závěrečné slovo pana ministra Sobotky musím uvést, že nikoliv všechny varianty byly rozpočtově záporné. Jedna z těchto variant byla rozpočtově plusová, čili pozitivní, a bylo to ono páté daňové pásmo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď už snad může pan zpravodaj nám sdělit, jak budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout hlasovací schéma a poprosil bych o jeho odhlasování, aby nevznikly nějaké pochybnosti.

Můj návrh je takový. Poprvé by měly být odhlasovány legislativně technické návrhy, které byly předneseny poslanci Gongolem, Doležalem, Mládkem, Vlčkem a Kocourkem. Dále potom odhlasovány pozměňovací návrhy P1, P2, D4, neboť tyto pozměňovací návrhy pozměňují návrh rozpočtového výboru, poté bychom hlasovali celý návrh rozpočtového výboru, poté návrh poslance Gongola pod písmeny B1, B2, B3, B4, dále pak návrh poslance Koudelky, opět jednotlivě C1, C2, C3, C4, dále návrhy poslance Doktora, jednotlivě D1 - D6  za předpokladu, že D2, D3 nebude nehlasovatelné a D4 budeme hlasovat jako první. Dále pozměňovací návrhy kolegy Vrbíka E1, E2, E3 a E5, návrh E4 je podle mého názoru nehlasovatelný. Dále návrh pod písmenem F poslance Kvapila, dále návrh poslance Suka pod písmenem G, poslance Svobody pod písmenem H. Návrh poslance Ostrého, pokud bude schválen návrh rozpočtového výboru, bude nehlasovatelný, případně ho budeme hlasovat, dále pak návrhy poslance Doležala J1 a J2 dohromady, J3 zvlášť, J4 zvlášť, dále potom jednotlivě K1 a K2 poslance Suchánka, návrh L poslance Kořistky, návrhy M1 - M6 poslance Vlčka dohromady, návrh pod písmenem N kolegy Hovorky, O1 - O4 kolegy Schlinga, potom pod písmenem Q návrh kolegy Janečka a návrhy R1, R2, R3 samostatně kolegy Kocourka.

Toto je návrh hlasovací procedury a prosil bych o její potvrzení, případně o připomínky k tomuto návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsou nějaké připomínky? Pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Já bych chtěl poprosit, jestli by šlo hlasovat u R3 o prvních dvou bodech, čili 1, 2, samostatně a 3, 4 rovněž samostatně. Je to pozměňovací návrh poslance Kocourka.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Co na to říkáte, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Mládek: Ano, já myslím, že tady není žádný rozpor. Návrhy kolegy Kocourka R1 až R4 budeme hlasovat po bodech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: R1 až R3?

 

Poslanec Jan Mládek: Pardon, R1 až R3 po bodech, jednotlivě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je v tom shoda. Ještě pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Můj návrh zněl, aby R3 bylo rozděleno na dvě hlasování, a sice jednička a dvojka společně a trojka a čtyřka společně. Myslím, že tomu nic nebrání.

 

Poslanec Jan Mládek: Pane předsedající, chtěl bych požádat navrhovatele, jestli s tímto rozdělením na R3a) a R3b) souhlasí. Pokud s tím souhlasí navrhovatel, tak s tím nemám problém. Navrhovatel nesouhlasí. Čili dal bych hlasovat o původním návrhu, nebo chce kolega Gongol nechat hlasovat?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Podmínka je souhlas navrhovatele. Pokud navrhovatel nesouhlasí, tak my nemůžeme proti jeho vůli to měnit.

Ptám se, jestli ještě někdo má něco k proceduře, která byla navržena. Pokud ne, tak budeme o proceduře hlasovat, protože byla hodně komplikovaná. Budeme hlasovat o proceduře, která byla navržena zpravodajem. Snad ji není třeba číst znovu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, proceduru akceptovat, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 162 poslanců pro 106, proti 5. Návrh procedury byl přijat.

 

Můžeme nyní podle ní postupovat. Požádal bych zpravodaje, aby vždy přednesl jednotlivý pozměňovací návrh a pak se k němu vyjádřil ministr i zpravodaj.

 

Poslanec Jan Mládek: První bod. Navrhuji hlasovat o všech legislativně technických návrzích. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technické změny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 162 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat mé pozměňovací návrhy P1, P2 a pozměňovací návrh kolegy Doležala D4 dohromady. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 162 poslanců pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Tímto hlasováním jsme z návrhu rozpočtového výboru vypustili body A3, A11, A12, A40, legislativně technickým hlasováním A54 a modifikovali jsme bod A51. S touto změnou budeme teď hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem A, rozpočtový výbor. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadoví číslo 7 z přítomných 162 poslanců pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP