(10.20 hodin)

Poslanec Tomáš Hasil: První návrhem by mělo být hlasování, které máte v materiálu 876/2 pod písmenem B, v podstatě jsou to legislativně technické úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Stanoviska? (Ministr i zpravodaj stanovisko souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 111. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 111 z přítomných 175 pro 136, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou zprávu. Jsou označeny písmenem A a vlastně v tuto chvíli jsme udělali tu legislativně technickou úpravu tím předešlým hlasováním. Takže s touto technickou úpravou u písmene A.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanoviska? (Ministr i zpravodaj stanovisko souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 112. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 112 skončilo. Přítomno 175 pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Nyní budeme hlasovat o návrzích, které jsou pod písmenem C. Začneme písmenem C1. Jsou to návrhy pana poslance Ludvíka Hovorky. U C1 souhlasné stanovisko. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 113, z přítomných 175 pro 63, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2. - Tam při hlasování, protože prošel návrh výboru, se změní číslování, pakliže bychom ho přijali, tzn. nebude tam číslování písmenem d), tak jak bylo navrženo panem poslancem Hovorkou, ale odstavec bude pod písmenem c). Na to upozorňuji. Je to legislativně technická úprava, která by vznikla automaticky s kladným odhlasováním tohoto zákona. Stanovisko souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 114, přítomno 175 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Hlasujeme o písmenu C3. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 115, přítomno 175 pro 5, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Hlasování o C4. Stanovisko souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 116. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 116, přítomno 175 pro 159, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Hasil: To je podle mého názoru veškeré hlasování a teď by mělo následovat hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), podle sněmovního tisku 876, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím stanoviska. (Předkladatel i zpravodaj: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 117. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 117, přítomno 175 pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že s návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a děkuji také panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat je bod číslo

 

60.
Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 921/ - třetí čtení

 

Ke stolku zpravodajů zvu navrhovatele pana poslance Tomáše Kvapila a zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana kolegu Toma Zajíčka. Pozměňovací návrhy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 921/4.

Otvírám rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Ptám se na přihlášky z místa. Nejsou žádné, proto rozpravu končím.

Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích a já požádám pana zpravodaje, aby nás do tohoto hlasování uvedl.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych k tomuto sněmovnímu tisku 921, který máme ve třetím čtení, přečetl po shodě s legislativou ještě dvě legislativně technické úpravy, které se týkají této předlohy. Především, protože se váží ovšem k pozměňovacím návrhům pana kolegy Haška, pravděpodobně je předložím Sněmovně až po jejich eventuálním schválení. K tomuto sněmovnímu tisku byl předložen jeden pozměňovací návrh, o kterém jsem teď právě mluvil. Je uveden ve sněmovním tisku 921/4. Podle mého soudu pozměňovací návrhy, které jsou v tomto sněmovním tisku pod písmeny A1 až A9, tvoří jeden funkční celek, a proto je budu doporučovat hlasovat jedním hlasováním. To druhé hlasování poté by byly legislativně technické úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, já souhlasím s tímto postupem, ovšem zeptám se, zda proti němu nemá někdo námitku, protože pravděpodobně, pokud jsem dobře rozuměla, tak k té legislativně technické je potřeba uvést až ve chvíli, kdy budou případné návrhy schváleny. Pokud tedy není námitka proti tomuto postupu, tak se jím budeme řídit. Já ještě přivolám naše kolegy a domnívám se, že o této proceduře, pokud opět nebude námitka, nemusíme dát hlasovat, protože se v podstatě jedná o jediné hlasování.

Teď vidím ale už, že kroutí hlavou, a čekala jsem, že to udělá, pan kolega Vymětal, protože procedurálně nám řekne, že měly být legislativně technické předneseny v rámci rozpravy, což se nestalo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já se domnívám, protože když je uzavřena rozprava, tak po rozpravě nelze nic navrhovat. Takže bych doporučoval, aby se znovu otevřela rozprava, aby pan zpravodaj přednesl legislativně technické změny, a potom se samozřejmě může o nich hlasovat. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP