(16.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže, je to jasné? Pan poslanec Kochan, ne Skopal. (Reaguje na poznámku z pléna.) Pan poslanec Kochan, zpráva o stavu českého zdravotnictví -pátek čtrnáctého, první bod jednání.

Zahajuji hlasování… Já ruším toto hlasování. Tady na mne syčí pan poslanec Kováčik, i když netuším proč. Prohlašuji hlasování za zmatečné. A vy, pane poslanče, máte nějaký důvod k tomu, mne takto…? Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, já se omlouvám, že jsem na vás zasyčel, ale neměl jsem již jinou možnost, neb jste se mým směrem delší dobu nedíval. Příště se tak nestane.

Mám problém - ne abych si vyslechl zprávu o stavu českého zdravotnictví, ale když chci hlasovat o zařazení tohoto bodu, rád bych slyšel, zpráva koho to bude. Vláda, ministr, pan kolega Kochan, nebo kdo vlastně tu zprávu bude předkládat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já to rád upřesním. Já předpokládám, že pan poslanec Kochan myslel, že to bude ministryně zdravotnictví, která tu zprávu předloží. Nebo chtěl někoho jiného? Je souhlas s tím, že to bude ministryně zdravotnictví, která v případě, že by to prošlo, by zprávu předložila. A předložila by ji, opakuji, v pátek čtrnáctého jako první bod jednání.

 

Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23. Přítomno 179 poslanců. Pro hlasovalo 82, proti 19. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní konečně pan poslanec Skopal. Ten žádal přeřazení bodů 5, 6, 7 na úterý osmnáctého po pevně zařazených bodech. - Pan poslanec Vymětal bude vědět, kolik jich je. Čtyři nebo pět? To bude pátý. Ten pátý bude pátý. Čtyři jsou, takže pátým to začne a bude to 5, 6, 7 a bude to pátý, šestý a sedmý bod. Náhodou to jde takto. Úterý osmnáctého pátý, šestý, sedmý bod budou body 5, 6, 7.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 24. Přítomno 179, pro hlasovalo 125, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Já jsem byl upozorněn, že jsem přeskočil pana poslance Pátka, protože jsem si samozřejmě myslel, že to je hlasování v pátek. Já se omlouvám panu poslanci Pátkovi.

Pan poslanec Pátek navrhoval pevné zařazení bodu 161 opravdu na pátek, jako druhý bod čtrnáctého. Je to možné to zařadit jako druhý bod čtrnáctého? Je to možné. - Vy to upřesníte.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Vážený pane předsedo, já jsem říkal, že pokud nebude schválen návrh pana poslance Kochana, tak jako první bod, pokud by byl schválen, jako druhý bod v pátek čtrnáctého.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže by to bylo jako první bod v pátek čtrnáctého. Pevné zařazení bodu 161, což je návrh zastupitelstva Ústeckého kraje. To bylo ono. To je sto šedesát jednička. Budeme to hlasovat jako první bod v pátek čtrnáctého.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 25. Přítomno 180 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 9. Tento návrh pana poslance Pátka byl přijat.

 

My jsme opustili pana poslance Skopala ve chvíli, kdy jsme mu sice odhlasovali to 5, 6, 7, ale on podal ještě jeden návrh a to bylo přeřadit bod 14, což je provozování rozhlasového a televizního vysílání, které jsme nevyřadili. Máme ho tady pořád. Pan poslanec Skopal ho nyní navrhuje na pátek 21. 10. jako první bod po polední přestávce, po poledni.

 

Takže bod 14, který tu máme stále, na pátek 21. 10. po polední přestávce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, je to ten rozhlas a televize, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26. Přítomno 180 poslanců. Pro hlasovalo 112, proti 5. Návrh byl přijat.

 

A ještě jeden návrh pana poslance Skopala, který navrhoval volbu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, prostě to zařadit do bloku voleb. To byl váš návrh. Takže to můžeme takto hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení volby dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu do bloku voleb, může nyní stisknout tlačítko a zvednout ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 27. Přítomno 180, pro hlasovalo 112, proti 8. Návrh byl přijat.

 

A nyní pan poslanec František Koníček - přeřazení bodů 29 až 33 na 19. 10. pevně, to je středa, po polední pauze jako body 1 až 5. Pro ty, co to nevědí, tak bod 29, to jsou ty věci, které se týkají zákoníku práce a souvislostí - bezpečnost, ochrana zdraví, úrazové pojištění zaměstnanců. Takže začíná to zákoníkem práce. To je tato série bodů 29 až 33. Navrhuje se ve středu 19. 10. pevně po polední pauze jako body 1 až 5. Je to jasné.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 28. Přítomno je 180 poslanců, pro hlasovalo 154, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Teď je tu návrh pana poslance Talíře, který navrhoval vyřadit bod číslo 23, což jsou podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. Bod 23 vyřadit.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 29. Přítomno 180, pro hlasovalo 139, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Pak je tady pan poslanec František Beneš. Ten žádal informaci ministra spravedlnosti o stavu projednávání konkursu bytových družstev Kavčí skála, Hutmanka. To je ta série.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP