(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dámy a pánové, zahajuji naše dnešní odpolední jednání a budeme začínat hlasováním o usneseních, která byla přednesena včera při projednávání odpovědí na písemné interpelace (bod 226).

Na pořad jednání 48. schůze PS byly předloženy tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze PS. Včera 13. října proběhly rozpravy ohledně všech tří odpovědí a projednávání bylo vždy přerušeno po uzavření rozprav před hlasováním. Nyní se tedy vyrovnáme s hlasováním o jednotlivých návrzích interpelujících poslanců. Samozřejmě že předtím, než přistoupíme k hlasování, tak vás všechny odhlásím.

 

Za prvé. Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda odpověděl na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci vyjadřování ve vztahu ke Kubě, sněmovní tisk 1143. Poslanec Karel Vymětal navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s jeho odpovědí na tuto interpelaci.

Já se ještě pokusím vás všechny přivolat, všechny ty, kteří chtějí hlasovat o návrzích usnesení, které byly předneseny při projednávání bodu odpovědi na písemné interpelace.

Paní poslankyně Kateřina Konečná má náhradní kartu číslo 12.

Ještě jednou zopakuji první bod: Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda odpověděl na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci vyjadřování ke Kubě, sněmovní tisk 1143. Poslanec Karel Vymětal navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s jeho odpovědí na tuto interpelaci.

 

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 85 poslanců pro návrh hlasovalo 30, proti 29. Návrh tedy nebyl přijat.

 

Za druhé. Ministr obrany Karel Kühnl odpověděl na interpelaci poslance Petra Nečase ve věci budoucnosti kapacit soustředěných do odboru průzkumných systémů a odboru zbraňových systémů divize VTUVM Slavičín, sněmovní tisk 1145. Poslanec Petr Nečas navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s jeho odpovědí na tuto interpelaci.

 

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 96 pro bylo 24, proti 29. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

A za třetí. Ministr obrany Karel Kühnl odpověděl na interpelaci poslance Petra Nečase ve věci péče o válečné veterány, sněmovní tisk 1146. Poslanec Petr Nečas navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s jeho odpovědí na tuto interpelaci.

 

A já nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 101 poslanců pro návrh hlasovalo 25, proti 25. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

 

Já vám děkuji. A tím jsme se vyrovnali s tímto přerušeným bodem. Budeme nyní pokračovat podle našeho schváleného programu, a to bodem

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb.,
o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 950/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany pan Karel Kühnl. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předmětný návrh zákona o Vojenské policii byl vypracován na základě potřeby úpravy pravomocí Vojenské policie. Jenom připomínám, že Vojenská policie plní velice specifické úkoly v rámci Armády ČR, úkoly, které jsou do značné míry odlišné od úkolů jiných součástí ozbrojených sil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP