Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. října 2005 v 9.03 hodin

Přítomno: 193 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Milé kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré ráno a s tímto přáním zahajuji druhý jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste použili tyto žluté kartičky k tomu, abyste elektronickou cestou potvrdili vaši přítomnost v tomto sále, a to buď kartičky, které jsou dočasně ve vašem vlastnictví, nebo vám byly propůjčeny jako náhradní, tak jako tomu bylo u pana kolegy Pospíšila, který má náhradní kartu číslo 35.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání do zahájení dnešního jednání požádali tito kolegové a jedna kolegyně: pan poslanec Jaroslav Gongol, který je na zahraniční pracovní cestě ve Vietnamu, opačným směrem zamířila paní kolegyně Hamplová, která je na zahraniční pracovní cestě v Bruselu, a ze zcela jiných důvodů, a to z důvodu nemoci, se omlouvá pan kolega Robert Kopecký.

Ze členů vlády se omlouvá ministr vnitra František Bublan, který je na jednání ministrů pro justici a vnitro v Lucemburku.

Dnes bychom se měli zabývat bodem číslo 7 - projednáváním státního rozpočtu, a poté pokračovat pevně zařazenými body 5 a 6. Nicméně úvodní zahřívací půlhodinka je věnována procedurálním návrhům. A již vidím první aktéry této části jednání: pan kolega Severa, pan kolega Melčák a pan předseda volební komise.

 

Poslanec Pavel Severa: Dobrý den, dámy a pánové. Já mám jenom maličkost. Včera jsme zařadili - předřadili třetí čtení a vrátili jsme služební zákon do čtení druhého. Já si teď dovoluji po dohodě s panem ministrem vnitra navrhnout zařazení tohoto druhého čtení na zítra ráno jako první bod. Jde o to, co jsem říkal, formalitu, která nám zabere zhruba pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je opět ona praxe pevného zařazování. Správné zařazení by mělo být na závěr bloku druhých čtení. Nicméně zjevně se jedná o zvlášť odůvodněný případ.

Pan kolega Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedající, za udělení slova. Dobré ráno, vážené kolegyně, dobré ráno, vážení kolegové. Dovolte mi přednést procedurálně návrh na pevné zařazení bodu číslo 71 programu naší schůze, kterým je novela zákona o regulaci reklamy, sněmovní tisk 957, třetí čtení, a to na pátek 14. 10. 2005 jako druhý bod dopoledního jednání, protože jako první bod máme zařazen bod programu 141. Důvodem pro tuto moji žádost je několikadenní zahraniční cesta pana ministra Milana Urbana na zasedání mezivládní česko-ruské komise v následujícím týdnu. Toto zařazení podle mých informací je projednáno také se zpravodajem panem poslancem Sehořem.

Děkuji vám všem za pozornost a za pochopení, že vyhovíte této žádosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan kolega Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Já bych požádal Poslaneckou sněmovnu o zařazení tří nových volebních bodů, které vycházejí z předchozích jednání jednak volebního výboru a jednak Poslanecké sněmovny. Včera volební výbor připravil návrh na volbu Rady České televize, dalších členů Rady České televize na doplnění.

Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, aby byl zařazen nový volební bod, a to je volba členů Rady České televize.

Dále Poslanecká sněmovna včera svým usnesením ustavila vyšetřovací komisi pro - ve zkratce - pro vyšetřování privatizace Unipetrolu a k této je zapotřebí ustavit vyšetřovací komisi jmenovitě a potom zvolit rovněž předsedu vyšetřovací komise. Žádám tedy o zařazení volebního bodu volba členů vyšetřovací komise pro Unipetrol - ve zkratce - a dalšího bodu, volba předsedy vyšetřovací komise pro Unipetrol.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na jaký termín?

 

Poslanec Pavel Hojda: Jedná se o tři nové volební body, do bloku voleb.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, termín prosím. A ještě si upřesňuji - volba členů komise, předsedy komise a rady…

 

Poslanec Pavel Hojda: Blok voleb jako takový je připraven na třetí týden, ale vzhledem k tomu, že bude zapotřebí vyšetřovací komisi ustavit poněkud rychleji a jednání volební komise bude zítra ráno, tak bych po jednání volební komise navrhl Poslanecké sněmovně, kdy by proběhla volba vyšetřovací komise a poté volba předsedy vyšetřovací komise. Pravděpodobně by to bylo v pátek tento týden s tím, že předseda by mohl být volen příští týden v úterý nebo ve středu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V pátek. Dobře. Další návrh - pan kolega Tluchoř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP