(16.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Nejvýznamnějším z těchto projektů, který je realizován právě na základě doporučení, je přechod na elektronický prodej letenek, který ČSA v minulosti neměly rozvinutý. Byla to jedna z oblastí, kde tato společnost výrazně ztrácela za svojí konkurencí. Tento projekt byl spuštěn v letošním roce a přináší výrazné nárůsty prodeje touto formou. Je to prodej, který je samozřejmě efektivnější než ty jiné formy distribuce letenek, a ČSA tady dohánějí ztrátu, kterou získaly v uplynulých letech na své konkurenty.

Přes uvedené iniciativy, které směřují ke snížení ztráty a k co nejlepším ekonomickým výsledkům, a skutečně cílem zástupců státu v dozorčí radě je vyvíjet maximální tlak na management společnosti pro to, aby ztráta v letošním roce byla co nejmenší, i přes tento tlak je v tuto chvíli zřejmé, že hospodaření ČSA v roce 2005 skončí se ztrátou podobně jako u jiných srovnatelných leteckých společností. Není to jenom specifikum ČSA. Již jsem zmínil, že několik společností, které jsou členem aliance Sky Team, muselo vyhlásit úpadek. A například minulý týden oznámila letecká společnost Austrian Airlines, která je členem konkurenční aliance, to, že v letošním roce také očekává ztrátu ze svého hospodaření právě v důsledku těchto vnějších vlivů. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ano. Děkuji. Omlouvám se.

Chtěl bych říci, že podle mého názoru a podle mých informací je strategie ČSA srovnatelná s nejlepší doporučovanou praxí v této oblasti. A transformace společnosti, která byla ve svých počátcích spojena s těmi vyššími náklady na poradenství, podle mého názoru vytváří předpoklady pro to, aby v následujícím období společnost dosahovala maximálně lepších ekonomických výsledků.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také. Prosím pana poslance Ivana Langera, který má ještě minutu na doplnění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, děkuji za obsáhlou odpověď, nicméně musím s lítostí konstatovat, že jste 99 % času na odpověď věnoval odpovědi na otázku, kterou jsem nepoložil. Já nezpochybňuji složitost situace, ve které se ocitl letecký průmysl obecně, nicméně moje otázka skutečně zněla, zda je pravdou, že management Českých aerolinií si najímá na běžná rozhodnutí konzultační firmy. Zajímá mě odpověď na otázku, kolik finančních prostředků České aerolinky vynakládají na služby poradenských firem, a to jakých a za co, a jakou roli hrají tyto náklady na letošních ztrátách Českých aerolinek. Mně nejde o dílčí jednotlivý projekt, o kterém vy jste hovořil, mně jde o kontinuální dlouhodobé kontrakty, zajímá mě jejich výše, tak abychom si mohli udělat závěr, jestli je management Českých aerolinií způsobilý, či nikoli, a nakolik se jeho způsobilost či nezpůsobilost podílí na ekonomických výsledcích Českých aerolinií.

Pokud mi neodpovíte ani teď, tak mi nezbude nic jiného než se zeptat příště.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ještě, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, já v tuto chvíli nedisponuji touto informací. Ale přirozeně jsem připraven na základě vaší dnešní interpelace požádat České aerolinie, aby sdělily tyto informace Ministerstvu financí, požádám je o to, aby sdělily, jaké byly tyto náklady v roce 2004, jaké byly náklady v roce 2005. Podle mých informací tyto náklady byly vyšší zejména v tom uplynulém období, kdy se připravoval projekt transformace a hledaly se a identifikovaly ty projekty, ve kterých by se ČSA měly do budoucna rozvíjet, kam by do budoucna měly investovat, tak aby dosáhly lepších hospodářských výsledků.

Čili pokud jde o tuto vaši otázku, položím ji Českým aeroliniím oficiálně jako ministr financí a požádám je o poskytnutí informace, kterou bych vám poté následně poskytl písemnou formou. Přirozeně budu při té věci dbát na to, aby zde nebyly porušeny žádné zákony včetně obchodního zákoníku, protože se jedná o soukromou akciovou společnost, čili musíme počítat i s tím, že nakládání s těmito údaji je přece jenom určitým způsobem regulováno. Přesto požádám o maximum informací a pokusím se vám maximum informací písemnou formou poskytnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane ministře. To byla rozhodně poslední dnešní interpelace. Myslím si, že interpelací na členy vlády jsme si dnes užili a můžeme je s čistým svědomím ukončit.

Já děkuji vám, kteří jste vydrželi až do této chvíle, protože jsme vyčerpali i program sněmovny. Já vám pouze popřeji důstojné zítřejší oslavy 28. října. Příjemný víkend. Končím jednání sněmovny.

 

(Schůze byla ukončena v 16.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP