(19.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 55. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců 101 bylo pro, 34 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Kraus: I tento bod bude doplněn do původního zadání.

Dalším bodem je vyšetření, zda při tomto rozhodnutí o kupní ceně nedošlo k poškození minoritních akcionářů.

Opět se domnívám, že je to nadbytečné, protože už v předchozích i v dodatečně schválených bodech tento bod může být šetřen. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 56. Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, 102 bylo pro, 32 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Kraus: Dalším navrženým doplněním je vyšetření možných souvislostí privatizace Unipetrolu s aférou ředitele kabinetu premiéra Doležala, známou jako "pět na stole v českých". (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, nepokřikujte na pana poslance Krause.

 

Poslanec Michal Kraus: Nedoporučuji tento bod zařadit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 57. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Hlasovalo 172 poslanců, 99 bylo pro, 28 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Kraus: Posledním doplňujícím návrhem je vyšetření, jak a zda byla uplatněna sankce při odstoupení od smlouvy při prvním pokusu o privatizaci Unipetrolu, a. s. v roce 2002.

Opět se domnívám, že se jedná o nadbytečnou záležitost. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 58. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Hlasovalo 171 poslanců, 82 bylo pro, 26 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Kraus: Tím jsme se vyrovnali s hlasováním o pozměňovacích návrzích. Vzhledem k tomu, že body číslo 2, 3, 4, a 5 návrhu poslance Římana byly schváleny, znamená to, že se o tyto body rozšiřuje zadání vyšetřovací komise.

Doporučuji, abychom o původním hlasování ve znění schválených pozměňovacích návrhů hlasovali jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, chystám se k tomu, ale až poté, co dám slovo panu poslanci Pavlu Kováčikovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Omlouvám se, že krátce zdržím. Chtěl bych upozornit kolegy z poslaneckých klubů ODS a KDU-ČSL, že zřejmě teď nebo za krátkou chvíli budou mít poslední možnost revokovat své hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Římana, neboť tyto návrhy byly hlasovány spolu s naším poslaneckým klubem. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, není rozprava. K hlasování samozřejmě.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji za slovo. Chci jen oznámit, že při posledním hlasování o posledním "fousu" jsem hlasoval pro, ale na sjetině je křížek. Je to jen pro záznam, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je vám věřeno, že jste hlasoval pro svůj vlastní návrh. Nechť je to pro historii zaznamenáno.

V tuto chvíli budeme hlasovat o celku, tak jak jsme ho dotvořili v průběhu hlasování o návrzích poslanců Langera a Římana.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 59. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Ze 171 poslanců bylo pro 160, jeden byl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

Předpokládám, že pan poslanec Tlustý se hlásí s něčím jiným. V tuto chvíli má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, prosím vás ještě o trpělivost a vyslechnutí stanoviska poslaneckého klubu ODS k tomuto hlasování.

Za prvé mi dovolte konstatovat, že Poslanecká sněmovna nechce vyšetřovací komisi zadat vyšetření té nejdůležitější otázky, a to je odmítnutí vyšších cenových nabídek, které se v této privatizační kauze objevily, protože jádrem této privatizační kauzy je právě odmítnutí těchto vyšších nabídek. Byla-li poskytnuta jakákoli provize za sníženou cenu, stalo se to právě po odmítnutí těchto nabídek.

Dále mi dovolte konstatovat, že lhůta, ve které má komise pracovat, je evidentně nastavena tak, aby tato komise neměla časový prostor na vyšetření všech otázek. Tak je hlasováním, které proběhlo, zejména stanovisky klubu sociální demokracie, potvrzeno, že je to komise, jejímž úkolem je spíše celou kauzu zamlžovat než vyšetřovat.

Dovolte mi konstatovat, že fakta týkající se části tohoto případu jsme zveřejnili na minulé schůzi, a dovolte mi je zopakovat.

Za prvé je prokázáno, že předseda vlády Jiří Paroubek poslal svého bývalého vedoucího Úřadu vlády pana Zdeňka Doležela na jednání k bývalému předsedovi polské vlády.

Za druhé je prokazatelné, že součástí jednání, jak vyplývá z písemného zápisu, který pořídil velvyslanec České republiky v Polsku, bylo jednání o ceně, za kterou mají být vykoupeny akcie od minoritních akcionářů.

Za třetí je jasné, že bezprostředně po návratu tohoto vlivného vyjednávače Komise pro cenné papíry v pátek večer v nestandardním způsobu jednání schválila cenu 139 Kč, která byla nabídnuta minoritním akcionářům. Pak je také jasné, že v daný den cena na pražské burze výrazně převyšovala tuto částku.

Dámy a pánové, dovolte mi konstatovat, protože jsem v roce 1998 absolvoval školení americké komise pro cenné papíry, že v USA by na základě těchto prokázaných faktů byli všichni jmenovaní aktéři v tuto chvíli ve vyšetřovací vazbě. (Potlesk.)

Protože v České republice vyšetřovací orgány ještě ani nepodnikly první kroky, všimněte si, že pan Doležel, který požádal o pět na stole českých, nebyl nikým vyslechnut, a protože se nám stále a celé veřejnosti vysmívá nejen předseda vlády Paroubek, ale celá sociální demokracie, dovolte mi, abych oznámil, že podáme návrh trestního oznámení na současného předsedu vlády ČR pana Jiřího Paroubka a na bývalého vedoucího Úřadu vlády Zdeňka Doležela, a to pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému.

Paní a pánové, tím jsme vyčerpali vše, co bylo v tuto chvíli možno projednat. Zítra začneme v 9.00 hodin projednáváním prvního čtení zákona o státním rozpočtu. Těším zítra v 9.00 hodin na shledanou. Přeji vám hezký večer v Praze.

 

(Jednání skočilo v 19.18 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP