(15.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže můžeme, ptám se, ukončit tuto interpelaci? Zdá se, že ano. A můžeme pokročit k další. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Jan Klas, který se obrací na Františka Bublana ve věci neonacistického shromáždění 28. 10. v Praze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře vnitra, obsah mé interpelace je zcela jasný a kupodivu stručný.

Za prvé. Chci se vás zeptat, zda jsou podložené a pravdivé informace, které se týkají demonstrace před velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, kterou má v pátek neboli zítra 28. října roku 2005 mezi jedenáctou a třináctou hodinou pořádat neonacistická organizace zvaná Národní odpor. Demonstrace má být svolána jako určitá forma protestu proti zatčení Ernsta Zündela, jednoho z hlavních světových popíračů holocaustu. Soud s Ernstem Zündelem začíná 8. listopadu tohoto roku v Mannheimu.

Za druhé. Pane ministře, pokud jsou tyto informace pravdivé, jaká preventivní opatření jste přijal, aby shromáždění, jehož účel je sice zákonný, nepřerostlo v otevřenou obhajobu nacistického režimu?

Tyto dvě otázky vám pokládám z těch důvodů, že jsme již několikráte tuto problematiku probírali na zasedání výboru pro obranu a bezpečnost a vy sám jste uznal před svědky neboli členy výboru pro obranu a bezpečnost, že zásahy Policie České republiky v případě těchto extremistických akcí mají velké rezervy a že uvažujete o tom, aby velení v těchto akcích přebrali místo okresních ředitelů ředitelé krajští.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Nyní prosím pana ministra Bublana, aby na ni reagoval. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane poslanče, to, co jste řekl, musím dosvědčit. Skutečně se chystá demonstrace zítra od jedenácti do třinácti hodin před zastupitelským úřadem Spolkové republiky Německo. Tuto demonstraci ohlásil pan Tůma a motiv té demonstrace je demonstrace za Ernsta Zündela, podtext je Do boje za svobodu slova.

Víte, že podle našeho právního řádu se demonstrace pouze ohlašují a příslušný obecní úřad nebo v tomto případě magistrát může tuto demonstraci zakázat, pokud k tomu má nějaký důvod. Ty důvody mohou být různé, že třeba v tu dobu se tam koná nějaká jiná akce anebo že by ta demonstrace svým obsahem mohla být považována za něco, co by nasvědčovalo nějaké signály, které by mohly být projevem nějaké rasové nebo jiné nesnášenlivost. V tomto případě se tak nestalo, i když já se přiznám, že možná, kdybych byl na místě toho, kdo rozhoduje na tom magistrátu, že bych asi váhal a případně bych tu demonstraci zakázal, což samozřejmě ten magistrát může. Nevím, možná že úředníci na magistrátu neměli ty potřebné informace, protože tak jak jste zde správně uvedl, tento revizionista nebo jak ho nazvat byl už dvakrát vězněn za tyto projevy. Napsal knížku, kde zpochybnil holocaust. Celý ten jeho život je vlastně provázen tím, že zpochybňuje holocaust během druhé světové války. On má takové teze, jako že je to pouze poválečná propaganda, že nic z toho se nestalo. Dokonce zpochybňuje i ten plyn, kterým byli Židé v koncentráku popravováni, atd. Teď v tuto dobu byl zadržen a 8. listopadu má mít v Německu soud, proto je ta aktivita jeho příznivců v tuto dobu takto silná.

V tomto já se přidávám k tomu, co jste řekl. Je to skutečně demonstrace, která by u nás být nemusela. Bohužel v té zákonné lhůtě se jaksi nedošlo k tomu zákazu nebo k tomu oznámení, že by se ta demonstrace nepovolovala nebo že se zakazuje, takže ona proběhne. Možná je to také dáno tím, že demonstrovat za svobodu slova se nikomu nezdálo být nějak podezřelé nebo protizákonné.

Teď k těm opatřením. K zajištění veřejného pořádku na den 28. října byl vydán ředitelem správy hlavního města Prahy rozkaz a tam jsou přijata potřebná opatření k tomu, aby byl udržen veřejný pořádek v hlavním městě Praze. Ono těch manifestací bude několik. Bohužel je jich dost velké množství, takže síly policie se budou muset rozložit na několik míst. Já nepředpokládám, že všechny demonstrace budou tohoto typu, většina jich asi proběhne klidně a nebude tam žádný problém, ale zde problém očekáváme, takže tam skutečně pošleme co největší počet lidí a i to vedení toho zásahu bude na úrovni. Teď vám z hlavy neřeknu, na jaké úrovni to bude, ale skutečně to budou lidé, kteří tomu rozumějí a kteří budou schopni posoudit, zda při té manifestaci nedochází k projevům, které by nasvědčovaly nějakou rasovou nebo jinou nenávist, zda tam nedochází k prosazování myšlenek neonacismu, to je docela důležité, a další doprovodné jevy. A potom ta druhá věc, a toho se trošku děsím, protože zase někteří aktivisté, kteří stojí na té opačné straně, resp. na té správné straně, pokud to tak mohu říci, vyzývají k takové protidemonstraci, ale na stejném místě. A já se bojím střetu těchto dvou skupin, aby tam potom policie nebyla pouze na to, že by jaksi oddělovala tyto dvě skupiny. A tam v tu chvíli se už těžko rozlišuje, kdo a jak se projevil.

Takže spíše jestli bych mohl udělat z tohoto místa nějakou výzvu, aby ti, kteří nesouhlasí s touto demonstrací, mají samozřejmě právo se projevit, já jim to neubírám, aby pokud možno to třeba udělali na nějakém jiném místě, aby skutečně nedocházelo k přímému fyzickému střetu těchto dvou skupin. Policie tam samozřejmě bude od toho, nejenom aby zabránila těm střetům - (Předsedající upozorňuje na čas.) - ale také od toho, aby monitorovala, zda u této ohlášené demonstrace nedochází k porušení práva.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme vystoupení pana ministra. Prosím pana poslance Klase, aby ještě využil času, který má k dispozici.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, jenom doplňující informace pro pana ministra vnitra. Já jsem předpokládal, že ji bude znát. Odpůrci tohoto shromáždění plánují na stejném místě shromáždění od deseti hodin s tím, že by do začátku té další demonstrace mělo být ukončeno, takže doufejme, že celá akce proběhne v klidu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji a pravděpodobně mohu ukončit… Nebo ještě pan ministr může vystoupit, pokud ještě…

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, kterou jsem předtím zapomněl říci. Ty informace o tomto revizionistovi jsou ve výroční zprávě Ministerstva vnitra v roce 2001, kde je popsán jeho život i to napojení na ostatní skupiny. Není to nic, s čím by se třeba veřejnost nemohla seznámit. Trošku mě mrzí, jak jsem předtím říkal, rozhodnutí magistrátu, že s těmito informace nepracovali.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Děkuji, pane ministře. Tuto interpelaci končím. A nyní žádám paní poslankyni Alenu Páralovou, která je vylosovaná jako pátá a má v úmyslu interpelovat ministra Zdeňka Škromacha ve věci realizace projektů EQUAL ze zdrojů ESF, aby přednesla svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP