(15.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli ještě někdo z těch, co mohou vystoupit, ale doufám, že končíme tuto diskusi.

Měli bychom přistoupit k hlasování návrhů, které zde zazněly a které je třeba odhlasovat. Ještě jednou zazvoním na poslance, kteří jsou mimo sněmovnu, aby se dostavili do jednací síně. Návrhy z grémia jsme odhlasovali. Budeme hlasovat o vašich návrzích, jen co se všichni přihlásí.

 

První návrh, který tady zazněl, byl návrh pana poslance Krákory, a to byl návrh vyřadit z pořadu této schůze bod číslo 90, což jsou veřejná nezisková zdravotnická zařízení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit bod číslo 90 ze schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 187 přítomno 171 - pro hlasovalo 103, proti 35. Návrh pana poslance Krákory na vyřazení byl přijat.

 

Pak tu byla paní poslankyně Šojdrová. Jí vlastně šlo o to, aby se na čtvrtek tento týden zařadily body 89 a 104. Paní poslankyně souhlasila s tím, aby se o jejích bodech hlasovalo potom, co se rozhodne o těch, které - a to byl návrh pana poslance Krause, který v této chvíli po vetu ODS je nehlasovatelný. Pak návrh paní místopředsedkyně Němcové. Já o něm nechám hlasovat, aby se dalo hlasovat o těch vašich.

 

Paní místopředsedkyně Němcová navrhovala, aby bod 121, vlastnické vztahy k půdě, se zařadil jako čtvrtý bod na čtvrtek po pevně zařazených bodech. Je to tak? Ano. Takže 121, vlastnické vztahy k půdě, jako čtvrtý bod po pevně zařazených bodech tento čtvrtek. Je to jasné? Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení bodu 121 jako čtvrtý bod ve čtvrtek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 188 přítomno 175 poslanců - pro hlasovalo 59, proti 18. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ještě odhlasujeme návrh poslankyně Šojdrové. Jedná se o body čtvrtý a pátý ve čtvrtek tento týden, jsou to body 89 a 104. Bod 89 - evidence psů, bod 104 - poslanecký návrh, vysoké školy. Tyto dvě věci na čtvrtek jako čtvrtý a pátý bod pevně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 189 přítomno 175 poslanců. Pro hlasovalo 66, proti 49. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dovolil bych si na chvíli přerušit naše jednání a chtěl bych přivítat v naší Sněmovně místopředsedu Sejmu Litevské republiky pana Vilase Gedvilase a předsedu výboru pro evropské záležitosti. (Potlesk.) Srdečně vítám a přeji příjemný a užitečný pobyt v České republice.

 

Pan poslanec Pavel Severa navrhoval bod 231, služební poměr, projednat zítra, zařadit ho za pevně zařazené body jako čtvrtý bod za pevně zařazené třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 190 přítomno 175 poslanců, pro hlasovalo 63, proti 74. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pak je tu návrh pana poslance Vidíma, který se týká bodu 207 - požadavek vyřadit tento návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2006, vyřadit ho z programu schůze. 207 vyřadit.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 207, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 191 přítomno 175 poslanců, pro hlasovalo 166, proti žádný. Návrh na vyřazení bodu byl přijat.

 

Návrh pana poslance Krause není hlasovatelný, protože jsem obdržel veto klubu ODS na zařazení nového bodu, tisk 1040. Veto je řádně podáno, takže tento bod hlasovat nelze.

 

Další je návrh pana poslance Kubinyiho. Týká se bodu číslo 117. Je to poslanecký návrh, zákon o právu občana na informace o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních. Pan poslanec Kubinyi navrhuje tento bod zařadit pevně na úterý dvacátého pátého příští týden jako šestý pevně zařazený bod. Takže 117 jako bod pevně zařazený v úterý dvacátého pátého.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 192 přítomno 175 poslanců, pro hlasovalo 125, proti 10, takže tento návrh byl přijat a bod jsme pevně zařadili.

 

Nyní byl návrh pana poslance Talíře a to byl návrh, který se týká bodu 14 - provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pan poslanec Talíř navrhuje vyřadit tento bod z pořadu této schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP