(10.50 hodin)

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl jsem právě vyzvat pana ministra zdravotnictví, aby nám k tomu řekl svůj názor. Děkuji.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážené dámy a pánové. Sledoval jsem pozorně probíhající diskusi. Někdy jsem si připadal, že opět je doba Galilea Galileiho apod. a že ještě stále se otáčí Slunce kolem Země. Ale budiž.

Myslím si, že tady vycházíme jednoznačně z nejmodernějších vědeckých poznatků. Nakonec i Akademie věd, která je určitě uznávanou institucí, a předpokládám, že i naši kolegové z KDU-ČSL takovouto instituci uznávají, se ztotožňuje s tímto zákonem a s těmi lhůtami, které tady byly uvedeny, apod. Myslím, že je to věc, která si určitě zaslouží podrobnou odbornou debatu, a domnívám se, že výbor je tím správným prostředím, kde by tyto debaty měly široce zaznít i po té stránce odborné.

Každopádně rozumím námitkám některých kolegů, protože vycházejí z jejich vidění světa a to samozřejmě je realita, která prostě existuje. Na druhé straně chceme-li, aby věda šla dopředu, je potřeba, aby věci, které nejsou v rozporu s etikou, a o tu zde jde, nikoliv asi o věcnou stránku problému, tak je to samozřejmě věc svědomí každého poslance, a myslím si, že podle toho bude i rozhodovat.

Já osobně doporučuji propustit tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Vystoupí Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Musím reagovat na pana ministra zdravotnictví, když řekl, že jde o vědecký problém, a vzpomenul nějaké historické konsekvence. Bylo by možná dobré - pan ministr to možná neví - si uvědomit, že i ve vědě, v té poctivé badatelské vědě, existují etické nepřekročitelné normy. Řeknu to a znovu na to upozorním.

Například při výzkumu farmak existují přísné normy, kdy je a kdy není možno ten který pokus provést. Je potřeba provést mnoho a mnoho a mnoho pokusů, než je vůbec možno poprvé podat lék člověku. Z hlediska vědeckého by samozřejmě bylo nejjednodušší, když najdeme nějaký preparát, když najdeme nějakou látku a chtěli bychom jaksi rychle poznat, jestli funguje, nebo ne, tak ji rozdat skupině osob, a věděli bychom, jaká je padesátiprocentní dávka smrtelná, jaká je sedmdesátiprocentní, zdali lék je účinný, či ne. A byl by to postup, který se v určitých etapách lidstva, zvláště v Německu, uplatňoval. Ale moderní věda skutečně respektuje etiku a ví, že některé pokusy v určitých stadiích na lidech jsou nepřijatelné, že věda musí poctivým bádáním a obrovskou prací dojít až do bezpečného stadia, kdy si může být jista, že nemůže dojít k poškození života, a pak je samozřejmě možno o těchto věcech hovořit. A jak říkám, věda sama, říkám ta poctivá věda, má své etické mantinely a často, než se objeví preparát, než se dostane na pulty lékáren, tak to trvá mnohdy pět, šest, osm let. Tak dlouho poctivá věda musí pracovat, než si dovolí něco poskytnout přímo člověku.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Hovořit bude Jiří Karas s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Karas: Dámy a pánové, já bych si dovolil jenom upřesnit. Pokusy na živých lidech neprováděl Galieo Galilei, ale byl to dr. Mengele. A to s požehnáním předních německých univerzit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. V tuto chvíli, rozhlížím se, nikdo nechce vystoupit, takže končím rozpravu. Je prostor pro závěrečné slovo paní ministryně, chce-li vystoupit, a pak budeme hlasovat o návrhu.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ve velice obsáhlé diskusi tady zazněla celá řada opravdu velice silných slov, a věřte mi, že bych na ně dokázala odpovědět slovy stejně silnými. Asi bych mohla vzpomenout celou řadu historických konsekvencí, což by se nemuselo všem v této Sněmovně líbit, ale já si myslím, že bych tím zbytečně vyvolávala diskusi těch, kteří mají právo vystoupit mimo rozpravu, která by zbytečně tuto Poslaneckou sněmovnu zdržovala. To znamená, že si takováto historická ohlédnutí odpustím. Pokusím se tedy být naprosto věcná.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Janeček řekl, že pan poslanec Jičínský zde podporuje většinový pocit , že tento zákon napomáhá vědě. A já bych chtěla říci, že tento většinový pocit je pocitem správným, protože tento návrh zákona skutečně vědě napomáhá.

Vzpomínám si na diskusi, která proběhla ve vládě, kdy někteří ministři KDU-ČSL nakonec přiznali, že svým způsobem by i dokázali rozumět tomuto zákonu, ale že pro ně tím základním problémem je to, že vůbec vznikají embrya, která zbývají při asistovaném porodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Reprodukci.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Zde se hovoří celou dobu o výzkumu na živé bytosti. Bylo zde řečeno, že může dojít k poškození anebo zničení zárodku. Ano, to je pravda a to v žádném případě nepopírám. Nicméně zárodek, který může být poškozen anebo zničen, je zárodek, který by byl zničen v každém případě, protože se jedná o zárodek, který po asistovaném porodu nemá šanci být umístěn a nemá šanci se narodit. Znamená to tedy, že my se vydáme jednou, anebo druhou cestou. Buď takovýto zárodek nebude využit nijak, nebo takovýto zárodek bude využit k vědeckému zkoumání.

Já osobně jsem přesvědčena, že naši vědci - a musím říci ze všech jasných statistik, že náš medicínský výzkum skutečně patří k výzkumům špičkovým - jsou schopni za předpokladu, že bude schválen takovýto zákon, pomoci velkému množství lidí s jejich zdravotními problémy.

V naší vědě samozřejmě existují etické normy. Existují velmi silné etické normy a existuje mimo jiné také etický kodex vědeckého výzkumu, který byl schválen vládou a který je v rámci výzkumu a vývoje použit.

Uvědomte si, prosím, vážení odpůrci tohoto návrhu zákona, že pakliže by tento návrh byl zamítnut, nedojde ani k regulaci toho, že nedovolené použití lidského genomu se stane trestným činem a že takovýto výzkum i jeho zneužití budou zásadním způsobem zákonem chráněny.

Pan poslanec Karas zde ve svém velmi emotivním vystoupení řekl, že budeme všichni rozhodovat o životě a smrti a že každý, kdo bude hlasovat proti zamítnutí tohoto návrhu zákona, hlasuje o smrti. Kolegyně a kolegové, jsou to opravdu silná slova. Mohla bych na ně odpovědět tím, že budeme hlasovat o životě a smrti, ale zcela naopak, protože přijetí tohoto zákona a pokračující vědecký výzkum může život přinést. Byla by to demagogie, stejně jako byla demagogie slova pana poslance Karase. Pakliže tento návrh zákona bude schválen, dá vědcům možnost napomoci v léčbě lidí. A to bezesporu není málo a toto tvrzení v žádném případě není demagogické.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Přes veškeré ideologické i náboženské výhrady některých poslanců vás žádám o možnost postoupení tohoto návrhu zákona do druhého čtení. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Petře Buzkové. Nyní vás všechny odhlásím, poprosím o novou registraci.

Hlásí se předseda klubu KDU-ČSL Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ne, vážený pane předsedající, nebudu si brát přestávku, já jenom kratičce zareaguji jako člověk, který má právo vystoupit. A chci upozornit paní ministryni školství, že z úst poslanců KDU-ČSL nezazněl žádný náboženský argument. My jsme zcela argumentovali problémy, které jsou z oblasti etiky, které jsou z oblasti vědy, ale žádné náboženské argumenty jsme nepoužívali. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP