(16.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pan poslanec Lubomír Suk navrhuje bod 110 - je to zákon, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění - přeřadit za stávající bod 28, tedy na konec bloku druhých čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod 110 za pevně zařazené body v prvních čteních, za stávající bod 28? (Námitky v sále.) Aha, za všechny pevně zařazené body. Je to za všechny pevně zařazené body. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 37. Přítomno 178, pro hlasovalo 79, proti 5. Takže tento návrh přijat nebyl.

 

Je tu návrh pana poslance Tlustého - bod 140, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tento bod zařadit na čtvrtek. Který čtvrtek to byl? 13. 10., to znamená bod 140 zařadit na čtvrtek 13. 10. po pevně zařazených bodech ráno. Můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod 140 na čtvrtek? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38, přítomno 178, pro 68, proti 11. Návrh přijat nebyl.

 

A nyní pan poslanec Chytka navrhuje bod 153, to je zákon o úpadku, před bod 45. Bod 153 o úpadku před bod 45.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento posun, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 39. Přítomno 178, pro hlasovalo 79, proti 13. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pak tady byl pan poslanec Miloš Titz, který navrhoval zařadit nový bod, a ten bod bylo projednávání postupu rady v tom probíhajícím správním řízení vůči televizím Prima a Nova v souvislosti s pořadem reality show, proč nebyl ten pořad odsunut až po 22. hodině. Takže to téma je postup rady v probíhajícím správním řízení vůči televizím Prima a Nova ve věci reality show. Zařadit tuto zprávu… A s kým bychom to projednávali? Kdo by tu zprávu předložil? Petr Pospíchal? Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Můžete to prosím, pane poslanče, upřesnit, abychom se tady nedohadovali, jestli by to mohlo zaznít ještě přesněji? Vy jste navrhoval, aby to bylo zařazeno jako první bod bloku zpráv, ale komu to přesně adresujeme?

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, podle mého názoru je to Rada pro televizní vysílání, ta se zabývá programem. (Připomínky v sále.) Sorry, pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tím tedy oslovena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která by podala informaci o postupu rady v tom probíhajícím správním řízení. Může to být takto, pane poslanče? Doufám, že ano. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tento nový bod, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 40. Přítomno 178 poslanců, pro hlasovalo 86, proti 43. Návrh přijat nebyl.

 

Můžeme dál. Další návrh je pana poslance Miroslava Svobody. Pan poslanec Miroslav Svoboda navrhuje přesunout body 11 a 12 na zítra. Vlastně mu šlo jen o to, aby to bylo zítra. Trvá pan poslanec Svoboda na tom, aby se hlasovalo o tom, aby body 11 a 12 se projednávaly až zítra? Prosím, můžete to upřesnit?

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Ano, pane předsedo, trvám na tom, aby byly přesunuty body 11 a 12 v rámci bloku druhých čtení minimálně na zítra. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že je to nehlasovatelné. Je mi to líto. Ne, že by mi to vadilo, klidně bych to nechal hlasovat, ale nevím, jak o tomto hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Dobře, já ten návrh upřesním. Samozřejmě na úvod druhého bloku čtení zítra. Samozřejmě po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To také nedokážu - na úvod druhého bloku čtení zítra…

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Za pevně zařazené body zítra. Samozřejmě je to druhé čtení, tak v rámci bloku druhých čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže za pevně zařazené body zařadíme body 11 a 12. To by mohlo být. Dobře, za pevně zařazené body zařadíme zítra body 11 a 12.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro body 11 a 12 pevně zařadit za ty dosavadní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 41, přítomno 179, pro 89, proti 16. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pak je tu návrh… Zeptám se - pan poslanec Svoboda byl také předkladatelem návrhů 37, 38, 39, to je taky vaše? Ne, to byl Petr Šulák, omlouvám se.

 

Vážení kolegové, dovolte mi, abych se z tohoto místa teď omluvil předsedovi vlády Republiky Chorvatsko panu Ivu Sanaderovi, kterého jsem měl v těchto chvílích přijmout ve svých prostorách, ale to se mi nedaří, protože ještě nemáme pořad schůze. Dovolte mi, abych ho kromě té omluvy zároveň přivítal v Poslanecké sněmovně v České republice a popřál mu, ať je to užitečný a zajímavý pobyt. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP