(16.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vymětal chtěl totéž.

 

Budeme tedy hlasovat o třetím čtení bodu 63 jako druhý bod za ministra Kühnla.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 15. Přítomno 179, pro hlasovalo 129, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec Snítilý. Tomu šlo o vyřazení bodu 27 - zákon o pohřebnictví a příslušné třetí čtení, 100. Bod 25 - zákon o obcích a příslušné třetí čtení, 98. Bod 103 - vydání zákona o nájemném z bytů a příslušné třetí čtení, 197. Budeme všechny tyto návrhy na vyřazení hlasovat společně.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodů 27, 25, 103 a třetích čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 16, přítomno 179, pro 170, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Krákora navrhoval vyřadit bod 9 - sociálně-právní ochrana dětí; bod 15 - návrh paní poslankyně Dundáčkové, důchodové pojištění plus příslušné třetí čtení 88; bod 105 - návrh poslance Lubomíra Suka a dalších, zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech plus příslušné třetí čtení 199; bod 121 - návrh poslanců Anny Čurdové a dalších o náhradním výživném plus příslušné čtení 215. A ještě vyřadit bod číslo 258, což je výroční zpráva a účetní závěrka VZP za rok 2004. Je to vyřadit poslední bod číslo 258.

Pan poslanec Suk bude chtít hlasovat bod zvlášť? Ano. Budeme hlasovat nejdříve dvojici 105 a 199 a pak všechny zbývající.

 

Nejdříve budeme hlasovat o bodu 105 - zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Ten vyřadit nejdřív, a třetí čtení - 199.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodů 105 a 199 stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování mělo pořadové číslo 17. Přítomno 179 poslanců, pro hlasovalo 92, proti 44. Návrh na vyřazení bodu 105 byl přijat.

 

Pan poslanec Pleva se na to jde ale podívat.

Můžeme pokračovat ve vyřazení všech dalších bodů, které navrhoval vyřadit pan poslanec Krákora. Jen připomenu, že to jsou body 9, 15, 121, 258 a třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení všech dalších bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování mělo pořadové číslo 18. Přítomno 179 poslanců, pro hlasovalo 131, proti 3. Návrh na vyřazení pana poslance Krákory byl přijat - všechny návrhy.

 

Pak je návrh na přeřazení, také pan poslanec Krákora. Navrhoval bod 154, péče o zdraví lidu, zařadit za bod 28, a pak bod 171 za bod 154, za bod 172, 173, 174. Znamená to za bod 28 dát body 154, 171, 172, 173, 174. Je to série zákonů, které se týkají zdravotní péče. Celou sérii zdravotních zákonů zařadit za bod 28. O tom budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 19. Přítomno je 180 poslanců, pro hlasovalo 124, proti 43. Návrh byl přijat, zdravotní zákony máme za bodem 28.

 

Poslední návrh pana poslance Krákory se týkal bodu 104 a příslušného třetího čtení, to je bod 198. Navrhujete bod 104 dát jako první bod 18. 10. v úterý odpoledne. Můžeme bod 104 dát jako čtvrtý bod. Děkuji za informaci.

 

Budeme hlasovat zařadit bod 104 jako čtvrtý bod 18. 10. v úterý odpoledne. Víme všichni, co děláme?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20. Přítomno 180, pro hlasovalo 118, proti 45. I tento návrh byl zřejmě přijat.

 

Nyní je poměrně jednoduchý návrh pana poslance Plevy, který navrhuje vyřadit bod číslo 14, což je návrh o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a navazující třetí čtení vyřadit také.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 14 a všeho, co k tomu patří? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 21. Přítomno 179 pro hlasovalo 81, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kochan navrhoval vyslechnout si zprávu o stavu českého zdravotnictví. Zprávu bychom si poslechli v pátek 14. 10. jako první bod našeho jednání ráno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP